Ara llegint
Endesa aconsegueix un reconeixement per la lluita contra el canvi climàtic

Endesa aconsegueix un reconeixement per la lluita contra el canvi climàtic

Endesa ha estat l’única empresa de el sector energètic d’Espanya que aconsegueix per segon any consecutiu el triple segell “Calcul + reduesc + compens” pel registre de la seva Petjada de Carboni.

Aquests segells, concedits per l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic de l’Ministeri de Transició Ecològica, distingeixen aquelles organitzacions que no només calculen les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle, sinó que compten també amb un pla per a la seva reducció i compensació.

Aquest reconeixement li ha estat atorgat pel seu compromís i esforç a l’hora de calcular la seva petjada de carboni i, a més, anar més enllà i compensar-la a través de la iniciativa Bosc Endesa, l’objectiu del qual és la restauració forestal d’espais degradats o incendiats mitjançant la implantació en ells d’espècies autòctones i resilients.

Endesa té registrada la seva petjada de carboni des de 2013 i ha demostrat un camí de reducció de les seves emissions, segons els criteris establerts per l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic. Des del registre de la Petjada de 2016, té activat els segells “Calcul” i “Reduesc”. Amb el registre de la petjada de carboni de 2017 va ser reconeguda amb el segell “Compens”, reconeixement que ha renovat amb el registre de la petjada de carboni de 2018, ja que la iniciativa “Bosc Endesa” ha permès compensar les emissions associades als consums de combustible dels vehicles, a el cicle de vida d’aquests combustibles i els residus de les plantes fotovoltaiques de l’empresa.

Endesa és la primera empresa de el sector energètic espanyol que ha aconseguit renovar per segon any consecutiu aquests tres segells de l’registre de la Petjada de Carboni.

El Registre de Petjada de Carboni de l’Ministeri és un registre oficial de l’Ministeri de Transició Ecològica, a través de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic (OECC), en el qual les empreses poden inscriure de manera voluntària, que consta de tres seccions: secció de petjada de carboni i de compromisos de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle; secció de projectes d’absorció de CO2, i secció de compensació de petjada de carboni.

Aquest registre permet a les empreses aconseguir un segell que reflecteix els esforços que desenvolupen per lluitar contra el canvi climàtic.

L’objectiu d’aquest registre és contribuir a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, incrementar les absorcions pels embornals de carboni en el territori nacional i facilitar, d’aquesta manera, el compliment dels compromisos internacionals assumits per Espanya en matèria de canvi climàtic.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt