Ara llegint
L’oratori de Son Negre patia un defecte estructural, segons un informe del Bisbat

L’oratori de Son Negre patia un defecte estructural, segons un informe del Bisbat

L'oratori de Son Negre patia un defecte estructural, segons un informe del Bisbat

El passat 3 d’abril es va produir el col·lapse de la volta i teulada de l’oratori rural de Son Negre, al terme de Manacor. Una vegada visitat l’immoble i preses les mesures cautelars corresponents, s’iniciaren els estudis i procediments pertinents en aquests casos per part del Bisbat de Mallorca. Des d’aquesta institució han explicat que el fet que l’immoble sols tengués culte ocasional i no regular reduí notablement les probabilitats que el col·lapse causàs cap desgràcia personal i es feliciten per aquesta circumstància.

Els antecedents d’aquest immoble i algunes de les seves patologies eren coneguts arran d’un estudi realitzat en un treball de pràctiques per una estudiant d’arquitectura tècnica de la Universitat de les Illes Balears, de les quals es derivaren unes recomanacions, segons han explicat des del Bisbat.

Aquest estudi en concret identificava com a greus alguna ruptura de biguetes en el presbiteri i edificis annexos, així com algun crui en la volta del presbiteri i les parets laterals de la nau, han detallat. “Totes les altres patologies foren considerades lleus i sols requerien un seguiment en la seva evolució”, han detallat.

La façana del temple de Son Negre.

A més, fa quatre anys es va dur a terme una actuació per tal de reparar les patologies qualificades com a greus i algunes altres derivades de la manca d’estanqueïtat de l’edifici, que consistí en una intervenció en la coberta i a estalonar les dependències annexes. “La resta de patologies no demostrà cap tipus d’evolució i es mantenia sota vigilància periòdica”, expliquen des del Bisbat de Mallorca mitjançant un comunicat.

Els estudis realitzats per l’arquitecta tècnica del Bisbat, a l’espera de recollir més informes de personal especialitzat en aquest tipus d’estructura, pareix que indiquen que les intervencions realitzades seguint les indicacions del TFG abans esmentat foren correctes, ja que ni el presbiteri, ni les dependències annexes (llocs on es localitzaven les patologies identificades com a greus) col·lapsaren, sinó que han aguantat bé, segons indiquen.

La causa plausible, sempre pendent d’informes ulteriors, és un col·lapse general de la volta antiga per un defecte estructural, sols visible a través d’un crui longitudinal que el TFG havia qualificat de lleu i sols necessitat de vigilància. Aquest col·lapse arrossegà la teulada darrera seu.

El fet que la volta nova, feta amb un sistema constructiu més sòlid, i la volta del presbiteri, encaixonada per la sagristia i el campanar i de més reduïdes dimensions, no hagin col·lapsat reforça aquesta hipòtesi, per als responsables de la diòcesi.

Desenrunat

En presència dels tècnics es retiraren els béns mobles que havien quedat exposats, depositant-los en un lloc segur. En aquest moment s’està redactant el projecte de mesures cautelars per poder desenrunar i eliminar aquells elements inestables que no han col·lapsat. Com s’ha indicat més amunt, paral·lelament, s’han encomanat altres informes a professionals especialitzats en estructures i voltes per aportar més opinions per aclarir-ne la causa final.

Quan estigui desenrunada i assegurada la zona, es procedirà a la protecció d’aquells elements que no es poden retirar i que amb pluja obliqua podrien veure’s afectats, com són el presbiteri o la trona. Una vegada realitzats aquests procediments i estudis, s’obrirà una nova fase d’estudi per veure quines possibilitats tècniques hi ha per a la conservació del bé i la seguretat de tota l’estructura, conjugant la legalitat vigent derivada del catàleg municipal de patrimoni i el codi tècnic de l’edificació.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt