Ara llegint
El nou Pla de Carreteres planificarà una xarxa de carrils bici i per a vianants

El nou Pla de Carreteres planificarà una xarxa de carrils bici i per a vianants

El conseller de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, Iván Sevillano, ha anunciat avui, en roda de premsa, l’inici de la redacció del nou pla director sectorial de carreteres. Aquest pla «implicarà un model nou, més verd i resilient, que planificarà tota una xarxa de carrils bici i per a vianants, i que preservarà el territori i el paisatge de Mallorca».

Els eixos d’aquest pla nou són: la preservació mediambiental, territorial i del paisatge; la millora de les carreteres secundàries de Mallorca en detriment dels megaprojectes; el desplegament de vials cívics, carrils bici i formes de mobilitat sostenibles, i la dotació de més seguretat i fluïdesa al trànsit de l’illa. A més, eliminarà o substituirà variants i desdoblaments per rondes urbanes i optarà per pacificar els entorns urbans i reduir els cotxes als nuclis. «Avui és un dia important, perquè posam fi al model de carretes de la dreta, basat en el consum de territori i els megaprojectes», ha apuntat Sevillano.


El pla nou també té per objectius fer més segures les carreteres de Mallorca, millorar la fluïdesa del trànsit i optimitzar la mobilitat dins l’illa; a més de modernitzar la xarxa de carreteres de Mallorca i millorar-ne l’accessibilitat mitjançant diferents estudis com l’origen-destinació, estudis de modificació del mitjà de transport triat, etc. En la redacció, també es tindran en compte els trams de concentració d’accidents per a la seva eliminació. Tot això posant especial esment a la xarxa secundària de carreteres.


Sevillano ha destacat que «a més, no serà només un pla de carreteres, sinó que serà també un pla de carrils bici i per a vianants, ja que incorporarà una novetat molt important que no recull el pla director actual. Es tracta de tota una planificació de xarxa de carril bici i vials cívics per a Mallorca. Volem posar l’accent, de manera molt significativa, en aquesta qüestió, perquè estam convençuts que hem de continuar donant alternatives a la ciutadania per incentivar una mobilitat més sostenible i saludable».


A més, amb el contracte d’assistència tècnica per al suport en la redacció del pla nou, s’ha incorporat una perspectiva climàtica i de protecció mediambiental i s’ha adjudicat mitjançant uns criteris que han prioritzat paràmetres relatius a la sensibilitat mediambiental, la reducció de l’impacte en l’entorn, la integració paisatgística, la mobilitat sostenible i la participació pública, entre altres qüestions. «Hem marcat el full de ruta del nou pla director sectorial de carreteres amb l’establiment d’uns indicadors i uns mínims que s’han de complir, com ara la incorporació d’un estudi de l’impacte del canvi climàtic en la planificació, la disposició de mesures concretes per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, l’adequació de les infraestructures als possibles efectes del canvi climàtic, estratègies de disseny per a la integració paisatgística i un pla per prevenir i pal·liar la contaminació acústica, entre d’altres». 


El departament de Mobilitat i Infraestructures ha incorporat, en coordinació amb el departament de Territori, en la modificació 3 del Pla Territorial, una esmena per suprimir o deixar sense efecte 26 variants i desdoblaments previstes en el Pla Director actual. Això suposa deixar sense efecte, de manera immediata, amb l’aprovació definitiva de la modificació 3 del Pla Territorial, planificacions d’actuacions similars al desdoblament Llucmajor-Campos, com: el tram V de la via connectora (prolongació Ma-30: tram III: Ma-13 Ma-11) i les variants de Campos, Can Picafort, Artà sud, Andratx est, Calonge i s’Horta Sud, Llombards, Llucmajor nord, Cas Concos, Petra sud i nord, Sencelles, Sineu, Muro, Santa Eugènia, Manacor oest i sud, ses Salines, Porto Cristo (tram II), Felanitx i Alcúdia nord. També per criteris de mobilitat sostenible i mediambientals, es suprimiran les actuacions de desdoblament als trams viaris Manacor-Sant Llorenç, Peguera-Andratx, s’Arenal-Cala Blava i polígon de Son Bugadelles. «Complim així amb els Acords de Raixa signats pel Pacte al Consell de Mallorca», ha afegit Sevillano. 

El conseller Sevillano ha explicat que, «En definitiva, aquest futur Pla Director Sectorial de Carreteres de Mallorca serà un pla que plantegi un nou model i paradigma de carreteres, allunyat dels grans megaprojectes que defensa la dreta, potenciï la xarxa secundària, i contempli tota una ambiciosa planificació de carrils bici i per a vianants; des d’un punt de vista verd, resilient, que preservi el territori i el paisatge de Mallorca i millori la seguretat i la fluïdesa de les nostres carreteres. Un Pla adaptat als nous temps».

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt