Ara llegint
Agricultura recupera les subvencions per a l’establiment de joves agricultors amb 3’5 milions anuals

Agricultura recupera les subvencions per a l’establiment de joves agricultors amb 3’5 milions anuals

Agricultura recupera les subvencions per a l'establiment de joves agricultors amb 3'5 milions anuals

La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través del Fons de Garantia Agrària i Pesquera (FOGAIBA), recupera enguany l’ajuda per a la creació d’empreses de joves agricultors -que l’any passat no es va convocar- i ha anunciat les convocatòries pels exercicis 2023 i 2024. L’anunci d’aquestes subvencions s’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d’avui dimarts.

Al detall, s’han publicat dues convocatòries, les corresponents a aquest any 2023, i el 2024, per valor de 7 milions d’euros, 3.500.000 d’euros cadascuna. El termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria de 2023 serà del 20 de desembre de 2023 fins al 29 de febrer de 2024. Quant a la convocatòria corresponent a l’any 2024, el termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’1 d’octubre de 2024 finalitzarà el 29 de novembre de 2024.

Segons ha explicat el conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, “la incorporació de joves agricultors i agricultores com a titulars de les explotacions agràries és, sense cap mena de dubte, una de les intervencions més importants del desenvolupament rural de la PAC 2023-2027”. “Donam així suport a més a les estratègies de la Unió Europea relatives al sector agrari, per tal d’aconseguir un sector més rendible i sostenible”, ha afegit Simonet.

Els requisits

Els principals requisits per optar a aquests ajuts són: tenir complerts els 18anys i no haver-ne fet quaranta a l’any natural de presentació de la sol·licitud d’ajuda; executar un pla empresarial on es demostra la viabilitat econòmica de l’explotació on s’incorporen i tenir les competències i les qualificacions professionals adequades o comprometre’s a obtenir-les en el termini de quaranta-vuit mesos, comptats a partir de la data de concessió de l’ajuda.

L’objectiu d’aquestes ajudes és el rejoveniment de la població activa agrària, fomentant el relleu generacional que contribueixi a la millora de la competitivitat i la dinamització del sector; fomentar l’ocupació en el sector agrari i en l’activitat de l’explotació, així com millorar la competitivitat de les explotacions mitjançant l’adaptació de les seves produccions al mercat, l’increment de la rendibilitat de la seva producció i l’impuls de la innovació i la utilització de noves tecnologies, entre altres.

Les ajudes a la primera instal·lació d’agricultors i agricultores joves consisteixen en una prima de 25.000 euros, fins a 80.000 euros, depenent de les condicions de l’explotació on es fa la incorporació. I s’abonarà en dos pagaments: un 50% a l’inici del pla empresarial i la resta, quan s’assoleix aquest pla empresarial.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt