Ara llegint
Inversions per evitar vessaments a la mar

Inversions per evitar vessaments a la mar

El consell d’administració de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua) ha ratificat, aquesta setmana, la resolució per a la proposta d’adjudicació, per un import de 109.940 € (IVA exclòs), del Servei per a la redacció dels projectes refosos d’adequació i legalització dels emissaris submarins i vessament a la mar de les Estacions Depuradores d’Aigues Residuals (EDAR) de Cala d’Or, Sant Elm, Camp de Mar i Formentera.

L’ABAQUA gestiona el sistema general de sanejament i depuració associats a les quatre EDAR en base a diversos convenis de col·laboració signats amb els municipis respectius.

Actualment, la tramitació dels quatre projectes esmentats es troba en la fase final i pendent de la preparació de documentació i aclariments que introdueixen ajusts i canvis que és necessari reflectir en els projectes definitius perquè siguin tenguts en compte en la fase de construcció.

En el cas de Formentera, per exemple, s’han de revisar i adaptar les infraestructures d’acord amb les previsions de la població que planteja el Consell Insular i la substitució del tram terrestre de l’emissari que recull el projecte de substitució i millora de sanejament en alta de l’illa, que també executarà Abaqua.

Pel que fa a Cala d’Or, es revisarà el traçat terrestre de l’emissari per dins la urbanització per garantir-ne la viabilitat i s’estudiarà la possibilitat d’aplicar la tècnica de perforació horitzontal dirigida per executar el darrer tram terrestre i la primera part del tram submarí. Aquest estudi també es durà a terme als emissaris de les depuradores de Sant Elm i Camp de Mar, on també es revisarà el traçat terrestre als efectes de la disponibilitat dels terrenys.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt