Ara llegint
Com s’autoritzen les noves varietats de vinya?

Com s’autoritzen les noves varietats de vinya?

A l’article anterior els hi comunicàvem que s’havien autoritzats tres noves varietats de vinya per vinificació: callet negrella (abans dit, callet de Cas Concos), esperó de gall, mancès de Tibús. Immediatament varen sorgir les preguntes: Com és que no s’autoritzen totes les varietats de vinya que s’han cultivat històricament a Mallorca? Què tenen de diferent les varietats autoritzades respecte de les que no hi estan? Intentam contestar a aquestes qüestions relatant el camí que ha de seguir cada varietat per ser autoritzada.

En primer lloc, l’organisme encarregat de fer la feina de selecció de les noves varietats és l’IRFAP (Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera), institut depenent de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. I els que requisits que s’han de complir els estableix l aOEVV (Oficina Española de Variedades Vegetales).

  1. En primer lloc, s’ha de conèixer i identificar la varietat a aprovar. S’ha de plantar al banc de germoplasma del IRFAP i s’ha de fer la va descripció ampelogràfica i genètica. I la feina més forta és demostrar que aquestes plantes no tenen virus al seu interior. La majoria de plantes de Balears en tenen. En el cas de que la planta contengui virotitzada s’han d’eliminar els virus, tasca que es realitza a la UIB. Aquesta fase dura una sèrie d’anys.
  2. Quan s’ha aconseguit tenir qualque planta lliure de virus s’ha de multiplicar fins aconseguir 10 plantes diferents lliures de virus i empeltades sobre el peu 110-R certificat, segons estableix la normativa. Aquest procés pot durar 2 o 3 anys.
  3. Aconseguides aquestes plantes s’envien a la OEVV que les plantes a la seva col·lecció de referència i en fa un seguiment durant cinc anys per veure com es comporta la planta i, especialment, que no tengui virus. Superat aquest estudi la varietat s’inscriu al Registro de Variedades Comerciales del Ministeri.
  4. Entram en la fase final. Comença un estudi de cinc anys en la que es planta a diverses vinyes aquesta varietats com a planta experimental. Se’n fan vinificacions durant aquests cinc anys i es comprova lres característiques i qualitat d’aquests vins. Superada aquesta fase la Conselleria procedeix a la seva autorització definitiva. Com veim un procés llarg que dura com a mínim deu anys.
  5. Una vegada està autoritzada la varietat els consells reguladors de vi poden decidir inclourer-la enter les seves varietats protegides. Per això el mateix consell regulador ha de fer un estudi per veure si el vi que produeix aquesta varietat compleix els paràmetres químics i organolèptics establerts en. els seus plegs d condicions.
El raïm ben a punt de recollir. (Foto: DO Pla i Llevant)

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt