Ara llegint
A les Illes Balears s’extreu menys del 4% de massa forestal del que creixen anualment els boscos

A les Illes Balears s’extreu menys del 4% de massa forestal del que creixen anualment els boscos

Fusta Fora Vla

En el conjunt de les Illes Balears s’extreu menys del 4% de massa forestal del que creixen anualment els boscos, segons el Pla Forestal de les Illes Balears. A Menorca, concretament, l’extracció de biomassa entre el 2002 i el 2022 va ser de 1.300 metres cúbics anuals, fet que suposa el 0,1% del volum de fusta que es calcula disponible a l’illa, d’1 milió de metres cúbics aproximadament.

La demanda de biomassa a l’illa de Menorca és concretament de 1.125 tones anuals, però perfectament podria arribar a les 399.000 sense posar en perill la sostenibilitat de les seves masses forestals. Aquesta dada es desprèn de la diagnosi encarregada per l’Agència Menorca Reserva de Biosfera i feta pública aquests dies.

L’informe sobre la potencialitat del sector empresarial forestal i la gestió sostenible de la massa forestal de l’illa en la descarbonització de l’economia a Menorca i el seu paper en l’adaptació dels boscos al canvi climàtic es basa en un estudi realitzat el darrer any en el marc del Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera.

Aquest treball té l’objectiu de potenciar l’activitat econòmica del sector, fent-la compatible amb la conservació dels serveis i les funcions que proporcionen els boscos de Menorca.

S’ha dut a terme a partir d’informació aportada per les empreses del sector, pel Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl del Govern de les Illes Balears, el Consorci de Residus i Energia de Menorca, el Registre Mercantil i els estudis científics previs del projecte LIFE BOSCOS realitzat a Menorca.

També s’ha dut a terme un procés participatiu en què, a través de 29 entrevistes, han participat diferents agents clau en el cicle de la biomassa relacionats amb activitats extractives forestals i/o de la transformació de la biomassa forestal, activitats agroforestals, instal·lació de calderes de biomassa, administració pública o consumidors particulars.

“Es tracta d’un estudi que posa en valor el paper clau del sector forestal a l’illa, tant en la gestió de les masses forestals per a la seva conservació i major resiliència davant del canvi climàtic, com per a la generació d’un recurs renovable per a usos tèrmics com és la biomassa, que ha de contribuir a la reducció d’emissions del nostre sector energètic”, ha declarat Josep Juaneda. “Potenciar aquest sector beneficiarà l’economia circular de l’illa i la preservació i gestió sostenible dels nostres boscos”, ha afegit Juaneda.

Principals resultats

Entre els principals resultats de l’estudi, que ha estat presentat avui pels autors, destaca que a Menorca hi ha prou massa forestal per a la generació de biomassa garantint la restitució natural dels boscos, i prou capacitat extractiva i de processament d’aquest recurs.

A les Illes Balears, s’extreu menys del 4% del que creixen anualment els boscos segons el Pla Forestal de les Illes Balears. A Menorca, concretament, l’extracció de biomassa entre el 2002 i el 2022 va ser de 1.300 metres cúbics anuals, fet que suposa el 0,1% del volum de fusta que es calcula disponible a l’illa, d’1.000.000 de metres cúbics aproximadament.

Sobre la capacitat extractiva i de processament, l’informe indica que el sector, conformat per microempreses de serveis ambientals i alguna empresa de caràcter industrial, compta amb una capacitat molt més gran que la demanda realitzada fins ara.

La disponibilitat i la capacitat de gestió contrasta amb el baix consum de biomassa a Menorca. El diagnòstic estima que el consum anual de biomassa local se situa entre les 1.100 i les 1.125 tones, una dada que es confronta amb la demanda potencial que s’ha calculat, que podria arribar fins a les 399.040 tones anuals dividides en activitats industrials, habitatges i sector públic.

La Diagnosi del Sector Forestal posa també èmfasi en algunes de les dificultats experimentades pel sector, a les quals fa propostes de gestió per resoldre-les. Així, fa referència a la importància que la gestió forestal sigui percebuda com una activitat amb benefici econòmic que permeti augmentar-ne l’interès, i que la gestió permeti evitar la percepció de risc d’incendi. A més, s’ha detectat un augment important de plagues forestals a causa del canvi climàtic com la processionària que un increment de la producció de biomassa i gestió forestal contribuiria a controlar. També fa referència a la necessitat de promocionar l’ús de les calderes de biomassa i formar personal sobre el seu manteniment.

Propostes de millora al sector

Entre les propostes de millora al sector, l’informe destaca:

Promoure a les diferents administracions públiques la instal·lació de grans calderes de biomassa en instal·lacions públiques.

Formar les empreses instal·ladores de calderes.

Ajudar les empreses productores d’estella i pèl·lets en la certificació dels seus productes, a fi de garantir-ne la qualitat i facilitar-ne la venda al mercat.

Potenciar amb més finançament el Contracte Agrari de la Reserva de la Biosfera.

Realitzar un pla de xoc de masses forestals que no s’hagin gestionat.

Generar una plataforma i un model estàndard de pla de gestió forestal.

Desenvolupar un observatori del sector forestal que posi èmfasi en l’equilibri del desenvolupament econòmic i mediambiental del sector.

L’Estratègia Menorca 2030 i la biomassa

L’aprofitament de la biomassa de l’illa procedent de la gestió forestal sostenible, així com de restes agrícoles i de poda, és una mesura contemplada també a l’estratègia de descarbonització de l’illa, l’Estratègia Menorca 2030, que calcula que podria produir 46 MWh/any d’energia, un potencial significatiu que pot ser aprofitat pels centres esportius i d’atenció sanitària que necessiten gran quantitat d’aigua calenta, o a l’autoconsum a edificis mitjançant la instal·lació de calderes de biomassa.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt