Ara llegint
L’art i les meravelles del ferro

L’art i les meravelles del ferro

La introducció de l’estètica modernista a les Illes Balears durant el primer terç del segle XX va propiciar que fossin moltes les edificacions de diverses ciutats que es veren influïdes per aquest moviment artístic, gràcies al qual encara avui en dia podem gaudir d’autèntiques obres d’art en el nostre entorn més quotidià.

Malgrat que el Modernisme fos un moviment cultural caracteritzat per la recerca de noves formes i expressions que afecta totes les manifestacions de l’art, fou en l’arquitectura i en les arts plàstiques on es mostra ple de sentit i força.

A Sóller la implantació d’aquest moviment artístic coincidí amb un moment d’auge econòmic basat sobretot en el comerç de cítrics amb França i amb un moment d’expansió de la indústria tèxtil local. Per això hi va deixar una petjada especial.

Com a característiques generals el Modernisme es caracteritzà pel predomini de la corba sobre la línia recta; pel dinamisme de les formes; per la utilització de volums asimètrics i pel detallisme de la decoració que acudí  a la freqüent utilització de motius vegetals i naturals.

Burgesia.

El moviment modernista és -abans que cap altra cosa- una manifestació urbana, lligada fortament a la burgesia. Cal recordar que és en aquest període de la història quan la burgesia s’obri al món i fa valer de valent el seu pes en la història. Fruit d’aquesta etapa històrica és la necessitat de renovació i canvi que la burgesia explota en tota la seva magnitud.

La bellesa de les finestres del que fou el Banc de Sóller. (Foto: Guillem Puig)

Les primeres manifestacions del Modernisme és donen en el mobiliari i en els objectes d’ús quotidià, i és en aquests objectes on es posa de manifest el fort component ornamental propi d’aquesta estètica. La flora i la fauna en un procés d’estilització arriben gairebé a l’abstracció.

El predomini de la línia corba sobre la recta, així com la temàtica natural transmeten a les obres una sensació de vitalitat, força i irregularitat que es correspon de ple amb el sentiment optimista que viva la burgesia del moment.

El metall gaudí en aquesta època d’una forta presència en els edificis modernistes en elements tan comuns com reixes, portes, baranes construïdes majoritàriament de ferro forjat.

La tècnica del ferro forjat permet donar la forma desitjada al metall, millorant a més l’estructura d’aquest ja que mitjançant aquest tècnica es refina la grandària de gra del ferro en si mateix.

El metall forjat és més fort i més dúctil que el metall fos, mostrant una major resistència a la fatiga i a l’impacte. És per aquest motiu que al llarg de la història ha estat utilitzat per a la decoració d’espais tant exteriors -barreres, finestrals, fanals, reixes, etcètera- com interiors -baranes, capçaleres o miralls, entre d’altres.

El ferro forjat ha estat utilitzat a Mallorca des de fa molts anys, però fou en l’etapa modernista quan el seu ús adquirí una especial rellevància. Com ja hem manifestat anteriorment, a Sóller aquesta tècnica adquirí una especial rellevància a principis de segle XX, estenent-se fecundament per tota la comarca i deixant fins a dia d’avui nombroses mostres de la seva implantació que converteix una passejada per la vila en tota una lliçó en viu d’història de l’art.

Primer pla de les reixes dels jardins de Can Cuart de Sóller (Foto: Guillem Puig)

Tres exemples.

D’entre moltes de les peces de ferro interessants que poblen la vall cal destacar-ne tres per la seva magnitud: les reixes del Banc de Sóller, la cisterna de Can Torrens i les diverses peces de Can Prunera, actual museu dedicat precisament al moviment modernista.

Les reixes del Banc de Sóller, situat al cor de la ciutat, ben al costat de la parròquia de Sant Bartomeu, destaquen per la meticulositat del seu traçat ondulant com pel caràcter evocador de la natura en el seu conjunt. Conta la llegenda popular que el traçat de cada una de les reixes està compost per una sola trama de ferro que es va entorsillant com si es tractés d’una  forma vegetal en expansió.

L’art del ferro al capcurucull d’un dels edificis sollerics. (Foto: Guillem Puig)

Can Prunera.

Per la seva banda, Can Prunera -situat al número 91 del carrer de Sa Lluna- destaca per la seva evocació de la flora que arriba a quotes magistrals, evocant no tan sols tiges sinó també poncelles i flors en plenitud; igualment cal destacar el penell que corona la construcció i que és una meravella del ferro.

Finalment, el braç de la cisterna de Can Torrens -a l’avinguda de Cristòfol Colom- mereix una especial atenció per ser una mostra de l’assumpció, per part del moviment modernista, de la iconografia fantàstica: el braç de la cisterna té la forma d’un drac, element que posa de manifest el grau d’introducció a la vall d’una estètica molt arrelada a Catalunya. El detallisme i la minuciositat d’aquest drac el converteixen en un autèntic tresor que no pot ser passat per alt per cap dels visitants de la contrada que estiguin interessats en l’estètica modernista.

Són aquests tres exemples una excusa perfecta per gaudir de ple d’una passejada pels carrers de la ciutat de Sóller, carrers que sempre disposen de petits tresors per a tots aquells que gosin aventurar-se a la seva descoberta.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt