Ara llegint
El Govern presenta una campanya per fomentar la reutilització de l’aigua

El Govern presenta una campanya per fomentar la reutilització de l’aigua

El Govern de les Illes Balears ha presentat, aquest divendres, la campanya de conscienciació sobre el consum racional d’aigua que, enguany, se centra en l’oportunitat que ofereix la reutilització en un context d’emergència climàtica. A partir del lema «L’aigua és vida. I per sort en té moltes», l’espot mostra diverses maneres de reutilitzar l’aigua des de tots els àmbits.

L’objectiu principal de la campanya és normalitzar la idea que l’aigua es pot reutilitzar. De fet, a les Illes Balears ja es reutilitza gairebé un 30 % de l’aigua depurada, sobretot per al reg. Des de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació s’està impulsant el pla de regadius per potenciar l’ús de les basses de reg entre les comunitats de regants de l’arxipèlag.

La Conselleria de Medi Ambient i Territori, a través del tercer cicle de planificació del Pla Hidrològic de les Illes Balears, potencia la reutilització en diversos àmbits. Un exemple de la línia que es vol seguir és la prova pilot de recuperació d’aqüífers a través d’aigua regenerada que s’està duent a terme al municipi de Sant Lluís.

Cal tenir en compte que el 75 % d’aigua que es consumeix a l’arxipèlag prové d’aigües subterrànies. Els aqüífers són, doncs, la principal font d’aquest recurs a les Balears i reutilitzar l’aigua depurada disminueix la pressió sobre aquests, la qual cosa permet tenir més garantia de futur.

D’altra banda, cal destacar que el consum urbà arriba al màxim en la temporada de més demanda, l’estiu, que és també quan es produeix més aigua depurada. La coincidència entre els pics de demanda i generació fa que es presenti una gran oportunitat: tenir un recurs com és l’aigua depurada quan més es necessita a les illes.

En un context d’emergència climàtica, en què els recursos hídrics patiran cada vegada més estrès, es fa necessari conscienciar la ciutadania que la reutilització de l’aigua és una de les solucions principals a mitjà i llarg termini per garantir un bé escàs a les Illes Balears. Igualment, la campanya pretén informar la societat illenca que l’arxipèlag té les infraestructures necessàries per fer-ho.

Així, en el portal web aigua.caib.es, les persones que vulguin fomentar la reutilització en el seu dia a dia hi trobaran consells i recursos per arribar a estalviar fins a 200 litres d’aigua setmanals.

Conscienciació en tots els sectors

A més de voler arribar a la població illenca, el Govern de les Illes Balears continua la campanya de sensibilització i conscienciació de la població visitant, iniciada el 2019 amb «Pot una maleta fer-te reflexionar?».

En aquest sentit, la Conselleria de Medi Ambient i Territori, a través de l’Agència Balear de l’Aigua i l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) va presentar dimarts passat una campanya de divulgació que posa en marxa en el marc del projecte «LIFE+ WAT’SAVEREUSE» i que té l’objectiu de promoure els beneficis de la reducció del consum d’aigua i la seva reutilització en els entorns turístics.

Aquesta campanya es durà a terme en línia en els cinc idiomes dels principals mercats emissors de l’arxipèlag: anglès, francès, alemany, castellà i italià. Consta d’un vídeo genèric i de diferents càpsules de 20 segons que inclouen una explicació de la necessitat d’estalviar aigua, seguides d’una recomanació i, finalment, un missatge de sensibilització que convida a actuar.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt