Ara llegint
El Govern Balear augmenta un 15% la partida destinada a la Federació de Confraries de Pescadors

El Govern Balear augmenta un 15% la partida destinada a la Federació de Confraries de Pescadors

El Govern Balear augmenta un 15% la partida destinada a la Federació de Confraries de Pescadors

El Consell de Direcció del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha aprovat avui la despesa per a una subvenció directa a la Federació Balear de Confraries de Pescadors. Aquesta ajuda, d’un import de 150.000 euros, suposa 20.000 euros més que la de l’any passat (un 15% més) i va destinada a les despeses de funcionament de l’entitat per al 2024.

En aquest sentit, les despeses de funcionament que se subvencionen són les de lloguers i cànons, transports, assegurances, serveis bancaris i similars, subministraments i altres serveis relacionats amb la prestació de les funcions pròpies. També són subvencionables els tributs autonòmics i de l’Administració local i les despeses de personal: sous i salaris i obligacions amb la Seguretat Social, entre d’altres.

El conseller Joan Simonet ha destacat que «els serveis que ofereix i la funció representativa que du a terme la Federació Balear de Confraries de Pescadors és fonamental per al bon funcionament del sector. A més de defensar els interessos del mateix sector, suposa el nexe d’unió entre el Govern i les diferents confraries de les Illes».

Per tot això, atesa la seva naturalesa única, l’interès públic i social de les seves actuacions com a òrgan de consulta i col·laboració de l’Administració amb l’objectiu de promoure i impulsar els interessos pesquers, la Direcció General de Pesca exposa que la Federació compleix els requisits necessaris per poder rebre aquesta subvenció.

La Federació Balear de Confraries de Pescadors, corporació sense ànim de lucre, és l’única que hi ha a les Balears, ja que no hi ha cap altra federació pesquera professional, i té la funció principal de representar totes les confraries de les Illes. A més, la Llei de pesca determina que hi ha d’haver una federació d’àmbit autonòmic en què es poden integrar totes les confraries de les Balears.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt