Ara llegint
Un estudi permetrà conèixer la realitat actual i el potencial econòmic, laboral i social de la producció balear ecològica

Un estudi permetrà conèixer la realitat actual i el potencial econòmic, laboral i social de la producció balear ecològica

La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha encarregat un estudi per conèixer el pes de l’agricultura ecològica de les Balears. En concret, l’objectiu és aconseguir una diagnosi completa des del punt de vista econòmic, laboral i social. La radiografia ha d’aportar dades sobre el moviment econòmic que genera el sector, les relacions comercials entre operadors, la internacionalització, la professionalització del sector, el nombre de persones vinculades laboralment, les característiques específiques de les finques i les indústries, així com el grau d’autoabastiment d’aliment animal, entre d’altres. En definitiva, es tracta de determinar el grau de maduresa del sector ecològic de les Balears i quines perspectives de futur se l’hi presenten, a curt i mitjà termini. L’estudi ha d’analitzar les particularitats de cada illa, de forma diferenciada, i el paper de cada subsector. Comunitats com Andalusia, País Basc, Catalunya o València compten ja amb una diagnosi del sector ecològic. A les Illes, sobre alguns dels temes abans esmentats, es compta amb un treball de l’any 2009, realitzat per l’Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA).

Les dades actuals

Actualment, segons les dades del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE), l’òrgan encarregat de la certificació dels productes ecològics, a les Balears hi ha inscrites més de 35.000 hectàrees i 900 operadors, entre productors i elaboradors. Les Balears són, per tant, la segona regió espanyola amb més proporció de terreny inscrit. Segons el CBPAE, les finques ecològiques suposen el 12,78% de la superfície agrària útil de les Illes. En el període 2017 i 2018, es va produir un 14% en el nombre d’hectàrees i més d’un 7% en el nombre d’operadors inscrits. L’objectiu de la conselleria és doblar la superfície agrària útil en un termini de 10 anys i arribar així al 25%.

Segons l’anuari estadístic de l’agricultura ecològica, elaborat i publicat pel CBPAE, a petició del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, es coneixen algunes dades bàsiques com el nombre d’hectàrees per cultiu i per illa, els operadors per sector i per illa, la seva evolució, el nombre de caps de bestiar per tipus i per illa, i el nombre i tipus d’indústries elaboradores.

L’agricultura ecològica es caracteritza per combinar pràctiques i tècniques més respectuoses amb el medi ambient i el clima, la biodiversitat i el benestar animal, per obtenir aliments de qualitat que responen a la demanda d’un creixent nombre de consumidors. Entre altres punts a destacar, no empra fitosanitaris químics, fertilitzants de síntesi ni permet l’ús d’organismes modificats genèticament. L’agricultura ecològica és una de les eines que han de permetre assolir una agricultura amb baixes emissions de carboni i més eficient en la utilització dels recursos naturals.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt