Ara llegint
L’Autoritat Portuària bonifica taxes per valor de 820.000 euros a concessionaris vinculats amb el medi ambient

L’Autoritat Portuària bonifica taxes per valor de 820.000 euros a concessionaris vinculats amb el medi ambient

“Cap a un horitzó sostenible” ha estat el lema de la presentació de la Memòria de Sostenibilitat 2021, que ha tengut lloc avui a la seu institucional de l’Autoritat Portuària de Balears (APB). Aquest document marca com a prioritat de l’organisme públic el desenvolupament del futur dels ports garantint l’interès general, posant al servei de les persones i de la iniciativa privada l’explotació d’un espai imprescindible per a les illes.

Paral·lelament, el Pla Estratègic indica el camí a seguir per aconseguir aquest objectiu: garantir l’abastiment i la connectivitat marítimes de les Illes Balears en les condicions més eficients i segures, i facilitar les activitats socioeconòmiques que contribueixin al seu desenvolupament, sota criteris de sostenibilitat econòmica, ambiental i d’integració amb l’entorn.

Tal com recull la memòria, l’eix clau de la planificació estratègica és la sostenibilitat, unint-se a l’esforç de tota la societat per assolir un planeta més amable i involucrat amb els reptes del futur. En aquest sentit, una de les àrees en què es treballa és la relacionada amb la lluita contra la corrupció. L’APB està compromesa a garantir una gestió eficaç, transparent i de qualitat, que unit a la publicació del Codi Ètic, persegueix generar confiança en tot allò que l’organisme realitza.

El director de l’APB, Jorge Nasarre, va ser l’encarregat d’obrir l’acte i donar la benvinguda als presents. Va destacar com el 2021 s’han superat les xifres prepandèmia, tot arribant als 49 milions d’euros. Però “si bé és evident la importància de mantenir una situació financera robusta que ens permeti emprendre els projectes de manteniment i millora, no estaríem en el camí correcte si la nostra sostenibilitat econòmica no anàs també acompanyada d’avenços significatius en les dimensions ambiental, social i de governança”.

Per part seva, el cap de departament de Qualitat, Medi Ambient, Sostenibilitat i RSC de l’APB, Jorge Martín, va presentar el contingut de la memòria, destacant que innovació i sostenibilitat són dos conceptes intrínsecs al Pla Estratègic: “Canviar, evolucionar, adaptar-nos a noves exigències, introduir millores, redissenyar processos… innovar en tots els àmbits de la nostra activitat portuària, amb vista a assolir aquest model de negoci sostenible que ens faci millors dia a dia”, va apuntar.

Cap a una activitat més sostenible

Un mapatge profund ha identificat fins a 87 grups d’interès, als quals se’ls ha demanat la seva percepció sobre l’APB i la gestió en sostenibilitat i RSC. Les conclusions que deriven d’aquest diàleg confirmen l’alt pes de la dimensió ambiental en el context de la sostenibilitat, la importància de la circularitat en els projectes de l’APB i la irrupció de la igualtat i l’impuls a l’ocupació juvenil com a aspectes materials destacats.

Així, l’APB es troba en un procés d’adaptació en què una gestió sostenible ha de permetre que creixi el volum de trànsit de contenidors, granels sòlids i líquids, mercaderia general i nombre de passatgers, disminuint alhora el consum d’energia i recursos naturals, el volum de residus generats i els impactes negatius sobre els sistemes socials i ecosistemes a les àrees d’influència dels ports.

La Memòria ofereix també dades rellevants: 2.771 títols de domini públic i serveis; 11,4 milions de tones mogudes (un 11,3% més respecte del 2020); 2,4 milions de passatgers (un 61,5% més que el 2020); 237 accions formatives realitzades; 11 convenis de bones pràctiques vigents, amb una inversió anual de 152.204 euros i 820.333 euros en bonificacions en matèria de protecció del medi ambient per part dels concessionaris.

Pel que fa als objectius operatius en termes de medi ambient, cal destacar la minimització dels efectes mediambientals negatius del transport marítim, el desenvolupament d’alternatives de generació i eficiència energètica i el posicionament dels ports de l’APB com a referent en gestió mediambiental.

Les persones com a pilar bàsic

Al pla d’RSC ocupen especial protagonisme els ciutadans i usuaris dels ports que constitueix un dels principals objectius estratègics. “El compromís no és només oferir millors serveis cada dia, sinó fer-ho de forma intel·ligent i respectuosa amb l´entorn, afavorint accions d´impacte social que repercuteixin en la qualitat mediambiental de l´entorn en què es desenvolupa la nostra activitat”, va concloure Martín.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt