Ara llegint
Jerònima Bonafé, nova membre del Bureau Grup de Treball de Dones del COPA-COGECA

Jerònima Bonafé, nova membre del Bureau Grup de Treball de Dones del COPA-COGECA

Jerònima Bonafé: "Treballar per la igualtat d'oportunitat al camp també és cosa d'homes"

La mallorquina Jerònima Bonafé ha estat elegida avui a Brussel·les com a membre del Bureau del Grup de Treball de Dones del COPA-COGECA, organitzacions que representen tots els agricultors i cooperatives de la Unió Europea. La presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries de les Illes Balears, juntament amb les vicepresidentes i les dones membre del Bureau, formen la presidència d’aquest Grup de Treball, del qual Jerònima Bonafé forma part des de 2020.

En aquest fòrum es debaten i analitzen les qüestions relatives a la igualtat de gènere de les dones en l’àmbit rural, s’intenta influir en les institucions comunitàries per a establir mesures i finançament en matèria d’igualtat de gènere i serveix d’intercanvi d’experiències entre les dones que treballen en l’àmbit rural de tota la UE.

Entre els principals reptes que abordarà Jerònima Bonafé en el Grup de Treball destaquen l’aplicació de l’Estratègia UE per a la Igualtat de Gènere 2020-2025 de la Comissió Europea, que haurà de contemplar actuacions concretes que permetin abordar els reptes i obstacles que avui continuen impedint una igualtat efectiva entre homes i dones.

Un altre repte important serà l’aplicació de la nova PAC que inclou diverses mesures per a fomentar el paper de les dones en l’agricultura i posa un major èmfasi en la igualtat de gènere. En aquest sentit, el GT de Dones del COPA-COGECA treballarà perquè les mesures que s’estableixen en els reglaments UE s’apliquin realment en els Estats membres.

“Per posicionar les dones”

Tal com ha destacat Jerònima Bonafé “vull treballar a Brussel·les per a posicionar a les dones, agricultores i ramaderes, del sector cooperatiu agroalimentari en els llocs de governança i de presa de decisió de les cooperatives, estic convençuda que quantes més dones formin part dels consells rectors, les cooperatives seran millors empreses”.

Les dones rurals s’enfronten a molts reptes a la UE, només representen el 34,4% dels autònoms i el 30% dels nous empresaris, mentre que representen el 52% de la població europea. En els últims anys, el nombre de dones en l’agricultura ha estat augmentant lentament, gestionen un 30% de les explotacions agràries de tota la UE, i només el 4,5% dels agricultors són dones menors de 35 anys. Tal com ha ressaltat Jerònima Bonafé és imprescindible fomentar la incorporació de dones joves al camp i a les seves cooperatives.

A Espanya, malgrat els assoliments aconseguits en matèria d’Igualtat, tal com ha assenyalat Jerònima Bonafé només un escàs 9,6% de dones estan en els consells rectors de les cooperatives. Des de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears juntament amb Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya i la seva Associació de Dones, AMCAE, es treballa amb el clar objectiu de visibilitzar i posar en valor a la dona cooperativista, per al que Jerònima pretén donar a conèixer, de manera més profunda, el grau de participació de la dona a la Unió Europea i treballar en l’establiment de mesures que tendeixin a millorar i incentives aquesta presència.

Jerònima Bonafé Ramis és agricultora de Mallorca amb una explotació dedicada a la producció de fruita seca, cereals i oví. A més de presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears forma part del Consell Rector de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya. Ha estat presidenta de l’Associació de Dones de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya, AMCAE, des de la seva fundació en 2013. Durant tota la seva carrera ha treballat per a promoure la igualtat de gènere en el món rural i fomentar l’associacionisme dels agricultors i agricultores en cooperatives com a instrument per a concentrar oferta, obtenir major valor afegit del mercat i avançar en la cadena alimentària.

Han estat escollides membres del Grup de Treball del COPA-COGECA com a presidenta Francesca Gironi, representant de les agricultures italianes, com a vicepresidentes Hanna Chodkowska i Helma Vermue-Joziasse per part de les agricultores de Polònia i Holanda respectivament, i com a membres del Bureau juntament amb Jerònima Bonafé, Vikcoria Östlund, representant de les agricultores i cooperatives de Suècia.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt