Ara llegint
El FOGAIBA abona 1 milió més als pagesos d’ajudes de la Política Agrària Comuna

El FOGAIBA abona 1 milió més als pagesos d’ajudes de la Política Agrària Comuna

El FOGAIBA abona 1 milió més als pagesos d'ajudes de la Política Agrària Comuna

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), organisme que depèn de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, acaba d’abonar el segon pagament de la bestreta de les ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC) de l’exercici de 2023. En total d’aquesta injecció és d’1.130.992,42 euros.

El pagament fa referència a les línies d’ajuda bàsica de la renda de sostenibilitat (abans pagament bàsic) i l’ajuda complementària redistributiva (explotacions petites i mitjanes).

Segons el conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, «tenim previst fer un altre pagament en el mes de desembre, aquest ja de saldo, per tal de continuar donant liquiditat a les explotacions. Ens reafirmam, a més, en el nostre compromís que l’any vinent aquesta bestreta es pugui avançar encara més i començar a abonar-la a mitjan octubre».

La partida més elevada és la de l’ajuda bàsica de la renda de sostenibilitat (926.953,49 euros) mentre que 204.038,93 euros es destinen a l’ajuda complementària redistributiva. Al detall, són 510 els beneficiaris: 430 de Mallorca, que rebran en aquesta segona bestreta un pagament de 861.222,81 euros; 29 d’Eivissa, amb un total de 23.335,14 euros; 48 de Menorca, amb un total de 238.592,59 euros i 3 de la península, amb un total de 7.841,88 euros.

El Govern Balear ha volgut recordar avui que el període de pagament ordinari comença el dia 1 de desembre de 2023 i acaba el dia 30 de juny de 2024, però la normativa comunitària permet a partir del 16 d’octubre i fins al 30 de novembre fer pagaments per bestreta per donar liquiditat a les explotacions. A més, aquesta campanya de la PAC 2023 s’ha saldat amb un augment del finançament del 35,1% respecte a la PAC 2022, ja que, per primera vegada, inclou les compensacions dels sobrecostos de la insularitat que el sector primari suporta. Si a la campanya de l’any passat es varen tramitar ajudes per valor de 27.359.254,65 euros, en aquest 2023 l’import ascendeix -de manera provisional-, a 36.949.814,24 euros, més de nou milions més (9.590.559,59 euros) que l’any 2022.

Pla Fruita Seca

El FOGAIBA, a més, ja ha resolt els primers expedients de la convocatòria de l’any 2021 del Pla de Reestructuració de la Fruita Seca, una línia que s’ha pogut incrementar en 400.000 euros, per així fer un total aproximat de 2,7 milions d’euros. En aquest sentit, cal recordar que s’han presentat un total de 126 expedients.

Al detall, hi ha 42 expedients aprovats amb resolució total, amb un import de 620.111,52 euros; 70 expedients aprovats provisionalment amb una resolució parcial d’1.689.090,33 euros i 14 expedients per aprovar.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt