Ara llegint
Aprovat inicialment el reglament de la Comissió interdepartamental de Política Lingüística del CIM

Aprovat inicialment el reglament de la Comissió interdepartamental de Política Lingüística del CIM

Amb l’aprovació inicial del regalament de la Comissió interdepartamental de Política Lingüística, la vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha explicat que el text aprovat avui s’ha elaborat “després d’una anàlisi interna del funcionament del Consell en relació amb la normalització i a l’ús normal de la llengua” i ha recordat que “al govern de Mallorca tothom té compromís amb la difusió, ús i normalització de la llengua catalana”.

És per això, ha continuat Busquets, que “ens hem compromès a tenir un lloc de treball interdepartamental” amb representació de tots els departaments del Consell perquè “tot i que la política lingüística té una direcció insular específica, és responsabilitat de totes i tots anar avançant i millorant en el procés de normalització lingüística del català”. El reglament de la Comissió interdepartamental de Política Lingüística s’ha aprovat amb 17 vots a favor, 10 abstencions i 3 vots en contra.

Al reglament ja s’ha incorporat les recomanacions de l’Institut Balear de la Dona sobre l’impacte de gènere. L’aplicació del reglament té nul·la repercussió econòmica sobre el pressupost del  Consell. Ara, s’ha de sotmetre a informació pública mitjançant la inserció dels anuncis corresponents en  el tauler d’edicte del Consell de Mallorca i el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb la finalitat de  que totes les persones que estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions  i els suggeriments que considerin pertinents, dins el termini de trenta dies hàbils, comptadors  des de la inserció de l’anunci corresponent en el butlletí. Si no es presenta cap reclamació ni suggeriment, l’acord, que de moment és provisional,  s’entendrà com a definitivament adoptat.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt