Ara llegint
L’Arxiu Històric de Maó vol millorar l’accessibilitat al Fons Làdico i al Fons de la Delegació de Govern

L’Arxiu Històric de Maó vol millorar l’accessibilitat al Fons Làdico i al Fons de la Delegació de Govern

L'Arxiu Històric de Maó vol millorar l'accessibilitat al Fons Làdico i al Fons de la Delegació de Govern

El Consell Insular de Menorca, que gestiona la Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de Maó, ha publicat els contractes menors per a la descripció arxivística del Fons Làdico i del Fons de la Delegació de Govern a Menorca. La iniciativa té l’objectiu de donar visibilitat als fons i facilitar-ne l’accés a les persones usuàries i investigadores.

El Fons Làdico és un fons familiar i empresarial que és molt important per a la història econòmica i política de Menorca. El volum és de 8 metres lineals de documentació i s’hi troben llibres i lligalls, que abasten un període comprès entre finals del segle XVII i principis del segle XX. Aquest fons es va cedir en comodat al Consell Insular de Menorca per part de la família Sintas Ponte i és custodiat a l’Arxiu Històric de Maó.

El Fons de la Delegació de Govern a Menorca és un fons de 1.703 lligalls i que abraça un període que va des del 1824 al 2003. És un fons de vital importància per a l’estudi de la història contemporània de Menorca i es custodia a l’Arxiu Històric de Maó perquè és la institució responsable de guardar i donar accés a la documentació generada per l’Administració de l’Estat radicada a Menorca.  

Els contractes que ara es publiquen serviran per dur a terme el tractament arxivístic d’una part d’aquests dos fons, per tal d’elaborar les fitxes descriptives dels diferents lligalls i documents d’acord amb els estàndards internacionals, millorant-ne la visibilitat i l’accés.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt