Ara llegint
Els recomptes d’aus eleven a 15.803 els exemplars que aquest gener poblen les zones humides balears

Els recomptes d’aus eleven a 15.803 els exemplars que aquest gener poblen les zones humides balears

Els recomptes d'aus eleven a 15.803 els exemplars que aquest gener poblen les zones humides balears

Un total de 15.803 exemplars de més d’una seixantena espècies diferents passen l’hivern a les zones humides dels diferents espais naturals protegits de les Illes Balears. Aquesta xifra és el resultat del recompte que es realitza anualment el mes de gener i on hi participen, a banda del personal dels espais naturals, ornitòlegs i voluntaris col·laboradors.

A les albuferes del nord de Mallorca hi passen l’hivern 11.134 aus aquàtiques de 62 espècies diferents. La majoria, 8.976, han estat localitzades al Parc Natural de l’Albufera de Mallorca. A la Reserva Natural de l’Albufereta se n’han vist 1.793, a Maristany 168 i a l’Estany dels Ponts,197.

Enguany, les espècies que més davallen pel que fa a observacions són les fotges (Fulica atra), els collblaus (Anas platyrhynchos), els moretons (gènere Aythya) i la juia (Vanellus vanellus). En el cas contrari, les espècies de les quals n’augmenten les observacions són els flamencs (Phoenicopterus ruber), els becs d’alena (Recurvirostra avosetta), els picaplatges camanegre (Charadrius alexandrinus) i les ànneres blanques (Tadorna tadorna).

Al Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera s’han censat 1.900 aus de 35 espècies diferents, 1.604 de les quals s’han observat a Eivissa i 296 a Formentera. L’espècie més nombrosa a Eivissa és el flamenc (Phoenicopterus ruber) : se n’han comptat 565 (550 a Eivissa i 15 a Formentera), seguit pel fuell (Pluvialis apricaria) amb 279 exemplars (147 a Eivissa i 132 a Formentera), l’ànnera blanca (Tardorna tadorna) amb 250 individus (184 a Eivissa i 66 a Formentera) A Formentera destaca el picaplatges camanegre (Charadrius alexandrinus). amb 113 exemplars (a Eivissa han estat 64) i la cabussonera (Podiceps nigricollis) amb 130 exemplars (a Eivissa se n’han observat 20).El cens d’Eivissa i Formentera està coordinat pel servei d’Agents de Medi Ambient i hi participen ornitòlegs i naturalistes del GEN GOB, així com altres voluntaris.

Pel que fa al Parc Natural Es Trenc – Salobrar de Campos s’han observat 2.740 exemplars de 38 espècies diferents. Els censos s’han fet al Salobrar de Campos, les Salines de s’Avall, la platja des Trenc i a l’illot de na Llarga. Les espècies més abundants han estat els fuells, amb 860 exemplars, els flamencs, 319 exemplars,picaplatges camanegre, amb 235 exemplars. Per davall els segueixen l’ànnera blanca, el corriol variant, la juia, el corriol menut (Calidris minuta), el collvers (Anas platyrhynchos) i el bec d’alena.

Destaca el número de exemplars de fuells a l’illot de Na Llarga, on se n’han comptabilitzat fins a 470. El fuell es una au hivernant que es comporta de manera gregària formant grups que poden ser molt nombrosos. Els comptatges realitzats a l’illot de na Llarga confirmen la importància dels illots per a les espècies d’aus marines on troben un lloc adient per a descansar i reproduir-se.

Al Parc de Mondragó s’han observat 29 aus d’11 espècies diferents. Les més observades han estat la cetla rossa (Anas crecca) amb 7 individus, els coll blaus (Anas platyrhynchos) amb 5 exemplars, les gallinetes d’aigua (Gallinula chloropus) amb 4 exemplars, seguides de la xivitona (Actitis hypoleucos), el xàtxero cendrós (Motacilla cinerea), el cegall (Gallinago gallinago), l’agró blanc (Casmerodius albus), l’arner (Alcedo atthis), la fotja (Fulica atra) , el corb marí (Phalacrocorax aristotelis) i el setmesó (Tachybaptus ruficollis).

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt