Ara llegint
El Govern publica una línia d’ajudes per a la projecció exterior del patrimoni cultural immaterial

El Govern publica una línia d’ajudes per a la projecció exterior del patrimoni cultural immaterial

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, a través de la Direcció General de Cultura, ha publicat en el BOIB una convocatòria de subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i els projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. La dotació de la convocatòria és de 150.000 euros.

Els ajuts van destinats a donar suport a la mobilitat de persones, integrants d’associacions, entitats i professionals de l’àmbit del patrimoni cultural immaterial en la projecció exterior per dur a terme activitats, actuacions i projectes; per assistir a fires, festivals, mercats populars i tradicionals, jornades professionals, presentacions, mostres, trobades, simposis, congressos; per participar en estades de formació o residències culturals, i per participar en concursos i audicions.

Els portadors dels elements del patrimoni cultural immaterial són les comunitats, els grups i les persones que el coneixen, el mantenen i el transmeten (oficis: artesans, margers, fabricants d’instruments tradicionals…; literatura: contacontes, glosats…; teatre; música: grups musicals -xeremiers, de ballada popular…-; ball tradicional: grups folklòrics, escoles de ball de bot…; festes: colles geganteres, colles de dimonis, colles castelleres…; balls de figures: cossiers, cavallets…; medecina; onomàstica; jocs i esports tradicionals; cuina tradicional…).

Són beneficiaris de la subvenció a la mobilitat les persones físiques, les associacions, les comunitats de béns i altres persones jurídiques que duguin a terme l’activitat subvencionada o qui les representa, sempre que l’objecte de la subvenció sigui donar a conèixer, fomentar, difondre i promocionar el patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears o els seus portadors i la seva obra, fora de la seva illa de residència.

El període subvencionable s’estén del 22 de juny de 2020 al 15 de novembre de 2021, mentre que el termini de presentació de les sol·licituds s’obre el 30 de juny i acabarà el 5 d’octubre.

L’import màxim anual que es pot concedir per persona, associació, entitat o professional (amb independència del sol·licitant) és de 15.000 euros.

Cadascuna de les persones, associacions, entitats o professionals sol·licitants podrà rebre suport per a 5 activitats.

L’obertura d’aquesta línia de subvencions compleix amb la Llei 18/2019 de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, que es va publicar el 13 d’abril de 2019. La Llei esmentada té per objecte salvaguardar el patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, donar-lo a conèixer, fomentar-lo i difondre’l, com també dur a terme qualsevol altra mesura que en garanteixi la viabilitat.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt