Ara llegint
El pressupost d’Agricultura augmenta un 33% de cara a 2021

El pressupost d’Agricultura augmenta un 33% de cara a 2021

La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació gestionarà per l’any 2021 un pressupost total de 163,4 milions d’euros. Els comptes del departament dirigit per la consellera Mae de la Concha preveuen 49,5 milions d’euros de fons propis de la conselleria, 5,5 milions més que l’any passat, el que suposa un increment del 12,7 per cent. Es tracta d’un dels pressuposts més alts dels últims anys d’aquesta conselleria i es centraran, entre altres coses, a programes i plans que generin llocs d’ocupació i que agreguen els joves al sector primari. D’altra banda, el FOGAIBA, l’ens instrumental encarregat de pagar les ajudes al sector, gestionarà 104,7 milions d’euros, la qual cosa significa un augment del 6,2% i disposar de 6,1 milions més que en 2020. D’aquest, 92 milions d’euros aniran destinats a convocar línies d’ajudes i fer pagaments. L’aportació del Govern Balear per aquest fons serà de 15,2 milions, 2,75 milions més que enguany.

El FOGAIBA es converteix així en l’ens públic amb més fons a gestionar de les Balears. Per la seva banda, l’altre ens adscrit a la conselleria, SEMILLA, gestionarà 9,17 milions d’euros. Segons Mae de la Concha, «aquest pressupost deixa clara la gran importància que aquest Govern li dóna al sector primari com a sector clau en la reactivació econòmica de les Illes Balears».

Per àrees, la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural gestionarà un pressupost de 41,12 milions d’euros, gairebé 4 milions més que el passat exercici. D’aquest, 34,6 milions aniran destinats al programa de foment del sector agropecuari, que es nodreix també de diverses línies d’ajuda que provenen d’Europa, de l’Estat i de la Comunitat Autònoma. A més, 800 mil euros aniran destinats al servei de ramaderia i 2 milions al servei d’agricultura; la majoria dels fons es destinaran a la prevenció, control i plans d’actuacions contra la Xylella fastidiosa. La direcció també gestionarà 1,27 milions de fons propis al manteniment d’infraestructures destinades al regadiu agrícola.

Pesca i Medi Marí

Per la seva banda, la Direcció General de Pesca i Medi Marí comptarà amb 2,38 milions d’euros, als quals cal sumar-li la partida que es rep del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) que augmentarà un 8% respecte a 2020. També cal sumar les ajudes que dóna el FOGAIBA a les confraries, que seran de 400 mil euros i que també beneficien als pescadors. Dins els seus comptes, cal destacar que el servei de Recursos Marins gestionarà, per exemple, 740 mil euros a la vigilància de les reserves marines i a fer el seguiment científic dels seus recursos marins, la qual cosa inclou el control de la pesca recreativa. El servei d’Ordenació Pesquera estarà dotat amb 251 mil euros, dels quals es destinaran 104 mil a cursos de formació, imprescindibles per dotar al sector d’un relleu generacional o 85 mil a la inspecció, control d’embarcacions i la gestió pesquera, entre altres.

La Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària és, en proporció, la direcció general que més augmenta el seu pressupost, un 23%, i gestionarà un total de 761.730 euros. D’aquest, s’hi destinen 300 mil euros al programa de Promoció i Regulació de Mercats Agraris, dels quals 100 mil, aniran destinats a l’Observatori de Preus, l’eina per a dur a terme el compliment de la llei de la cadena alimentària i vetlar per un mercat agroalimentari just en relació als costos de producció, al que reben els pagesos i també en relació amb el que paga el consumidor final. D’altra banda, el programa de Polítiques Alimentàries comptarà amb 355 mil euros dels quals, 125 mil es destinaran al desenvolupament de l’estratègia de promoció del producte local. I és que, segons Mae de la Concha, «si abans de la pandèmia una de les nostres prioritats era fomentar el consum de producte local, a partir de la COVID-19, ho és encara més».També es destinaran 100 mil euros a mesures de suports per als productors i pescadors i 70 mil al Programa Escolar de les Illes Balears en un any en què les activitats es realitzaran en la majoria de casos virtualment, però es volen ampliar a més escoles públiques.

El FOGAIBA

Dins el pressupost del FOGAIBA cal aclarir que 83,7 milions d’euros són fons ordinaris i 21 milions són romanents vinculats amb resolucions i pagaments pendents. Les transferències de capital corresponents al finançament tant de la PAC com de l’aportació prevista de Programa Operatiu de Pesca procedent dels fons FEMP, ascendeixen a 55,2 milions d’euros, als quals cal afegir els 15,2 milions que aporta el Govern, com a cofinançament al PDR, al Programa Operatiu de Pesca i a les Ajudes d’Estat, que augmenten 2,5 milions d’euros respecte a 2020. En total, en 2021 es rebran d’Europa 71,6 milions d’euros per fer pagaments de línies d’ajudes dels diferents programes. Dins del PDR s’executaran, per exemple, 3,7 milions a formació i ajudes als joves agricultors; 3,9 milions a ajudes mediambientals i 5,9 milions en inversions.

Pel que fa als fons del període de transició per al 2021 sumen 17,3 milions, dels quals 14 milions són fons FEGA i 2 milions 730.000 euros són fons propis del Govern per a cofinançar i poder rebre la resta de fons. Cal recordar que dins d’aquests doblers de la transició de la PAC s’inclouen els fons ‘Next Generation’ per a l’estratègia ‘De la Granja a la Mesa’, que suposen un total per a 2021 de 5,6 milions i que destinaren a projectes enfocats al futur del sector, com el de la revaloració de la garrofa o el de reestructuració dels fruits secs. També es rebran 4,1 milions de les ajudes OCM (Organització Comuna de Mercats); un total de 32 milions per a pagaments directes d’ajudes i 2 milions 431.924 euros en ajudes a la pesca, que inclouen fons FEMP, ajudes de capital circular per a les barques i ajudes directes a les confraries de pesca. Els fons FEADER incrementen també la seva quantia fins als 30,2 milions en 2021, gairebé 10 milions més respecte enguany. Quant a les ajudes de fons propis i estatals, 796.500 euros aniran destinats a la ramaderia, amb ajudes a les associacions de defensa sanitària, al foment de races autòctones o a recria de vedelles, entre altres. Per últim, 1,5 milions es destinaran a beques per a recerca, als serveis d’interès econòmic general com els escorxadors municipals o a les ajudes per al sector agrari professional.

Pel que fa a SEMILLA, l’altre ens adscrit a la Conselleria, comptarà entre les seves línies d’execució la de desenvolupament rural, dotada amb 900.000 euros; les de millora de la producció ramadera i sanitat animal, amb 525.000 i 320.000 euros respectivament; i les línies destinades a recerca, experimentació, digitalització i formació, que sumen 470.000 euros en total. A més, 3 milions del pressupost de l’ens es destinaran a l’amortització del deute que arrossegava i que s’ha reduït des de l’any 2019.

La consellera Mae de la Concha, durant la seva compareixença, va voler explicar també el projecte de modernització i consolidació de regadius que s’iniciarà l’any vinent després d’haver aconseguit per part del Ministeri la Declaració d’Interès General i el compromís pressupostari. Amb una estimació de 90 milions en el valor de les obres, que serien finançats amb fons majoritàriament europeus, per aprofitar les aigües regenerades i llevar pressió als aqüífers, la consellera ha assegurat que «aquest pla suposarà un abans i un després per a la sostenibilitat i també per a la productivitat del nostre sector agrícola a totes les illes».

De la Concha va anunciar que a Mallorca la inversió prevista serà de 70 milions d’euros; a Menorca, de 6,8 per a arreglar la infraestructura entre Ciutadella i Es Mercadal, passant per Ferreries; a Eivissa, de 12 milions per a millorar les seves basses i connectar-les; i a Formentera, de 600.000 euros per a arreglar els problemes de la bassa quant a salinització.

#Foravilaverd

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt