Ara llegint
Agricultura paga 1’3 milions del Programa de Desenvolupament Rural

Agricultura paga 1’3 milions del Programa de Desenvolupament Rural

Agricultura paga 1'3 milions del Programa de Desenvolupament Rural

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, a través del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), ha efectuat un nou pagament de saldo de les ajudes de la política agrària comuna (PAC) 2023. En total, es tracta d’1.287.820 d’euros. A més, en els darrers dies també s’han resolt i abonat expedients del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) per un import de 422.137 euros, ajuts amb fons de l’Estat per valor de 233.919,86 euros i algunes ajudes més d’altres convocatòries, que sumen un total de quasi dos milions d’euros (1.953.941 euros).

Són 1.373 els beneficiaris totals d’aquest nou pagament de saldo de la PAC, que fa referència a les línies d’ajuda bàsica de la renda per a la sostenibilitat (419 expedients per valor de 788.199 euros); d’ajuda redistributiva complementària a la renda per a la sostenibilitat (347 expedients per valor de 99.884 euros); d’ajuda complementària a la renda per a joves agricultors (49 expedients per valor de 181.238 euros); d’ajuda associada per als ramaders extensius i semiextensius d’oví i caprí de carn (12 expedients per valor de 15.278 euros); d’ajuda associada per a la producció sostenible de llet d’ovella i cabra (dos expedients per valor de 8.251,72 euros); d’ajuda a l’olivar amb dificultats específiques i alt valor mediambiental (46 expedients per valor de 7.829,14 euros), i d’ajuda als productors de fruita seca en àrees de risc (22 expedients).

Pel que fa als expedients resolts dels ecorègims, 476 en total, 318 corresponen als d’espais de biodiversitat, amb un import de 160.275 euros, i 155 expedients són de l’ecorègim de rotació de cultius amb espècies millorants, per valor de 26.106 euros. La resta corresponen als ecorègims de cobertes vegetals espontànies o sembrades i de sembra directa en terres de cultiu.

Amb aquest nou pagament, el FOGAIBA ja haurà abonat 28.834.864 euros de la PAC 2023, 1.475.609 euros més que la campanya de 2022. Cal recordar que les sol·licituds d’ajudes de la PAC 2023 es varen presentar entre l’1 de març i el 15 de juny del 2023, i el pagament es va efectuar entre el 16 d’octubre i el 30 de novembre com a bestreta, i entre l’1 de desembre i el 30 de juny el pagament del saldo.

PDR

Quant a les ajudes del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), en els darrers dies s’han abonat 431.137,06 euros de diverses ajudes per continuar donant liquiditat al sector primari de les Illes Balears. En concret, s’han resolt 137 expedients dels ajuts agroambientals: 102 beneficiaris de ramaderia ecològica, amb un import de 325.822 euros; 32 beneficiaris dels ajuts d’aigües regenerades, amb un import de 78.755 euros, i tres beneficiaris de l’ajuda a la biosolarització i solarització per un valor de 17.560 euros, entre d’altres.

El FOGAIBA també ha informat que s’han començat a abonar les ajudes per mantenir el sector lacti davant la crisi provocada per la guerra d’Ucraïna. En aquest sentit, s’ha fet un pagament de 22.385 euros. A més, també s’ha fet un altre pagament d’ajuts per pal·liar els efectes de Juliette a l’olivar i al garrover per valor de més d’11.000 euros.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt