Ara llegint
Aprovada definitivament la modificació del Pla Territorial de Mallorca que revisa el sòl urbà i urbanitzable

Aprovada definitivament la modificació del Pla Territorial de Mallorca que revisa el sòl urbà i urbanitzable

Aprovada definitivament la modificació del Pla Territorial de Mallorca que revisa el sòl urbà i urbanitzable

El ple del Consell de Mallorca en sessió extraordinària ha donat suport a l’aprovació definitiva de la modificació número 3 del Pla Territorial de Mallorca (PTI) aquest dijous 11 de maig. Una modificació que afecta a tot el sòl urbà i urbanitzable i que és el resultat d’una feina d’una profunditat i extensió que no s’havia fet abans. Els criteris i els paràmetres en relació amb aquest tipus de sòl en la majoria dels casos eren els que establia el Pla Territorial que va ser aprovat l’any 2004, és a dir fa gairebé 20 anys. La primera modificació es va fer per incloure la desclassificació d’Es Guix, i la segona afectava les Àrees de Reconversió Territorial, ubicades a determinants municipis.

La modificació número 3 significa un decreixement de la superfície de sòl de desenvolupament urbà d’un 9% i una reclassificació de sòl rústic de 653 hectàrees. La consellera de Territori Maria Antònia Garcías ha assegurat que “s’ha actualitzat el model de creixement en sòl urbà i urbanitzable i s’han incorporat criteris tan essencials per a Mallorca com és el paisatge i pel planeta com la lluita contra el canvi climàtic”. També ha remarcat que els objectius d’aquesta modificació eren “donar seguretat jurídica, consumir el mínim necessari de territori i optimitzar al màxim els recursos.”

Eliminació de places turístiques
La modificació número 3 elimina totes les places turístiques fins a la revaluació a la baixa de la capacitat de càrrega turística de l’illa d’acord amb el que estableix la llei 3 /2022, tal com ha explicat el conseller de Turisme Andreu Serra.

Serra ha recordat que la borsa de places estava suspesa perquè la Llei turística ja ho emparava i que el PIAT i ja anava en el mateix sentit que aquesta normativa en quant el procés de decreixement i d’eliminació de places. “És la culminació de tot un procés de treball de contenció que va començar amb el PIAT, que la llei turística li va donar força i que en aquell moment culmina el PTI”, ha dit. Serra ha informat que hi havia 17.000 places que estaven pendents d’aquesta borsa de places turístiques.

D’altra banda, el PTI d’acord amb el que va definir al PIAT, no permetrà nous creixements residencials a les zones Turístiques llevat d’aquells destinats a Habitatge Públic de Protecció Oficial.

Desclassificació i revisió del creixement de sòl urbà
L’actualització de les àrees de desenvolupament urbà ha donat un dels resultats més destacables d’aquesta modificació, la desclassificació de 653 hectàrees que queden classificades pel PTI com a sòl rústic. La recuperació de tot aquest terreny es deu a la revisió de dues lleis: la 4/2008 de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears i la LUIB 12/2017, i també al Decret 9/2020 i l’actual modificació número 3.

Entre els terrenys desclassificats hi ha que estan ubicats a Sa Ràpita, a Son Durí i a sectors industrials a l’entrada de Campos; al municipi de  Llucmajor a Son Noguera. També a Manacor s’han desclassificat nombrosos sectors perifèrics i  terrenys de Porto Cristo, a Sant Llorenç, a Felanitx a Palma i a Sóller.

Seguint les Directrius d’Ordenació de Territori el PTI no permet la creació de nou sòls urbans aïllats, només creixements dels nuclis existents. L’objectiu en aquest cas i com en general és no consumir més territori del necessari i optimitzar els recursos existents.

Un canvi dels meus significatius introduïts és la revisió del creixement del sòl urbà. La reducció de la previsió de creixement és del 5,45 al 3,22%, el que significa una reducció de 450 hectàrees. D’altra banda, s’han reduït un 30% les possibilitats de creixement dels distints municipis, llevat de les capçaleres Palma, Inca i Manacor, on aquest límit davalla en un 20%, i en els municipis adaptats al Pla Territorial, en els quals la limitació s’ajusta segons el terreny que ja han consumit.

Paisatge i Canvi Climàtic
Entre els objectius del PTI hi ha el desenvolupament del Conveni Europeu del paisatge i es reconeixen com a instruments propis del PTI l’estratègia de Paisatge de Mallorca, el Catàleg de paisatges de Mallorca, les directrius de paisatge i els estudis de paisatge i els d’integració de paisatge. També s’incorpora el concepte de serra de Tramuntana Patrimoni Mundial com a nova Àrea d’interès paisatgístic.

A la modificació número tres s’inclouen elements per contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, com que els planejaments municipals han d’introduir normes per mitigar el canvi global, evitar l’efecte illa calor, evitar la impermeabilitat del territori. Altres novetats en aquest sentit són que els Nous Espais lliures públics hauran de tenir un 50% de superfície mínima impermeable, vegetació autòctona.

D’altra, la consellera Garcías ha destacat que el PTI promou la implantació d’energies renovables als municipis permetent aparcaments sota petits parcs fotovoltaics i que hi ha una aposta clara per teixits residencials més compactes incorporant una densitat mínima de 40 habitants/ hectàrees, el que significa que no es podran fer noves zones d’Unifamiliars aïllats.

Nova cartografia, ampliació de la protecció
La modificació número tres ha donat com a resultat l’actualització de tota la cartografia base, incorporant els nous espais protegits definits per les diferents normatives sobrevingudes, així també s’ha actualitzat la delimitació del domini públic de costes i les seves zones de servitud, així com s’actualitzen els sistemes generals d’àmbit supramunicipal incorporant les delimitacions de tots els ports de Mallorca, Aeroports, Hospitals, Parc de tecnologies ambientals, cementiri supramunicipal de Marratxí i l’acadèmia de tenis de Manacor.

També inclou l’ampliació de protecció de certs sòls segons el decret 10/2022: Es Trenc, Son Gual i Gènova. Així com la incorporació d’algunes reserves Naturals de la Serra de tramuntana i les àrees naturals d’especial interès de d’Alt nivell de Protecció (AANP) dels parcs del Trenc i ampliació del parc natural de s’Albufera i del Parc Natural de Llevant decret 8/23.

Cal remarcar que aquesta modificació també significa la suspensió d’algunes obres del Pla Director Sectorial Carreteres per 2 anys fins que es modifiqui el pla. Aquestes obres són la del Tram III via connectora, 26 rondes i 4 desdoblaments (Manacor, Andratx, Cala Blava i Son Bugadelles).

La consellera de Territori, Maria Antònia Garcías ha agraït a tot l’equip la intensa feina que s’ha dut a terme en dos anys i mig i que té una envergadura similar a la que es va dur a terme amb el PIAT que va ser elaborat en quatre anys i sis mesos.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt