Ara llegint
Presentat el projecte de millora de la carretera i el torrent de Sant Llorenç per prevenir inundacions

Presentat el projecte de millora de la carretera i el torrent de Sant Llorenç per prevenir inundacions

El departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca ha presentat avui, a l’Ajuntament de Sant Llorenç, el projecte definitiu per a la millora de la variant de l’Ma-15 en aquesta població. L’actuació suposarà una ampliació de la capacitat hidràulica del torrent de Ses Planes a l’altura de l’Ma-15 i una millora dels drenatges de la carretera per prevenir inundacions.

A la presentació, que ha tingut lloc a l’espai 36 de Sant Llorenç, hi han assistit la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera; el conseller de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano; la directora insular d’Infraestructures, Olga Martínez, i el batle del municipi, Pep Jaume.

Després de les precipitacions torrencials que varen tenir lloc el 9 d’octubre del 2018 a Mallorca i que afectaren, molt especialment, el municipi de Sant Llorenç, tots els experts varen coincidir que, a l’entorn, hi conflueixen tres problemes que s’han de resoldre per evitar que, en cas de tornar a haver-hi pluges intenses, torni a succeir el mateix. En aquest sentit, es va poder comprovar, d’una banda, que la llera del torrent resulta insuficient en cas de pluges tan intenses (qüestió en la qual el Govern de les Illes Balears està treballant). D’ altra banda, durant dècades s’han construït moltes edificacions en espais inundables que s’haurien d’haver evitat (sobre aquest tema l’Ajuntament ha fet feina i encara en fa). Per part seva, el Consell de Mallorca ha desenvolupat tot un seguit d’anàlisis i d’estudis previs al projecte, amb els quals ha pogut detectar que es podia millorar la capacitat hidràulica del torrent a l’altura de l’Ma-15.

D’acord amb aquests estudis i informes dels experts, el departament de Mobilitat i Infraestructures ha redactat un projecte que proposa ampliar la capacitat hidràulica de l’obra de la fàbrica existent a l’Ma-15 i eliminar els terraplens que actuaven de presa. D’aquesta manera, l’objectiu del projecte presentat és definir les actuacions necessàries que permetin ampliar la capacitat hidràulica de l’obra de drenatge transversal actual al torrent de ses Planes, davall la variant de l’Ma-15 a Sant Llorenç des Cardassar.

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha anunciat que «puc garantir que aquest projecte ja no te volta enrere, hem resolt el més complicat i podem donar una mica més de tranquil·litat als residents de Sant Llorenç” ha expressat la presidenta Cladera. “Som conscients que és una intervenció molt esperada al municipi. És un projecte que no és senzill, no n’hi ha cap a Mallorca d’aquest calat i ha duit molta feina i coordinació entre institucions, per això estam satisfets de presentar una obra amb tota la tranquil·litat i garanties que la feim com toca ha conclòs».

El conseller de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano, ha explicat que: «estam molt satisfets perquè, després d’un any de molta feina amb la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern, podem dir que ja tenim llum verd per continuar la tramitació del projecte. Sempre hem dit que, tot i que el projecte de carreteres no elimini del tot el risc d’inundació que pateix el municipi de Sant Llorenç, sí que pot ajudar molt en el cas de possibles inundacions de cara al futur i teníem moltes ganes de poder fer la nostra part el més aviat possible. Com a veïnat de la zona, vaig patir en el seu moment com molts d’altres ciutadans i ciutadanes les conseqüències de la catàstrofe i poder dur endavant aquest projecte és molt important. Volem donar més seguretat i tranquil·litat a tots els veïns i veïnes de Sant Llorenç».

Segons explica el departament de Mobilitat i Infraestructures, l’obra de drenatge transversal existent té unes dimensions de 12×4,40 metres (ample x alt),donat que la cota d’aigües de la solera del marc existent es troba a una cota de més de 60,16 metres, com a solució, es faran quatre marcs nous adossats a l’existent, dos al costat sud i dos al costat nord. Multiplicam, per tant, la capacitat hidràulica de la infraestructura per cinc; al passar de 12 metres d’amplada a 60 metres. Aquesta ubicació s’ha obtingut mitjançant la simulació hidrològica i hidràulica de l’obra amb les dades facilitades pel Servei de Gestió del Domini Públic Hidràulic. No obstant, tot i que des de la perspectiva hidràulica, serien suficients quatre marcs, el departament de Mobilitat i Infraestructures ha decidit ampliar-los en una unitat més, per guanyar en seguretat. Addicionalment i d’acord amb les prescripcions de la Direcció General de Recursos Hídrics de les Illes Balears, es construiran murs recoberts de pedra natural al costat oest del torrent amb una longitud aproximada de 50 m cadascun.

El batle de Sant Llorenç, Pep Jaume, ha explicat que «és un projecte molt esperat, estam contents del projecte que ens han presentat. No podem evitar al 100% el risc d’inundació però si que podem minimitzar els riscos i les conseqüències a través de projectes com aquest».

En un primer moment, el departament de Mobilitat i Infraestructures va enviar el projecte inicial a la DGRH (Direcció General de Recursos Hídrics del Govern dels Illes Balears) per obtenir l’autorització corresponent. Aquest projecte original va ser modificat pel departament, d’acord amb els informes de la DGRH. Després de diverses revisions, i fins a cinc versions del projecte desenvolupats per part del departament de Mobilitat i Infraestructures, finalment, aquesta setmana, la darrera versió del projecte ha rebut l’autorització de la DGRH. A més, la DGRH té prevista una altra sèrie d’actuacions dins el seu àmbit competencial que complementaran el projecte del departament de Mobilitat i Infraestructures, com, per exemple, la prolongació dels murs perimetrals per a la canalització del costat oest del torrent, la creació de planes d’inundació o desviaments del llit existent. «Ja comptem amb un projecte definitiu que ha estat informat favorablement per Recursos Hídrics aquesta mateixa setmana, de manera que ja podrem començar els tràmits per aprovar formalment el projecte, iniciar les expropiacions corresponents i, a continuació, licitar les obres», ha explicat Iván Sevillano. Totes aquestes modificacions de projecte, que han estat necessàries per complir les prescripcions de Recursos Hídrics, han suposat, entre d’altres, eliminar del projecte les dues basses de laminació i el sistema de drenatge i pous que el departament de Mobilitat i Infraestructures havia plantejat en el projecte inicial.

Per dur a terme el projecte d’execució es desviarà el trànsit pel camí de servei paral·lel. Aquest desviament permetrà excavar el terraplè existent per a l’execució dels marcs sense haver de tallar la carretera. El pressupost de les obres rondarà els 4 milions d’euros i el termini estimat d’execució és de 12 mesos.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt