Ara llegint
Càritas Mallorca destina més de 3’8 milions d’euros a pal·liar l’exclusió social de prop de 10.000 persones

Càritas Mallorca destina més de 3’8 milions d’euros a pal·liar l’exclusió social de prop de 10.000 persones

La memòria de Càritas Mallorca de 2021 “Som el que donam. Son Amor”, presentada avui en societat, constata que les repercussions socials i econòmiques de la pandèmia al 2020 s’arrosseguen encara per a moltes famílies al 2021.

La precarietat laboral, l’exclusió residencial, la salut psicoemocional són factors claus de l’exclusió social que han marcat el 2021, tal i com ha apuntat la secretària general de Càritas Mallorca, Raquel Ríos, en la seva intervenció, uns factors als que s’han d’afegir la bretxa digital, un element que va sorgir amb la pandèmia i que ha suposat “la desprotecció de les persones davant l’administració i a la garantia dels seus drets”, una realitat que la secretària general ha qualificat com ”l’era de la desinstitucionalització dels drets”.

En aquest sentit ha recordat també , i en base a l’informe FOESSA de 2019, que a pesar que Balears està per davall de la mitjana estatal en quan al nombre de persones en risc d’exclusió social, és per contra una de les comunitats amb un major percentatge de desigualtat social, ressaltant que només un 42% de la població pot assumir una despesa imprevista.

Dins aquest context , la secretària general ha desglossat les xifres més significatives de la Memòria del 2021 de l’entitat.

Un total de 9.249 persones han estat ateses l’any passat per Càritas Mallorca, que depèn del Bisbat de Mallorca, a través dels diferents programes d’atenció i suport, d’aquesta xifra un 31% eren demandants d’atenció social per primera vegada , un percentatge que ha baixat un 18% respecte a l’any 2020. La resta de persones ja havien estat ateses alguna vegada per Càritas, una realitat que constata la cronicitat de les persones que viuen una situació de vulnerabilitat.

En aquest sentit Raquel Rios ha mostrat una comparativa dels darrers 6 anys i l’evolució de les persones que han passat per l’entitat, i amb excepció del 2017, tots els anys s’ha incrementat el nombre de persones ateses a Càritas , una mala xifra a l’hora de combatre la desigualtat, ha apuntat la secretària.

Perfil d’usuari

El perfil de persona que s’apropa a Càritas per a demanar suport és la d’una dona de nacionalitat espanyola, d’uns 35 anys amb fills. Els menors també son un factor en la situació de vulnerabilitat de les famílies. Un total de 1.764 nens i nenes en situació de risc de pobresa varen ser atesos a Càritas Mallorca, un xifra que representa més d’un 19% de les persones que varen rebre atenció des de l’entitat.

Més dades, el 70% de les persones ateses són persones migrants, de les quals, un 37,5% es troben en situació administrativa irregular, factor d’exclusió i de major vulnerabilitat. La irregularitat sobrevinguda, suposa tancar les portes del serveis de l’administració i no poder tramitar diferents permisos. Es constata també un greu problema en l’accés d’aquestes persones a una feina regularitzada, la majoria desenvolupen ocupacions en economia submergida i per tant, de major precarietat.

Sobre la realitat de l’habitatge, al 2021 gairebé un 30% de les persones ateses a Càritas vivia en habitacions rellogades, tant persones soles com famílies. “S’ha evidenciat, després de la pandèmia, la importància de tenir un habitatge que doni seguretat, que doni estabilitat a les persones i famílies, i no sols per tenir un sostre on acollir-se, sinó també perquè si el dret a l’habitatge és vulnerat, són vulnerats altres drets”, ha recalcat la secretària general.

En quan a la situació laboral de les persones que atenem, un alt percentatge, el 58% estan sense feina. Per contra les persones que treballen , ho fan a sectors com l’ocupació domèstica o l’Hosteleria, la resta treballaven dins l’economia submergida i per compte d’altri, són ocupacions precàries i inestables, una situació no desitjada.

Primera acollida i acompanyament

Millorar les condicions de vida de les persones que s’apropen a Càritas és una de les prioritats de l’entitat. Aquesta primera atenció i posterior seguiment es fa a través del programa d’Acció Social i de les 43 Càritas Parroquials repartides al llarg de tota la Diòcesi de Mallorca.

Des d’allà es realitza la primera acollida a les persones i es fa un primer diagnòstic de la seva situació, posant en marxa els recursos necessaris que puguin ajudar a la persona a fer un canvi i millorar la seva vida. En funció de la seva situació, se l’informa dels diferents recursos i ajudes públiques o se li ofereixen ajudes econòmiques o en espècie. També se li dona la possibilitat de participar en activitats de formació en el territori o a un programa concret de Càritas. L’objectiu es que la persona, a través d’un itinerari personal amb acompanyament de Càritas, recobri la confiança i tingui nous coneixements per afrontar nous reptes a la seva vida.

Aquest acompanyament contempla les demandes més urgents a cobrir, en aquest cas les ajudes a l’habitatge, el pagament de lloguer o subministraments, ajudes que han suposat el manteniment de l’habitatge per a més de 950 persones . Les ajudes per cobrir les necessitats bàsiques, d’alimentació i higiene són també molt significatives amb un total de 651 ajudes , aquesta xifra es completaries amb les 4.000 persones ateses als centres de distribució d’aliments, 15 en total en tota l’illa. Destacar també l’atenció que es dona al menjador social d’Inca, Sor Isabel Bonnín , on s’atenen una mitjana diària de 130 persones.

En aquesta atenció directa per cobrir les demandes més importants i que anomenam Acció Social també destacar el Servei d’Assessoria Jurídica per a donar respostes a qüestions d’estrangeria, habitatge, justícia, i tràmits de drets bàsics, i que al 2021 va atendre a 484 persones.

Hi ha també un feina grupal i comunitària que es desenvolupa en aquests espais parroquials a través de diversos projectes. Una activitat que es va aturar al 2020 però que es va reprendre amb intensitat l’any passat amb la realització de 46 projectes al territori . Són classes d’alfabetització i idiomes(24), projectes per a dones(9), d’infància (6) , gent gran (2)familiars (2) i projectes sociolaborals (2) i amb la participació de més de 300 persones.

Apuntar el programa de SIPEVA (servei d’atenció i acompanyament a les persones que exerceixen la venda ambulant) de la Conselleria d’Afers socials i esports, subvencionat amb fons europeus i gestionat per Càritas Mallorca, del qual s’han beneficiat un total de 574 persones.

Economia Solidària

A partir del programa d’Economia Solidària es desenvolupen diversos projectes per a promocionar la persona i facilitar el seu accés a un treball digne. Un total de 2021 persones han participat en aquest programa on han rebut informació , han realitzat itineraris d’orientació i intermediació laboral, o han participat en cursos formatius propis de Càritas, 13 en total . També recalcar les 127 persones que l’any passat han participat als tallers de juguetes, de bicicletes, de Bona Traça i pel taller de confecció de Koluté, espais tots ells on els participants desenvolupen diverses activitats per la seva millora personal i adquireixen habilitats sociolaborals bàsiques.

En quan a la col·laboració en aquest àmbit de la inserció sociolaboral , 52 empreses han apostat pel projecte d’intermediació laboral oferint-se per la realització d’accions formatives , amb pràctiques no laborals o amb ofertes de feina.

Les accions per a la inserció sociolaboral han tingut com a resultat que 1 de cada 10 persones que varen passar pel programa varen aconseguir una feina, es a dir 200 persones.

Dins l’economia solidària un dels projectes amb identitat pròpia és Eines X Inserció, l’empresa d’inserció de Càritas Mallorca que gestiona la roba de segona mà i que genera contractes d’inserció. Durant l’any passat es varen generar 21 contractes d’inserció en aquest espai i es va recollir 1.078. 390kg de roba, una roba que es recupera i reutilitza a través de la cooperativa Moda Re- que a Mallorca compta amb 3 botigues per a la seva comercialització.

Reptes de futur per a Càritas Mallorca

Després de fer un repàs a les accions que es varen realitzar l’any passat, la secretaria general de Càritas Mallorca , Raquel Ríos, ha plantejat una sèrie de reptes de cara al futur:

• Incidir en polítiques públiques, de caràcter social i econòmic i que situïn a la persona en el centre.
• Promoure l’ocupació decent com a espai de consolidació de drets.
• Consolidar les polítiques públiques d’habitatge.
• Reclamar als poders públics siguin competents en la garantia de drets.
• Millorar l’atenció de les persones en tot el territori, a través de la redistribució del nostre treball d’acord amb la realitat social.
• Atendre les noves situacions de vulnerabilitat de les persones i famílies.

Memòria econòmica

La tasca social que es desenvolupa per part de Càritas Mallorca ve acompanyada d’una important inversió per a donar cobertura a totes les demandes que es tramiten i per a dur a terme les accions al territori.

Tal i com ha apuntat l’administrador general de Càritas Mallorca, Joan Bassa, l’any 2021 es va invertir 3’9 milions d’euros en acció social, en projectes d’economia solidària , així com en Cooperació Internacional a Mali, Moçambic, i Marroc, i també a l’emergència del volcà La Palma a la que es va destinar més 44 mil euros.

Les ajudes directes que es varen tramitar a persones i famílies ateses per Càritas Mallorca per a cobrir necessitats bàsiques d’habitatge, educació, salut, transport varen pujar als 632 mil euros, una quantitat que ha d’afegir 202 mil euros més per beques d’inserció en formació i ocupació.

En quant als ingressos la xifra global va ser de 3’6 milions d’euros, destacant, segons ha assenyalat Joan Bassa, les aportacions privades que representen els 66 % dels ingressos i que arriben als 2’4 milions d’euros i dels quals 1’5 milions d’euros venen de donacions, subscripcions i herències de particulars. També apuntar el finançament públic que aquest any ha estat de 1’2 milions d’euros.

El paper del voluntariat

Després d’un any, el 2020 excepcional en tots els àmbits inclòs el del voluntariat on per les circumstàncies es va reduir la seva presència a Càritas Mallorca, al 2021 es varen incorporar 99 voluntaris arribant a la xifra total de 694 voluntaris/es. Noves incorporacions, tal i com ha destacat Esther Romero, directora de Càritas Mallorca, que sumen i són imprescindibles per fer realitat el compromís de Càritas Mallorca a favor de les persones més febles, “persones voluntàries que participen en una societat on l’individualisme deixa pas al compartir, i que pensa en les persones”. Els ha agraït la seva “generositat i el seu compromís a favor dels més dèbils de la societat, de defensar els seus drets, les seves llibertats i la seva dignitat, i de treballar perquè tinguin accés a una justícia real” i també la dels 546 socis i els 1.096 donants que fan possible activitats i projectes a diferents espais .

“Som el que donam, Som Amor”

Aquest és el lema de la campanya de Caritat que ha posat en marxa Càritas amb motiu del Dia del Corpus, una campanya per transformar actituds i valors. Tal i como ha destacat la directora de Càritas Mallorca, Esther Romero, “la campanya vol posar en valor l’amor pels altres com a proposta de vida, una convidada a la societat a construir nous projectes personals i col·lectius des d’un amor concret i social, compromès amb les persones més fràgils, amb els drets humans , la justícia, amb el cuida’t de la casa comuna… es tractar de donar noves oportunitats a les persones que en un moment donat ho necessiten.”

Durant aquesta setmana, les Càritas Parroquials tenen previst realitzar actes de sensibilització per a donar a conèixer les accions que s’han dut a terme durant l’any 2021, animant a la comunitat parroquial el diumenge , Dia del Corpus , a sumar-se a la missió de Càritas.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt