Ara llegint
Ciutadella aprova un Catàleg amb 93 camins rurals que sumen 220 quilòmetres

Ciutadella aprova un Catàleg amb 93 camins rurals que sumen 220 quilòmetres

El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella ha votat a favor de l’aprovació definitiva del Catàleg de camins rurals del terme municipal que inclou un total de 93 camins rurals, amb una longitud total de 220,4 quilòmetres. Aprovat inicialment al final del 2019, i un cop superat el període d’al·legacions, el Catàleg de camins rurals ha rebut la llum verda del Ple Municipal.

Es tracta d’un document informatiu que recull les conclusions dels treballs d’investigació i de recerca sobre la situació dels camins públics i privats del terme municipal respecte a la titularitat pública, l’interès patrimonial o senderista.

Dels 93 camins, 52 es consideren de titularitat municipal clara, 9 són de titularitat municipal dubtosa, 8 són públics però propietat d’altres administracions i, finalment, hi ha 24 camins que no disposen d’indicis de titularitat pública i, per tant, es consideren privats.

La majoria de camins inclosos tenen un ús públic immemorial, acreditat per la informació arxivística, bibliogràfica i cartogràfica recollida pels treballs d’investigació a cada fitxa del camí.

Temps per a les al·legacions

No es tracta, però, d’un document definitiu, sinó completament obert, ja que les fitxes són susceptibles de ser modificades en el futur d’acord amb, per exemple, noves troballes de documentació històrica, noves recerques sobre camins, millors o diferents criteris tècnics o jurídics, resolucions judicials, signatura d’acords amb propietaris, cessions o adquisicions de camins i expropiacions o modificacions que es puguin produir per l’acceptació d’al·legacions durant la fase d’exposició pública.

L’aprovació del Catàleg suposa també la modificació i l’actualització de les fitxes dels camins rurals de l’Inventari municipal de béns per incorporar-hi la informació i la documentació incloses a les fitxes del camins rurals considerats de titularitat municipal en aquest catàleg. A més, els camins catalogats de titularitat municipal s’han de cartografiar en el planejament urbanístic municipal sempre que es revisi o se’n faci una nova formulació, fent-ne constar la naturalesa pública.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt