Ara llegint
Paul Zabel:“Sempre hi haurà qui s’estimi veure abans la pel·lícula al cinema que a les plataformes”

Paul Zabel:“Sempre hi haurà qui s’estimi veure abans la pel·lícula al cinema que a les plataformes”

Paul Zabel, president Cineciutat

Cineciutat va ser el primer cinema autogestionat de l’Estat. Va néixer fa 10 anys com a reacció ciutadana davant del tancament dels cinemes Renoir de Palma. Des de llavors, els socis han mantingut, no sense dificultats, unes sales dedicades a pel·lícules en versió original, activitats educatives, festivals i mostres de cinema. Pau Zabel és del des passat mes de juny president del Cineciutat. Encapçala una nova junta directiva de Xarxa Cinema que aposta per la continuïtat del projecte, el seu manteniment i la millora de les instal·lacions. 

Pregunta.- Des de quan estàs vinculat amb el projecte de Cineciutat?

Resposta.- Hi estic vinculat des del començament, des del naixement de Cineciutat, però més com a aficionat al cinema. Vaig anar a la primera assemblea de constitució de l’associació al principi com a voluntari, i a part d’això venc regularment. Tenia bastant de contacte amb les diferents juntes directives i també amb l’anterior de la que era president Javier Pachón, això ha fet que m’hagi animat a formar part de la junta actual.

P.-Quines propostes o quins objectius vos heu plantejat la junta actual?

R.- Ens varem presentar com a junta continuista, en el sentit de continuar amb la programació, les activitats… però també dins el possible, ampliar. Estam treballant per crear un cineclub , i també tenim el propòsit de millorar les instal·lacions i l’experiència de veure una pel·lícula fent alguna millora tècnica. Això és un poc el nostre objectiu.

Cineciutat ha acollit aquest juliol l’Atlàntida Film Fest. Foto: Cineciutat.

P.-Fa 10 anys que es va crear Cineciutat. Hi va haver un moment crític en el que vareu fer un campanya per salvar el cinema. Quina és ara la situació de Cineciutat?

R.- Ara encetam una nova etapa després del conveni amb l’Ajuntament de Palma pel qual ens cedeix l’espai sense pagar lloguer. L’1 de gener d’enguany va acabar la concessió de Mercasa, que era l’empresa semiestatal que gestionava tot el complexe de l’Escorxador. Mercasa cobrava un lloguer molt alt i era un dels nostres principals problemes. Amb motiu del final de la concessió, la Junta anterior va iniciar converses amb l’Ajuntament de Palma i finalment es va signar aquest conveni de cessió gratuïta. Això ens ajudarà molt i ens permetrà afrontar el futur amb més optimisme. També posibilita afrontar algunes inversions que volem fer per millorar instal·lacions i l’experiència del cinema.

“Ara encetam una nova etapa després del conveni amb l’Ajuntament de Palma pel qual ens cedeix l’espai sense pagar lloguer”

P.-Fins a n’aquest moment vos heu finanaçat únicament amb les aportacions dels socis?

R.- Principalment amb les quotes dels socis, les entrades i altres activitats, com lloguers de sales i festivals. Aquestes són les principals fonts d’ingresos. A més, hem tengut alguna ajuda de Fons Europeus, del Ministeri de Cultura i també  hi ha hagut alguna subvenció puntual del Govern, però la nostra base son les aportacions dels socis i la venda d’entrades.

P.-Còm feis feina, com vos organtizau?

R.- Per una banda, del dia a dia del funcionament del cinema se n’ocupa el personal contractat, que són 5 persones contractades i també una becària. La junta directiva ens ocupam d’establir les línies generals, presentar el pressupost… i el que són activitats determinades com les activitats educatives i d’altres, tenim diversos cercles amb voluntaris. La feina del voluntariat en el Cineciutat sempre ha estat molt important, de fet hem tengut vàries reunions perquè estam fent una captació de voluntaris. Sempre en necessitam.

“La feina del voluntariat al Cineciutat sempre ha estat molt important, de fet hem tengut vàries reunions perquè estam fent una captació de voluntaris. Sempre en necessitam”

P.-Quants de socis teniu i quina és la situació?

R.- Estam a un punt relativament baix, actualment tenim uns 760 socis, i abans de final d’any farem una campanya de captació de socis perquè n’hem de menester més. Hem arribat a tenir-ne 1200-1300, i l’objectiu ara és tornar a augmentar el número de socis. 

P.- Ara moltes pel·lícules s’estrenen a les plataformes digitals. Hem canviat la manera de veure les pel·lícules amb la irrupció de les plataformes digitals? Podem dir que ha canviat la manera d’anar al cinema?

R.- Si, ha canviat la manera d’anar al cinema i també la freqüència, de cada vegada hi ha més plataformes. Però noltros pensam que al Cineciutat ens diferenciam, oferim un cinema que no és el mainstream que sempre tendrà el seu aficionat que s’estimarà abans veure la pel·lícula al cinema que a les plataformes. Aixo no vol dir que no en tengui, jo mateix en tenc per veure les pel·licules que no arrib a veure al cinema per falta de temps. Però creim fermament que hi ha un tipus de sala de cinema que es mantindrà en el futur, i estam convençuts que el nostre tipus de cinema està entre els que es podrà mantenir, segurament ampliant també activitats, incorporant més festivals, però dins d’aquesta panorama pessimista pel cinema en general, pens que noltros ens podrem mantenir.

“Ha canviat la manera d’anar al cinema i també la freqüència”

P.-Apostau sobretot per cinema independent en versió original.

R.- Si, en versió original sempre, cine independent molt però no exclusivament, de tant en tant necessitam una pel·lícula que ens aporti una mica d’ingressos. No vol dir que posem una pel·lícula molt comercial, però si que atregui un públic més ampli. Però cinema de qualitat i sempre en versió original. 

P.-Per una associació, còm és introduir-se al món de les distribuïdores? Sou l’únic cinema autogestionat de l’Estat?

R.- Sé que varem ser els primers d’Espanya, i sinó els primers, un dels primers d’Europa Ara n’hi ha un parell més i alguns han seguit el nostre model. I per respondre a la teva pregunta, va ser molt difícil entrar dins del mercat i establir el contacte amb les distribuïdores, al principi no erem ningú, ja no erem els cines Renoir. Ho varem haver de lluitar molt, hi ha gent que ha fet una feinada establint contactes amb les distribuïdores, però ho hem aconseguit, excepte una distribuïdora amb la que no feim feina, amb la gran majoria tant les més grans com les més petites, ja hi feim feina. Això ens permet projectar les pel·lícules que volem, tant les independents com les més majoritàries.

Exterior de Cineciutat al recinte de l’Escorxador de Palma. Foto: Cineciutat.

P.- Quines altres activitats feis?

R.-Feim visites amb escoles, i ara mateix no tenim més activitats en marxa. Està previst tornar a posar en marxa el “Cine nins” que consisteix en projectar a una sala cine per nins amb alguns voluntaris amb ells, i a un altra sala projectar una pel·lícula pels pares, per donar la possibilitat a les famílies d’anar al cinema. 

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt