Ara llegint
Autoritzacions digitals per fer escalada i barranquisme a la Tramuntana

Autoritzacions digitals per fer escalada i barranquisme a la Tramuntana

La Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat acaba de posar en marxa una plataforma digital que permet obtenir, de manera automàtica, les autoritzacions per fer activitats al Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. D’aquesta manera, les persones interessades a dur-hi a terme activitats regulades pel Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN), aprovat l’any 2007, com ara l’escalada o el barranquisme, podran obtenir el permís necessari a través del portal web que s’hi habilita.

Tot i que les restriccions que s’estan aplicant per mor de l’estat d’alarma es vagin flexibilitzant a mesura que s’avança en les fases de desescalada, les condicions per practicar les activitats regulades en el PORN del Paratge Natural segueixen vigents. És a dir, s’haurà de demanar autorització per fer-les.

L’objectiu principal és agilitzar la tramitació d’aquests permisos, a la vegada que es garanteix que l’usuari serà informat de tots els condicionants mediambientals i regulacions vinculades a l’activitat que hi vol practicar. El permís serà individual, gratuït i tindrà validesa d’un any. Es pot obtenir mitjançant els enllaços següents per a barranquisme a la pàgina web del Govern Balear.

Aquelles persones que, fins al moment de posar en marxa el portal web, havien presentat en paper i correctament la sol·licitud d’autorització, no han de tornar-la a fer sinó que rebran un correu electrònic amb la versió telemàtica. Des del Govern han fet constar que l’activitat per la qual s’hagi demanat autorització no hi quedarà fins que no es rebi el correu electrònic amb la confirmació.

El PORN del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana preveu la pràctica d’activitats com l’escalada, el barranquisme o l’espeleologia, sempre que es disposi de l’autorització corresponent i sempre que es respectin una sèrie de requisits, com ara tenir el permís del propietari de la finca (cal recordar que el 97% del Paratge és privat) i es respectin condicionants mediambientals, com per exemple les zones d’exclusió o els períodes de nidificació de certes aus.

Aquestes restriccions s’especifiquen en l’autorització expedida a través d’un mapa on s’indiquen les zones d’exclusió i les que tenen restriccions de pas pel fet d’afectar èpoques de nidificació o espècies vulnerables. Cal tenir en compte que ni les espècies ni les zones de nidificació queden sempre al mateix lloc, d’igual manera que l’estat de conservació d’aquests espais no és sempre el mateix, per la qual cosa l’equip tècnic de la Direcció General anirà actualitzant tant les dades de conservació com els possibles canvis en les zones restringides.

Les persones que tenguin el permís hauran de dur una còpia digital o en paper quan hagin de fer aquestes activitats. També es recomana comprovar que no hi ha hagut canvis en les restriccions.

Aquestes autoritzacions fan referència a les condicions mediambientals de l’espai natural protegit, per la qual cosa no contenen els permisos necessaris per si es vol accedir a propietats privades ni els que tenguin a veure amb altres administracions.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt