Ara llegint
Manacor demana 9 milions al Govern per a la millora del clavegueram a Cala Murada

Manacor demana 9 milions al Govern per a la millora del clavegueram a Cala Murada

Manacor demana 9 milions al Govern per a la millora del clavegueram a Cala Murada

Ajuntament de Manacor segueix desplegant el Pla de Gestió Sostenible de l’Aigua aprovat el 2019 amb l’objectiu de millorar les infraestructures del cicle de l’aigua i el servei que es presta al ciutadà. Així, s’aprofita l’oportunitat que ofereix la present convocatòria de l’Impost de Turisme Sostenible de 2023 i es presenten dos projectes prevists a la planificació municipal amb els projectes ja redactats.

Els projectes que presenta Manacor són la finalització del clavegueram i la renovació de la xarxa de subministrament d’aigua de Cala Murada, un projecte que ascendeix a 8.432.970 euros; i la tercera fase de la sectorització de la xarxa de subministrament de la ciutat de Manacor, que permetria la finalització d’aquesta tasca, per valor de 913.073 euros. Els ajuts sol·licitats per l’Ajuntament de Manacor per a poder millorar les infraestructures del cicle de l’aigua al municipi ascendeixen a un total de 9.346.043 euros.

El batle de Manacor, Miquel Oliver; acompanyat del president de l’empresa de Serveis de Manacor (SAM), Sebastià Llodrà; i del gerent de la SAM, Francesc Grimalt, han presentat els detalls dels dos projectes.

Oliver ha manifestat que «esperam que el nou enfoc centrat en l’agilitat i l’efectivitat dels projectes suposi un impuls perquè siguin triats per part del Govern de les Illes Balears» i ha afegit que «iniciatives com les que ara proposa Manacor són infraestructures vitals del cicle de l’aigua, que compten amb els projectes ja redactats, relativament senzills d’implementar i que responen a necessitats tangibles i molt necessàries en una situació com l’actual». “L’aigua és un bé preuat i no podem deixar perdre ni una sola gota. Tots els partits i totes les administracions se senten cridats a fer una bona gestió de tot el cicle de l’aigua”, ha conclòs el batle Oliver, amb l’esperança que es valorin positivament aquests dos projectes. 

Cala Murada

El nucli urbà de Cala Murada va ser urbanitzat fa més de mig segle amb una concepció de ciutat jardí, o extensiva. Així el cicle de l’aigua es plasmava en una xarxa mínima de distribució per dins les zones verdes que reforçaria la recollida de pluvials a les cases, i la implantació de fosses sèptiques pel sanejament.

Aquest plantejament ha quedat totalment obsolet amb el pas de les dècades, segons han advertit des de l’Ajuntament de Manacor, i tot i que s’han anat fent algunes millores com a renovació d’algunes canonades de subministrament i la implantació parcial de clavegueres, bàsicament es manté la filosofia inicial.

Això resulta en grans pèrdues d’aigua a la xarxa de distribució, així com filtracions del sanejament al subsòl.

El projecte preveu tres àmbits per dotar d’unes modernes infraestructures del cicle de l’aigua aquest nucli urbà, i fer una gestió actual d’aquest escàs recurs:

  • Finalitzar la dotació de clavegueram, proporcionant a totes les parcel·les urbanes una escomesa de sanejament.
  • Implantar un sistema generalitzat de filtració superficial de les aigües pluvials a les zones verdes, tal com prescriu el Pla Hidrològic.
  • Renovar el subministrament d’aigua, amb una xarxa moderna que discorrerà pels vials i reduirà les pèrdues a paràmetres actuals.
  • Pavimentar els carrers als quals s’actua.

Actualment hi ha una moratòria a Cala Murada de construcció d’habitatges en solars que no disposen de clavegueram.

A Manacor

La xarxa de subministrament d’aigua de la ciutat de Manacor està en procés de rehabilitació. S’ha dividit en diverses fases: les orientals o de Llevant ja estan executades, la central està adjudicada i a punt de començar les obres, i l’objecte del present projecte és la culminació dels treballs amb la occidental o de Ponent.

En concret, la sectorització és una renovació selectiva dels elements crítics de la xarxa per rehabilitar-la optimitzant els recursos disponibles. L’Ajuntament descarta d’entrada la substitució total de les canonades existents de subministrament i sanejament, és a dir tot el cicle de l’aigua, i s’opta per actuacions puntuals:

  • La xarxa de la ciutat es divideix en 52 sectors a efectes dels treballs de manteniment i sobretot de la recerca de fuites, emplaçant comptadors de sector entre ells, per acotar i localitzar els llocs on hi ha pèrdues d’aigua.
  • Es simplifiquen i renoven les claus de pas, la majoria espenyades després de mig segle d’ús, així com ventoses i desguassos. Resultaran així uns sectors habilitats per obrir i tancar.
  • Es renoven i completen els hidrants contra incendis, a fi de tenir una xarxa operativa que cobreixi la ciutat.
  • Es renoven les tapadores dels pous de registre a la calçada.

Aquest projecte comprèn els barris occidentals de Manacor, és a dir sa Torre i es Creuers, així com els dos polígons, bàsicament la part de la ciutat a l’oest de l’avinguda del Tren. Té un import total de 913.073 euros i es presenta en una convocatòria conjunta de projectes del cicle de l’aigua amb altres municipis coordinats per la FELIB.

Es tracta d’una de les actuacions previstes per la corporació per preparar l’arribada de l’aigua potable, en concret per reduir les fuites de la xarxa de subministrament, de cara a estalviar l’aigua produïda per la planta potabilitzadora. 

“Amb aquest projecte, sumat a la construcció de la planta potabilitzadora i a la instal·lació de comptadors de telelectura, tancaríem el cercle”, ha explicat el president de la SAM, Sebastià Llodrà. “Si tenim una millor xarxa de distribució podrem reduir les fuites, i si podem tenir un control del que succeeix a cada casa, la detecció serà molt precisa”, ha afegit. 

Projectes pendents d’abonar

L’Ajuntament de Manacor ha presentat projectes relacionats amb el cicle de l’aigua a la convocatòria de l’Impost de Turisme Sostenible de manera persistent d’ençà de la primera convocatòria el 2016. 

Fins el moment, només s’ha atorgat una ajuda, de 228.777,35 euros per a l’adquisició de vehicles elèctrics el 2018, que encara no ha estat abonada tot i que els vehicles ja fa anys que es varen adquirir. 

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt