Ara llegint
Marratxí rep un premi de la Federació de Municipis per un projecte d’intervenció social als instituts

Marratxí rep un premi de la Federació de Municipis per un projecte d’intervenció social als instituts

Marratxí rep un premi de la Federació de Municipis per un projecte d'intervenció social als instituts

L’Ajuntament de Marratxí, des de l’àrea de Serveis Socials, ha rebut avui un premi convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i del Ministeri d’Educació i Formació Professional, pel projecte anomenat Intervenció socioeducativa de l’equip d’educació social en els instituts d’educació secundària municipals (ESIES).

La regidora d’Educació, Aina Amengual, s’ha mostrat satisfeta pel premi i ha dit que “la posada en marxa del programa ESIES ha suposat una innovació en el municipi, ja que gràcies al conveni signat amb la Conselleria d’Educació, els nostres educadors poden integrar-se com una figura tècnica més per tal de treballar en la prevenció de conflictes, en la lluita contra l’absentisme i en l’abandonament escolar.”

Aquest programa va néixer per la demanda de suport socioeducatiu pels adolescents i per les seves famílies. Les principals problemàtiques detectades són el rebuig a l’autoritat, falta d’habilitats socials, problemes relacionats amb les addiccions (tecnologies, xarxes socials, consum de drogues…), assetjament escolar, aïllament social, problemàtiques de salut mental, actes delictius, etc. El projecte ESIES va néixer el 2018 i segueix en actiu. 

La intervenció socioeducativa es concreta a través de les següents línies d’actuació: la prevenció d’absentisme, la resolució de conflictes, les consultes amb els joves i tallers socioeducatius. A més, l’equip d’educació social manté espais de coordinació periòdics amb l’equip professional del centre, així com una comunicació directa i contínua. Això afavoreix l’abordatge primerenc i precoç de les necessitats que puguin anar sorgint.

La població destinatària és l’alumnat de 1r a 4t d’ESO de l’IES Marratxí i Sant Marçal. Tenint en compte la ràtio mitjana per classe i les línies per cada curs escolar, la població destinatària aproximada és de 650 joves a l’IES Marratxí i de 775 a l’IES Sant Marçal. En definitiva, la població diana que es pot veure beneficiada directament o indirectament per aquest projecte és de 1425 joves aproximadament.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt