Ara llegint
El FOGAIBA aprova el projecte de reforma i modernització de l’escorxador d’Eivissa

El FOGAIBA aprova el projecte de reforma i modernització de l’escorxador d’Eivissa

El FOGAIBA aprova el projecte de reforma i modernització de l'escorxador d'Eivissa

El consell de direcció del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha pres una decisió determinant per al futur de l’activitat de sacrifici de bestiar a les Illes Balears: s’ha aprovat un conveni entre el Govern, el Consell d’Eivissa i la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Públics Insulars que estableix les condicions per a la concessió d’una ajuda directa de 500.000 euros a la Mancomunitat de Serveis Públics Insulars per a les obres de condicionament de l’escorxador d’Eivissa.

El projecte de reforma i modernització de l’escorxador d’Eivissa és ambiciós. Amb un pressupost total de 1.385.153 euros, aquesta iniciativa inclou diverses millores essencials, com per exemple la remodelació de les instal·lacions, orientada a reduir el consum energètic i optimitzar els recursos; l’augment de capacitat per assegurar una resposta adequada a la demanda i la creació d’una línia específica per al sacrifici de conills.

A més, segons han detallat des del Govern, l’adaptació d’aquestsa instal·lació a les noves normatives garantirà el tracte adequat als animals i la sostenibilitat ambiental.

Cal destacar que l’escorxador d’Eivissa és l’única instal·lació insular que permet actualment l’activitat de sacrifici de bestiar boví, oví, caprí i d’aus a l’illa d’Eivissa. Aquesta funció vital acredita l’interès públic, econòmic i social de l’escorxador.

El conseller Joan Simonet ha subratllat la importància d’aquestes instal·lacions per al sector agrari. “Els escorxadors són clau per al nostre territori. Hem d’invertir en ells i optimitzar els serveis per millorar l’eficiència i complir amb els requisits ambientals i del benestar animal”, ha afirmat.

A més, en aquest mateix consell de direcció, s’ha aprovat un protocol de col·laboració entre el FOGAIBA, l’Ajuntament d’Inca i la Cooperativa Pagesa. Aquest acord permetrà el desenvolupament i l’execució del projecte de millora i adequació de l’escorxador d’aus i conills del municipi d’Inca. Això obrirà la porta al sacrifici de tota mena d’aus en aquestes noves instal·lacions.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt