Ara llegint
Artà, Capdepera, Binissalem, Manacor, Selva, Estellencs i Lloret, amb projectes d’adaptació al canvi climàtic

Artà, Capdepera, Binissalem, Manacor, Selva, Estellencs i Lloret, amb projectes d’adaptació al canvi climàtic

El Govern Balear ha seleccionat els set projectes que seran subvencionats per dur a terme actuacions d’adaptació al canvi climàtic en zones urbanes i periurbanes de Balears. És la primera vegada en la «història que el Govern llança aquest tipus de subvenció centrada en l’eix d’adaptació a l’efecte del canvi climàtic. Els projectes seleccionats es troben en diversos municipis de les Illes, concretament a Artà, Capdepera, Binissalem, Manacor, Selva, Estellencs i Lloret de Vistalegre.

El vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, ha explicat que «els efectes del canvi climàtic no han parat, sinó que cada vegada s’acceleren més: temperatures sobtadament més altes en hivern, onades de fred més intenses, temporals, major nombre de nits tropicals —no sols a l’estiu— o borrasques cada vegada més agressives i amb danys milionaris en el nostre litoral, com va ser la tempesta Gloria. Per això, tenint en compte que la nostra ubicació a la conca mediterrània ens fa especialment vulnerables, valoram molt positivament la resposta a aquesta convocatòria per part d’alguns municipis, fet que demostra la preocupació que tenen davant un problema que ens afectarà a totes i tots, així com esperam que les mesures que es prendran amb la posada en marxa d’aquests projectes ajudin a la nostra adaptació al canvi climàtic i serveixin perquè altres municipis incorporin projectes similars als seus plans. Vull destacar que el Govern està treballant d’una forma didàctica i pedagògica per a, precisament, convèncer la ciutadania i a les institucions de la importància de mitigar els efectes del canvi climàtic i adaptar-nos a les seves conseqüències, una qüestió que no entén d’ideologia i que afectarà tothom».

La convocatòria estava establerta per una quantia de 299.872,07 euros i va rebre un total de 23 sol·licituds. Així, dels 23 projectes presentats, 15 han estat seleccionats com a subvencionables seguint els criteris de les bases de la convocatòria i d’aquests, els set que han obtingut major puntuació són els que seran subvencionats amb una inversió total de més de 500.000 euros. Cal apuntar que per fer aquesta avaluació es va constituir una comissió avaluadora específica que va avaluar tots els projectes sobre la base dels criteris de puntuació que es van publicar amb les bases de la convocatòria.

Un dels criteris puntuables era la capacitat dels projectes de servir com a exemple de bones pràctiques en adaptació al canvi climàtic per a altres municipis de les Illes Balears, animant així a l’administració local a millorar els seus espais urbans amb perspectiva climàtica. L’import màxim d’ajut per a les actuacions pilot de caràcter innovador s’establia en 90.000 euros, i, per a la redacció d’informe i/o projecte d’una actuació, 25.000 euros. Cal apuntar que cinc dels projectes seleccionats desenvolupen projectes amb actuacions concretes en els tres eixos anteriors, principalment amb solucions de naturalització dels espais urbans que permeten un major confort tèrmic a la població. Dos dels projectes seleccionats rebran ajut per a la redacció i planificació d’actuacions d’adaptació al canvi climàtic a implementar en un futur. La convocatòria determina que el termini per a l’execució dels projectes presentats va des de l’1 de gener de 2022 fins al 15 de maig de 2024. En termes generals, la quantia de l’ajut s’ha calculat aplicant el percentatge de subvenció establert en la convocatòria, és a dir, un màxim del 80 % de la inversió prevista.

Artà

El primer projecte seleccionat és el del corredor verd a la urbanització de Montferrutx (Artà). Aquest projecte preveu la creació d’un corredor verd en els espais lliures públics d’aquesta urbanització amb l’objectiu de donar respostes a les problemàtiques de gestió de l’aigua de pluja, la permeabilització d’espais urbans i la creació de zones d’ombra que atenuïn els efectes derivats de les altes temperatures, que millorin el confort tèrmic, a més d’afavorir espais de convivència i relació social.

El període d’execució d’aquest projecte, que té una previsió de cost de 136.846,38 euros, és maig de 2024 i comptarà amb una subvenció de 90.000 euros.

Cadepera

El segon projecte subvencionable es troba a Capdepera i es tracta d’un projecte pilot d’aplicació de solucions basades en la naturalesa orientades a la prevenció de risc d’incendi en l’espai urbà forestal. Les actuacions que es desenvoluparan estan incloses en el pla d’autoprotecció de Costa de Canyamel de 2019 i consisteixen en la senyalització, campanya de difusió, taller, simulacre d’incendi i tractament de la vegetació interior.

La finalització d’execució d’aquest projecte, pressupostat en 47.617,13 euros, és desembre de 2023 i comptarà amb una subvenció de 38.093,70 euros.

Binissalem

El tercer projecte consisteix en la posada en marxa d’un sistema d’ombreig a la plaça del 31 de Desembre (Binissalem). L’objectiu és crear el primer refugi climàtic de Binissalem i guanyar superfície d’ombra, prevenir la salut i implementar solucions basades en la naturalesa amb la instal·lació d’una pèrgola fotovoltaica connectada a xarxa destinada a autoconsum, la plantació d’arbrat i sembra en els escocells (deu exemplars), apostant per cercar espècies autòctones, adaptades a les condicions climàtiques i que no tenguin gaire requisits de reg (espècies mediterrànies i xeroacàntiques), i la implantació d’un nou paviment permeable, a més del muntatge de nebulitzadors.

La data de finalització serà maig de 2023. El pressupost inicial és de 86.121,28 euros i rebrà una subvenció de 68.897,02 euros.

Manacor

El quart projecte estarà situat a Manacor i consisteix en el servei de redacció del projecte d’identificació, anàlisi i implantació de refugis climàtics en els centres educatius del municipi. L’objectiu és la redacció d’un projecte per crear una xarxa de refugis climàtics a les escoles municipals de titularitat pública del municipi de Manacor, per millorar el seu confort tèrmic i que buscarà implantar en les envolupants dels edificis educatius, mesures de protecció solars, cobertes fredes, etc., que millorin l’aïllament tèrmic i la ventilació; reduir el consum energètic destinat a mantenir les temperatures de confort de les instal·lacions educatives; crear nous espais i zones verdes, amb espais d’ombra i vegetació; així com disposar d’espais agradables tèrmicament per a l’ús de tota la població del municipi. La data de finalització serà desembre de 2022 i el projecte està pressupostat en 25.000 euros, dels quals 20.000 seran subvencionats per aquesta línea d’ajuts.

Selva

El cinquè projecte consisteix en la creació d’espais d’ombra a partir de la creació d’espais vegetats en el CEIP es Putxet (Selva) com a solució basada en la naturalesa enfront de l’augment de la temperatura. Així, es treballarà en la plantació d’arbrat, la creació de façanes verdes, ja sigui en la façana principal de l’escola a partir d’una estructura fixa i una planta trepadora o en la part inferior, on s’aprofitaria per crear un petit jardí vertical on els alumnes del centre podrien sembrar espècies pròpies de les Illes Balears i que estiguin adaptades a les necessitats hídriques locals per no generar un nou consum d’aigua. A més, es preveu la implantació d’una nova pavimentació i la instal·lació d’una pèrgola per afavorir la creació de nous espais d’ombra. El projecte està pressupostat en 39.651 euros i rebrà una subvenció de 31.720,80 euros. Està prevista la finalització el mes de maig de 2023.

Estellencs

El sisè projecte es troba a Estellencs i consisteix en la redacció del pla de gestió sostenible de l’aigua d’Estellencs. El PHIB determina que la massa d’aigua es troba en bon estat, però en la xarxa de proveïment del municipi s’ha detectat excés de sulfats. El pla és necessari per millorar el coneixement de la situació hídrica actual de municipi i implantar actuacions per garantir la disponibilitat del recurs. En el pla s’inclouran actuacions de millora basades en la naturalesa i preveu la finalització el desembre del 2022. L’import pressupostat és de 7.986,00 euros i rebrà una subvenció de 6.388,80 euros.

Lloret de Vistalegre

Finalment, el setè projecte és la instal·lació d’una pèrgola bioclimàtica al pati del CEIP Antònia Alzina de Lloret de Vistalegre, que dotarà el centre educatiu d’un espai exterior utilitzable en hores de sol a l’estiu i evitar la climatització innecessària de l’interior del CEIP. Les actuacions a desenvolupar són la cimentació superficial amb sabates aïllades de formigó armat, pilars i bigues de l’estructura de perfil quadrat estructural d’acer pintats de color blanc, i làmines orientables d’alumini lacat de color blanc. El projecte ha d’estar finalitzat el març de 2023, està pressupostat en 172.063,83 euros i rebrà una subvenció de 44.771,68 euros.

Des del Govern Balear han volgut assenyalar que els fons han estat rebuts de l’Estat dins en el marc del Pla d’Impuls del Medi Ambient Canvi Climàtic (PIMA Canvi Climàtic) i que la seva aplicació en les Illes Balears encaixa en l’Ordre del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 24 de setembre de 2021, per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions per al finançament d’inversions en matèria de canvi climàtic. La Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, dependent de la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, és l’òrgan competent, entre altres matèries, en temes de canvi climàtic, i és l’encarregada de coordinar el desenvolupament de les subvencions que s’han de dur a terme a les Illes Balears.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt