Ara llegint
Neix la Comissió per adaptar el sector agrari al nou escenari donat pel canvi climàtic

Neix la Comissió per adaptar el sector agrari al nou escenari donat pel canvi climàtic

Neix la Comissió per adaptar el sector agrari al nou escenari donat pel canvi climàtic

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural ha anunciat la creació de la Comissió per a la Resposta i Adaptació del Sector Agrari de les Illes Balears al Canvi Climàtic, un òrgan que té com a objectiu impulsar actuacions i accions prioritàries per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic del sector agrari de les Illes Balears.

La Comissió estarà formada per representants de la Conselleria, dels Consells Insulars, de les organitzacions professionals agràries, de les cooperatives agràries, de les associacions de defensa sanitària ramadera, de les entitats de custòdia del territori, de les universitats i centres de recerca, i de les organitzacions no governamentals de medi ambient.

La Comissió es crea amb la finalitat d’assolir el millor tractament de les polítiques públiques en matèria de canvi climàtic, des d’una perspectiva participativa i multidisciplinari, i enfortir la capacitat de resposta, la resiliència i la capacitat d’adaptació dels sistemes agraris i ramaders al context de canvi climàtic, reduint els factors de vulnerabilitat i promovent la transició cap a sistemes de producció sostenibles, viables i eficients.

El conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha destacat el paper positiu i determinant que pot exercir el sector agrari en els objectius de la mitigació del canvi climàtic, ja que les terres de cultiu i les plantacions capturen carboni de l’atmosfera mitjançant la fotosíntesi i que les pastures permanents i els sòls vius gestionats adequadament són autèntics embornals de carboni. “Aquestes dues accions que deriven directament de l’acció dels professionals de l’agricultura i la ramaderia es converteixen d’aquesta manera en aliats en la lluita contra el canvi climàtic”, ha assenyalat.

Les seves funcions

Entre les funcions de la Comissió, es troben la d’impulsar i coordinar les actuacions de les diferents administracions agràries de les Illes Balears en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic, la d’impulsar i coordinar l’elaboració de l’estratègia enfront del canvi climàtic del sector agrari, la de fomentar i coordinar projectes d’investigació, estudis científics, anàlisis i diagnosi sectorials, la de desenvolupar eines i instruments de política agrària encaminades a l’alerta primerenca, la gestió de riscos i l’augment de la capacitat de resposta davant els riscos climàtics, la de desenvolupar un sistema de transferència i assessorament en l’àmbit d’explotació que millorin la resiliència i l’adaptació al canvi climàtic, la d’assessorar sobre l’adequació de projectes de normes i plans de l’Administració General de l’Estat, de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels Consells Insulars referents a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, la d’assessorar al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en el disseny i definició del sistema i les convocatòries d’ajudes d’emergència davant les adversitats climàtiques, i la de dissenyar i posar en marxa eines de política agrària, mesures i projectes per a la valorització dels serveis ecosistèmics que proveeix el sector agrari, incloent-hi- la certificació de crèdits de carboni i el pagament per serveis ambientals.

La Comissió es reunirà com a mínim una vegada cada sis mesos i elaborarà un informe anual sobre les seves activitats i resultats. La seva creació estarà un termini de quinze dies hàbils en consulta pública amb l’objecte que puguin formular-se aportacions o suggeriments per via telemàtica mitjançant el Portal de Participació ciutadana del Govern.

El conseller Joan Simonet, que ostentarà el càrrec de president de la Comissió -que estarà formada, a més de pel director general d’Agricultura, Fernando Fernández, i la gerent de l’IRFAP, Georgina Brunet, per representants de les organitzacions, sindicats i cooperatives agràries de les illes, els Consells Insulars de Menorca, Eivissa i Formentera i la UIB- assegura que la intenció de la Conselleria és “poder convocar la primera de les sessions en aquest mes de gener per començar ja a treballar mà a mà amb el sector”.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt