Ara llegint
En marxa el procés participatiu per a la declaració del Parc Natural de Ponent

En marxa el procés participatiu per a la declaració del Parc Natural de Ponent

El GOB proposa incloure al Parc Natural de Ponent les ANEIs del Cap des Llamp i del Cap Andritxol

El Butlletí oficial de les Illes Balears (BOIB) publica avui la resolució del conseller de Medi Ambient per la qual s’inicia el procediment d’elaboració del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de la Costa de Ponent de l’illa de Mallorca i de declaració del Parc Natural de Ponent.

La primera passa del procediment administratiu és precisament una consulta pública prèvia a la redacció de l’avantprojecte de Llei de declaració del Parc Natural de Ponent. Els interessats disposen de 15 dies hàbils per a fer-hi aportacions.

Segons han recordat avui des del Govern Balear, una vegada s’aprovi, en Consell de Govern, l’avantprojecte de Llei, aquest es sotmetrà a exposició pública i, per tant, els interessats hi podran presentar al·legacions.

La proposta del Govern

La proposta inicial de la conselleria de Medi ambient i Territori abraça un total de 6.923 hectàrees, 1.083 d’aquestes de superfície terrestre i les 5.840 restants de superfície marina. L’àmbit de protecció inclou aquells sectors no urbanitzats de la costa del municipi de Calvià entre Cap des Falcó i el Toro, al sud-oest de Mallorca. L’àmbit marí abasta major superfície, entre Camp des Llamp (Andratx) i Cap des Falcó (Calvià).

L’àrea proposada inclou deu illots entre els quals hi ha l’Illot de Sa Porrassa (davant la platja de Magaluf), l’Illot del Sec (situat a l’est de Cala Falcó), les Illes Malgrats i quatre illots més (Ses Barbines, Es Pans, Es Toretó i l’Illa del Toro) a continuació de la punta d’El Toro. Entre tots, abracen una superfície de 16 hectàrees.

Els hàbitats terrestres més destacats són el de costa rocosa, ja que alberguen la majoria de les 30 espècies endèmiques de flora. L’habitat marí més destacable és la Posidònia oceànica, d’interès comunitari prioritari. Pel que fa a la fauna, destaquen les espècies d’aus presents entre les quals destaca l’elevada densitat de sebel·lí (Burhinus oedicnemus), la presència de tots els passeriformes típics, així com la presència dels rapinyaires nocturns habituals (mussol, òliba i mussol banyut). El busqueret coallarg (Sylvia balearica) endèmic de Mallorca, és present a les garrigues de la zona així com a l’illa de Malgrats gran.

La presència de talussos en forta pendent i, sobre tot, penya-segats pràcticament verticals permet la presència i nidificació de destacades espècies necessitades d’aquests ambients. En conjunt s’han citat fins a 75 espècies d’aus, de les quals 48 són nidificants o ho han estat en algun moment recent. D’aquestes espècies 57 estan protegides i 7 estan amenaçades.

Cal destacar, a més, la presència de dues subespècies de sargantana de les Illes Balears, exclusives, respectivament, d’Es Malgrats ( hartmanni) i de l’Illa del Toro (toronis), ambdues catalogades com a Vulnerable.

Entre els objectius de la declaració del parc natural de la Costa de Ponent de Mallorca i de l’elaboració del PORN, s’inclouen millorar les condicions ambientals de l’espai natural i la conservació de la biodiversitat, amb l’adopció de mesures dirigides al manteniment i restauració dels processos ecològics associats a la preservació de la diversitat genètica; promoure l’ús ordenat dels recursos naturals i culturals; i ordenar l’ús públic de manera que permeti el gaudi cultural, educatiu i recreatiu de l’espai sense comprometre la seva conservació.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt