Ara llegint
Les aigües depurades enguany no són suficients per regar el Pla de Sant Jordi

Les aigües depurades enguany no són suficients per regar el Pla de Sant Jordi

ASAJA-Baleares i Unió de Pagesos de Mallorca exigeixen solucions immediates davant la falta d’aigua per al reg en el Pla de Sant Jordi, l’àrea agrícola per excel·lència de la ciutat de Palma on es cultiven 1800 hectàrees de cereals, alfals i blat de moro, amb unes necessitats hídriques elevades, que es reguen des de la Bassa de Reg de Can Guidet.

A tal efecte, Unió de Pagesos ja va adreçar una carta al batle de Palma José Hila la setmana passada.

Expliquen que “amb la planta hotelera tancada a causa de la pandèmia del coronavirus, es generen poques aigües residuals per a poder tractar i finalment enviar a la xarxa de reg i proveir als sementers d’aigua per a poder regar; en la pràctica suposa posar en perill la collita actual”.

ASAJA-Baleares i Unió de Pagesos de Mallorca han recordat avui mitjançant un comunicat que fa anys es va demanar als agricultors de la zona que deixessin d’utilitzar l’aigua dels pous per a així salvar l’aqüífer i que s’utilitzés aigua depurada per la seva activitat agrícola.

Davant els escenaris de consum d’aigua d’uns 100.000 metres cúbics en una sola nit i amb l’entrada d’aigua de 60.000 metres cúbics a la bassa de la depuradora, portant a la conseqüent paralització de l’ús de la xarxa de reg durant tres dies setmanals durant el mes de maig, Unió de Pagesos i ASAJA-Balears proposa a les administracions competents com una solució d’emergència la canalització de la boca de s’Hort de S’Ullall, cap a aquesta xarxa per ús agrícola.

S’Ullall està proveït de dues bombes amb una potencia de 343 m3/h cada una, aconseguint així poder extreure del Pla de Sant Jordi prop de 20.000 m3/dia, bombes que empenyen l’aigua al torrent i, per tant, cap a la mar, per tal d’evacuar aquesta aigua, pràctica habitual quan el torrent es troba en bones condicions i net, cosa que ara no és possible perquè allò que provocaria seria un tap i un anegament encara més greu, si aquestes dues bombes es possasen en funcionament juntament amb una canalització de 70 m lineals a 2 metre de fondària, fet que ajudaria a davallar el nivell freàtic del Pla, aconseguint ajudar a la plantació de cultius que ara les arrels moren per asfixia, minva de moscards i injecció de 20.000 m3/dia als 60.0000 m3/dia que arriben a la depuradora. Així s’aconseguiria una substancial rebaixa amb els dies de paralització del reg als pagesos, segons expliquen.

Les dues associacions exigeixen mesures urgents i solucions a les administracions competents de la gestió de les aigües depurades -EMAYA, Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient- perquè canalitzin la boca de s’Hort de S’Ullall perquè es destini a l’ús agrícola.

Recorden que el Pla de Sant Jordi necessita solucions aviat per que els pagesos puguin salvar els seus cultius, per mantenir viva la idiosincràsia del Pla i seguir essent qui som.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt