Ara llegint
El Govern crea una comissió específica per adaptar el sector agrari a la nova situació de canvi climàtic

El Govern crea una comissió específica per adaptar el sector agrari a la nova situació de canvi climàtic

El Consell de Govern ha aprovat avui el Decret pel qual es crea la Comissió per a la Resposta i l’Adaptació del Sector Agrari de les Illes Balears al Canvi Climàtic i se’n regula el funcionament, un ent que ha de vetllar per donar resposta a les noves situacions sorgides en el camp a partir de la transformació dels esdeveniments climàtics.

La constitució i el funcionament de la Comissió es duran a terme amb els mitjans humans i materials ja adscrits a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, i el seu objectiu general és enfortir la capacitat de resposta, la resiliència i la capacitat d’adaptació dels sistemes agraris i ramaders al context de canvi climàtic, tot reduint els factors de vulnerabilitat i promovent la transició cap a sistemes de producció sostenibles, viables i eficients.

Aquesta Comissió es crea, per tant, amb la finalitat d’assolir un tractament millor de les polítiques públiques en aquesta matèria, des d’una perspectiva participativa i multidisciplinària, amb la intenció d’impulsar actuacions i accions prioritàries encaminades a adaptar el sector agrari de les Illes Balears al canvi climàtic i a mitigar-ne els efectes.

En aquest sentit, des del Govern Balear han volgut recordar avui que la producció agrícola de les Balears és especialment vulnerable a causa de les seves condicions agroclimàtiques i de la proporció molt alta de sòls agraris.

Les seves funcions

Entre les funcions de la Comissió destaquen les relacionades amb l’impuls i la coordinació de les actuacions de les diferents administracions agràries de les Illes relacionades amb l’adaptació al canvi climàtic i la mitigació dels seus efectes per aconseguir un model agrari productiu, rendible i amb capacitat de resiliència i transformació sostenible en resposta al canvi climàtic; amb l’impuls i la coordinació de les actuacions dels diferents òrgans de l’administració agrària per elaborar l’estratègia del sector per fer front a aquest fenomen; amb el foment i la coordinació de projectes d’investigació, estudis científics, anàlisis i diagnosis sectorials relacionats amb l’adaptació del sector agrari al canvi climàtic i la mitigació dels seus efectes; amb el desenvolupament de les eines i els instruments adequats de política agrària encaminats a l’alerta primerenca, a la gestió dels riscs i a l’augment de la capacitat de resposta davant els riscs climàtics; amb el desenvolupament d’un sistema de transferència i assessorament en l’àmbit de l’explotació que millori la resiliència i l’adaptació del sector agrari al canvi climàtic; amb l’assessorament, si escau, sobre l’adequació de projectes de normes i plans de l’Administració general de l’Estat, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels consells insulars referents a la mitigació dels efectes del canvi climàtic; amb l’assessorament al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), sempre que sigui necessari, per dissenyar i definir el sistema i les convocatòries d’ajudes d’emergència davant les adversitats climàtiques, i amb el disseny i la posada en marxa d’eines de política agrària, mesures i projectes per valorar els serveis ecosistèmics que proveeix el sector agrari.

La Comissió, que va fer la primera reunió preparatòria el passat mes de gener, estarà presidida pel conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural i comptarà amb representants de la mateixa Conselleria, de l’IRFAP, dels consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera, d’associacions i cooperatives agràries, de les DOP i les IGP, i de la Universitat de les Illes Balears, entre d’altres.

A més, està previst crear un grup d’experts en matèria de canvi climàtic en el sector agrari integrat per un màxim de deu persones de l’àmbit científic o tècnic, investigadors o professionals de reconegut prestigi en el sector agrari.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt