Ara llegint
Serà marger qui acrediti tres anys d’experiència o faci un FP sobre pedra en sec

Serà marger qui acrediti tres anys d’experiència o faci un FP sobre pedra en sec

L’ofici de marger ja existeix oficialment. El Consell de Ministres va aprovar el 24 de novembre passat la creació de la nova qualificació de Construcció de pedra en sec dins la Família Professional d’Edificació i obra civil i, per tant, l’ofici ha estat inclòs dins Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNCP).

A partir d’aquí ja es pot determinar a través de documents i de proves pràctiques si una persona és capaç de desenvolupar competentment la professió de marger amb qualificació professional gràcies a un conjunt ampli de formació al llarg de la vida.

En el cas concret de l’ofici de marger es podrà accedir a la qualificació professional de pedra en sec a través de dues vies: acreditant que en els darrers 10 anys s’han fet 3 anys d’experiència i un mínim de 2.000 hores de feina o si es pot acreditar 300 hores de formació no formal. Tots els candidats hauran de tenir més de 20 anys d’edat.

Les dues vies s’han d’autoritzar pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per tant requeriran una feina prèvia, tal i com va ser necessari per a la Qualificació, en la que estaran implicats el Govern i Consell.

Però la via acadèmica no és l’única que s’obre a ran de la inclusió de la Qualificació de la construcció de pedra en sec al Catàleg Nacional. De fet, al mateix temps que s ‘estudien les opcions acadèmiques també s’obre el procés per a demanar la Certificació de Professionalitat.

Martí March, amb Catalina Cladera i altres autoritats, explicant els detalls de la formació per a margers.

Avui, el conseller d’Educació Universitat i Recerca, Martí March, i la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, han celebrat la inclusió d’aquesta qualificació en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNCP) ja que això facilita l’acreditació dels margers i possibilita altres vies d’actuació fins ara impossibles pel fet de no formar part d’aquest Catàleg.

El conseller ha destacat que el fet de comptar amb una qualificació reconeguda permet iniciar ara altres vies tan acadèmiques com professionals relacionades amb l’ofici de marger. Així es començarà el procediment per a crear una especialitat de Formació Professional sobre Construcció en pedra en sec i s’estudiarà la possibilitat de crear un Curs d’Especialització d’aquest matèria per Grau Mitjà. Els cursos d’especialització es coneixen com a “els màsters d’FP” i enguany per primera vegada se n’ofereix un a Balears.

March ha assenyalat la importància de potenciar la qualificació i l’acreditació a Balears. Cal tenir en compte que hi ha una mancança important a les Illes de treballadors qualificats i titulats, especialment de tècnics de grau mitjà. Els reconeixements oficials permeten convalidar experiència per formació i en molts de casos animen als treballadors a reprendre la formació oficial i aconseguir una titulació.

De fet, aquest curs està previst obrir el procés d’acreditació per a totes les famílies professionals i facilitar l’inici de procés al màxim de treballadors de les Illes per a afavorir un retorn a la formació continua al llarg de la vida, imprescindible per assolir la competitivitat necessària en el mercat laboral actual.

Recuperar l’Escola de Margers

La presidenta del Consell de Mallorca, per la seva banda, ha explicat que des de la institució insular s’està treballant en la posada en marxa d’una Escola de Margers per tal de que pugui impartir la formació que es preveu en la Qualificació.

El Ministeri té previst publicar al BOE el proper mes de desembre les unitats competencials necessàries per aconseguir la qualificació, una vegada publicades ja es podrà impartir formació conduent a la Qualificació a Balears.

Així, mentre es fa tot el procediment amb el Ministeri per fer possible tant les titulacions d’FP com el Certificat de Professionalitat, es pot fer aquesta formació no formal perquè no només serveix per a aconseguir la Qualificació Professional de Pedra en Sec sinó que també servirà per a la consecució del certificat de professionalitat, una vegada sigui aprovat pel Ministeri.

#Foravilaverd

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt