Ara llegint
El Govern Balear aprova mantenir el toc de queda i les limitacions de reunió i remet l’acord al Tribunal Superior

El Govern Balear aprova mantenir el toc de queda i les limitacions de reunió i remet l’acord al Tribunal Superior

El Consell de Govern extraordinari que ha tengut lloc avui migdia ha aprovat mantenir diverses mesures per contenir l’expansió del SARS-CoV-2, les quals fins ara estan emmarcades en l’Estat d’Alarma decretat pel Govern que decaurà a partir de les 00 hores del proper diumenge, com a passa prèvia a la seva validació judicial. 

L’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ja ha presentat aquest Acord davant la Sala Contenciosa Administrativa, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, per a l’autorització o ratificació de les mesures que s’hi contenen.

L’acord arriba després que la Sala de lo Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears hagi dictat una interlocutòria en la que declara la inadmissibilitat de la petició d’autorització de mesures sanitàries presentada fa uns dies pel Govern Balear posteriors a l’aixecament de l’estat d’alarma.

Els magistrats consideren que el Consell de Govern no havia aprovat encara aquestes mesures en el moment d’efectuar-se la sol·licitud a la Sala i per tant no es compleix el requisit objectiu previst en la norma processal, perquè ha de tractar-se de mesures ja adoptades per l’òrgan que correspongui, tenint en compte l’article 10.8 de la LJCA. La resolució conté dos vots particulars. 

Per això el Consell de Govern avui ha pres aquesta decisió. Es tracta de mesures excepcionals per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 durant el període comprés entre dia 9 i el dia 23 de maig de 2021. Són, concretament:

a.    Limitar els desplaçaments i la circulació per vies públiques entre les 23.00 i les 06.00 hores. Només estaran permesos aquells que es duguin a terme per causes essencials que es detallen a l’acord.

b.    Controls per a l’entrada a les Illes Balears. Les persones procedents d’altres comunitats autònomes o ciutats autònomes que pretenguin entrar en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per via aèria o marítima, s’han de sotmetre a un control sobre el motiu del desplaçament i, si escau, a un control sanitari. Així mateix, sempre i quan hagin superat les 72 hores fora de la comunitat, hauran de presentar una PDIA per SARS-CoV-2 amb resultat negatiu o bé sotmetre’s a un test d’antígens a l’arribada a les Illes Balears, fer-se una PCR en 48 hores o mantenir una quarantena de 10 dies.  Proves que seran sufragades per la comunitat en el cas dels residents o de les persones que viatgin amb causa justificada, i pels propis passatgers si no es desplacen per un dels motius recollits en el present acord.

c.    Durant el període de vigència d’aquest Acord, únicament es poden dur a terme reunions i trobades familiars i socials d’un màxim de sis persones a l’interior o a l’exterior, tant en espais públics com privats. A l’interior únicament es poden dur a terme reunions, com a màxim, de dos nuclis de convivència. No estan incloses en la limitació prevista en aquest apartat les activitats laborals, les institucionals, les de transport i les dels centres docents, ni les activitats esportives o culturals

d.    Establir limitacions a les celebracions o la permanència de persones en llocs de culte: No es pot superar el 50 % de la cabuda. En tot cas, s’ha d’assegurar la distància d’almenys un metre i mig entre persones de diferents nuclis de convivència.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt