Ara llegint
Nova recerca geogràfica

Nova recerca geogràfica

La ciència té el deure de seguir avançant en el món de la recerca i de presentar nous resultats a la comunitat científica. La responsabilitat de la transferència dels coneixements a la societat és un pilar bàsic per a tenir persones més preparades i una societat millor. Que la divulgació científica és fonamental per a la transferència social del coneixement és inqüestionable.

Amb aquests termes tan precisos i tan responsable actua des de fa dècades l’editor Lleonard Muntaner a través d’una editorial que fonamenta la seva existència dins la potencialitat de les lletres i la saviesa. Recentment, l’editorial ha publicat un volum de Ferran Dídac Lluch Dubon titulat  “Geografia de les illes Balears. Física i ambiental” a tall de manual, més o menys clàssic, de geografia física: el marc físic i la insularitat, les principals característiques geològiques i geomorfològiques, els tipus de costa, el modelat càrstic, els sòls, el clima, la hidrologia i la biogeografia (flora i fauna).

De l’altra, com a enllaç a una futura geografia humana de les illes Balears, s’han inclòs tota una sèrie de capítols dedicats a l’estudi del medi ambient i la protecció del territori a les illes Balears. Uns capítols analitzen la difícil relació entre l’home i la natura i permeten conèixer les principals actuacions i mecanismes per regular i protegir el nostre patrimoni natural. Aquests fragments interessants, poc coneguts per a molts lectors, omplen un cert buit bibliogràfic i justifiquen la paraula ambiental que apareix al títol d’aquesta obra.

En definitiva, aquest llibre, neix fruit de la necessitat d’actualitzar i ampliar determinats enfocaments, dades i continguts de les obres sobre geografia de les Illes Balears publicades amb anterioritat. L’editor Lleonard Muntaner pensa que “una de les característiques més destacades del nostre temps a Mallorca és la penetració de la ciència en totes les activitats humanes. La ciència és valorada com a factor de millora econòmica, cultural i de cohesió social”.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt