Ara llegint
Conveni per a la restauració del Viver d’en Roca de S’Estanyol

Conveni per a la restauració del Viver d’en Roca de S’Estanyol

L’Ajuntament de Llucmajor va firmar el 6 de juliol el conveni amb el Club Nàutic de S’Estanyol per restaurar i mantenir el Viver d’En Roca, situat a s’Estanyol. L’objecte del conveni consisteix en la restauració del Viver d’en Roca per part del Club Nàutic de S’Estanyol (CNE), portant a terme les actuacions consistents en la construcció del forjat tradicional, renovar les juntes de murs de pedra i consolidar l’estructura aplicant morter de sanejament i, reparar o substituir els elements deteriorats i instal·lar les parts de fusta.

Així mateix, el CNE realitzarà el manteniment del Viver d’en Roca durant tot el temps que duri el conveni, amb les seves pròrrogues, prèvia autorització de l’Administració competent.

El batle de Llucmajor, Eric Jareño, ha comentat que: “Fa tres anys que volíem restaurar el Viver d’en Roca de S’Estanyol i ara amb el Club Nàutic de S’Estanyol hem firmat un conveni acordant que l’Ajuntament té la concessió del Viver, però ells voluntàriament el restauraran “. 

El Viver d’en Roca consisteix en una construcció aixecada el primer terç del segle XX, destinada a la conservació del peix. L’edificació es troba catalogada per l’Ajuntament de Llucmajor amb nivell de protecció C (béns immobles la protecció dels quals ha de ser total).

L’edificació consta d’una caseta, d’uns 24.5 m2, realitzada amb pedra de marès blanc, amb planta trapezoïdal i, originàriament, amb una coberta d’ullastre. A més està bordejada per un perímetre d’uns 19 m2 delimitat per un tancat. Actualment, es troba molt deteriorada, havent perdut completament la coberta, el revestiment i les parts de fusta.

El Viver d’en Roca serà d’ús públic lliure, una explotació sense ànim de lucre i sense meritar cap tipus de taxa per la utilització.

El 30 de juny de 2021, al ple de l’Ajuntament de Llucmajor, es va acordar sol·licitar a la Demarcació de Costes de les Illes Balears la concessió administrativa del Viver d’en Roca de s’Estanyol, amb una superfície de 43,50 m² , per dur a terme la restauració i conservació de l’indret. Es va presentar el projecte redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. Joan Caldentey Sancho.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt