Ara llegint
Una tesi doctoral desenvolupa nous materials per al tractament d’aigües contaminades

Una tesi doctoral desenvolupa nous materials per al tractament d’aigües contaminades

La tesi doctoral de Mateo Del Río Clar, defensada a la Universitat de les Illes Balears, s’ha centrat a desenvolupar nous materials derivats de xarxes metal·loorgàniques —sòlids cristal·lins formats per la unió de centres metàl·lics i lligands orgànics— per extreure contaminants prioritaris i emergents. Més concretament, el radionúclid 131-I i contaminants orgànics, com colorants i composts fenòlics.

Un cop desenvolupats els materials avançats, com carbons porosos i materials híbrids, s’ha estudiat la seva reciclabilitat i la seva aplicació en l’extracció de substàncies contaminants d’interès ambiental. Així, els materials s’han aplicat tant en forma de pols com dipositats en suports en l’extracció de diversos contaminants, entre els quals destaquen composts fenòlics, disruptors endocrins i iode radioactiu. Els resultats obtinguts demostren que tots els materials preparats presenten un gran potencial per al tractament d’aigües contaminades.

La tesi doctoral es presenta en un moment en que hi ha la consciència social creixent de la sobreexplotació dels recursos naturals, la qual cosa ha fet que es duguin a terme nombroses investigacions orientades a l’ús sostenible d’aquests recursos que en garanteixin el futur. Entre els recursos naturals, l’aigua és indispensable per a la vida humana i el desenvolupament sostenible de la societat. Una gestió eficient d’un recurs tan important com aquest requereix, a més del control i seguiment dels diferents contaminants ambientals presents en l’aigua, el desenvolupament de tecnologies eficaces de tractament que permetin l’eliminació d’aquests contaminants, garantint, d’aquesta forma, la qualitat de les aigües tractades.


 

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt