Ara llegint
Les Illes Balears tendran un sistema unificat de recollida i reciclatge d’aparells elèctrics i electrònics

Les Illes Balears tendran un sistema unificat de recollida i reciclatge d’aparells elèctrics i electrònics

Les Illes Balears tendran un sistema unificat de recollida i reciclatge d’aparells elèctrics i electrònics

La Conselleria de Medi Ambient i Territori ha signat un conveni amb els Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) de Residus d’Aparell Elèctrics i Electrònics (RAAE) que regirà la recollida i reciclatge d’aquesta fracció els propers quatre anys. L’acord és el primer que es signa a les Illes Balears a nivell autonòmic i el segon d’aquestes característiques que se signa a l’Estat, seguint l’exemple de Catalunya, i permet que s’hi adhereixin les entitats locals de l’arxipèlag.

Els SCRAP que han signat el conveni son els sistemes AMBILAMP, ECOASIMELEC, ECOFIMÁTICA, ECOLEC, ECOLUM, ECO-RAEE, ECOTIC i ERP, integrants de l’Oficina de Coordinació OfiRaee, tots ells amb diferents quotes depenent del volum de RAEE que posen en el mercat els productors que formen part d’aquests sistemes.

El nou conveni marc estipula els fons que els SCRAP signants han d’aportar a les entitats locals adherides, amb quotes variables segons el grau de compliment dels objectius de recollida de RAEE.

Entre les principals finalitats del Conveni es troben:

– Realitzar campanyes d’informació i conscienciació ciutadana en matèria de prevenció, correcta recollida i gestió de RAEE, de manera coordinada amb altres comunitats autònomes, amb la finalitat d’augmentar i/o mantenir el grau d’eficàcia i eficiència de la recollida separada dels RAEE objecte del present Conveni Marc.

– Establir les condicions de finançament de les citades campanyes per part dels SRAP.

– Determinar una compensació a les entitats locals per la recollida, incloent-hi identificació, classificació i emmagatzematge, dels RAEE dipositats en les instal·lacions de recollida de les entitats locals. Així mateix, es determina una altra compensació a les entitats locals en concepte d’activitats de preparació per a reutilització, de conformitat amb el que s’estableix en el Conveni.

– Establir els mitjans perquè els RAEE es gestionin conforme amb la jerarquia de gestió de residus.

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, s’ha mostrat «molt satisfet de donar una nova passa endavant en la línia del que marca la Llei balear de Residus». En aquest sentit, el director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó, ha assenyalat que «els RAEE tenen un potencial de contaminació molt elevat i dur a terme una correcta gestió d’aquests residus és un objectiu estratègic». En aquest sentit, ha afegit que «resulta de gran importància per al sector incrementar la durabilitat i capacitat de reparació dels aparells, així com una òptima recuperació dels materials que formen aquests residus mitjançant la cooperació entre fabricants i gestors».

Per la seva banda, José Pérez, com a president de torn d’OFIRAEE, comenta la valoració molt positiva que fan els SCRAPS membre del Conveni Marc subscrit perquè «sens dubte contribueix a crear un marc jurídic estable en la relació dels SCRAPS, els ens locals i altres institucions, d’acord amb la normativa de residus». A la vegada i, «tot i que en els darrers anys, el nivell de recollida dels RAEES a les Illes Balears és alt, complint els objectius estatals i europeus, aquest conveni contribuirà encara més a mantenir aquest nivell d’eficàcia a la recollida i, fins i tot, incrementar-lo».

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt