Ara llegint
La Conselleria de Medi Ambient vol prohibir els mapes?

La Conselleria de Medi Ambient vol prohibir els mapes?

La darrera actuació de la Conselleria de Medi Ambient i dels Agents Mediambientals (AMA) ha aixecat polseguera i ha provocat la indignació dels col·lectius vinculats a la muntanya, a més de l’estupor entre els experts en geografia. Segons expressen fonts de l’Editorial Alpina s’ha rebut comunicació en la qual els informen que hi ha “Acta instruïda per activitat no autoritzada de publicació i difusió comercial de recorreguts d’ús públic en format cartogràfic dins zones d’exclusió, àrees de nidificació, espècies catalogades i de flora amenaçada dins l’àmbit del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana i Xarxa Natura 2000”. Afirmen que “… s’han localitzat 40 recorreguts i 10 pictogrames d’activitats de risc (escalada, davallada de torrents) dins zones d’exclusió.”

La pretensió de la Conselleria de Medi Ambient és que Alpina elimini aquestes indicacions perquè “… Els mapes d’Alpina indueixen als usuaris a transitar per recorreguts regulats per normativa ambiental, i per tant, a la comissió d’il·lícits ambientals.” L’amenaça d’una sanció econòmica i administrativa és evident.

Editorial Alpina és pionera en l’elaboració de cartografia i publicacions de caràcter excursionista i de muntanya. Té publicat més de 122 mapes, 15 d’ells sobre les Illes Balears, i més de 100 guies que abasten tot el territori espanyol incloent tots els parcs nacionals. Els seus productes, tant en paper com en digital, formen part de l’equip de molts amants de la natura i equips de rescats i emergència. La seva activitat ha estat reconeguda i guardonada repetidament i cal destacar la felicitació del Consell de Menorca per l’elaboració del primer mapa-guia del GR223, Camí de Cavalls.

Les reaccions no s’han fet esperar. Per part de la mateixa editorial s’afirma que Alpina no ha tingut mai cap problema amb els Parcs Nacionals i Naturals, figures de major protecció que el nostre Paratge de la Serra de Tramuntana, de l’Estat i col·labora de forma activa amb tots. Mallorca és la gran excepció segons expressen. En la seva opinió, i en termes legals, l’actuació de la Conselleria i els seus funcionaris no té cap recorregut, ja que publicar mapes no està prohibit ni és punible. En un extens comunicat d’urgència, Alpina manifesta que  l’esmentada acta vulnera drets fonamentals regulats per la Constitució Espanyola, rebutjà com a falses les afirmacions de l’acta i recorda que al vigent Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana, no diu que s’hagi de demanar autorització per publicar mapes. Al final d’aquest article, es pot consultar el redactat sencer del comunicat. Una altra cosa és el dany a la seva imatge i bona reputació, que podria derivar en actuacions en el moment processal pertinent demanant el seu rescabalament i la depuració de responsabilitats.

Malgrat estar enmig d’un procés electoral i donada la importància dels fets la Federació Balear de Muntanya i Escalada (FBME), ha fet públic un contundent comunicat en el qual indica que “Davant els successos esdevinguts aquests darrers mesos arran de diverses actuacions del servei d’Agents de Medi Ambient de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, que ha acabat avui amb l’obertura d’un expedient a l’Editorial Alpina per la publicació dels seus mapes de la Serra de Tramuntana, la FBME demanarà explicacions a la cap de serveis dels AMA’s així com al conseller.” Més directa és mostra la Federació Balear d’Espeleologia (FBE) que en un comunicat signat per al seu president, Sr. Guiem Mulet explicita que “… Volem fer constar el nostre màxim suport a l’editorial Alpina per la gran feina de divulgació i informació dels seus mapes i d’altra banda també volem fer constar la nostra màxima repulsa per aquests fets esdevinguts des de la Conselleria de Medi Ambient on es vulneren dos dels principis bàsics i essencials de tot ciutadà que és el dret a la informació i el dret constitucional a gaudir de la naturalesa. Per això, i després de l’evidència reiterada que un AMA en concret, està obsessionat compulsivament de privar-nos d’aquests dos principis bàsics, la FBE demanarà formalment la seva destitució.”

Des de la vessant més tècnica i professional l’Associació de Guies de Muntanya de les Illes Balears (AGMIB) s’indica que “… Volem donar total suport a l’editorial Alpina, titular dels millors mapes de la serra de Tramuntana que hi ha en el mercat, i molt especialment a l’autor d’aquests (…), davant l’obertura d’una acta per part de la conselleria de Medi Ambient i Territori. Pensem que no hi ha raó de ser, ja que és un dret constitucional la producció científica i tècnica, en aquest cas en forma de cartografia, que reflecteix la diversitat d’itineraris de muntanya a l’illa de Mallorca, establerts pels nostres ancestres.(…) penseu en sa quantitat d’excursionistes, tant de les nostres illes com de fora, que s’haguessin perdut per sa serra, sense dur es mapa d’Alpina dins sa butxaca. Penseu també, amb els rescats de muntanya que s’han evitat (…) Els Mapes Alpina són avui en dia una eina dels equips de primera intervenció i rescat en muntanya; GREIM, Bombers i Protecció Civil.”

En l’àmbit de les xarxes socials, el nombre de comentaris crítics amb aquesta actuació de la Conselleria de Medi Ambient és abassegador. De forma gairebé unànime es considera com una nova passa en la criminalització del col·lectiu muntanyenc iniciada fa temps. Es destaca la coincidència temporal entre aquesta actuació i la de representants de diverses propietats de Tramuntana que han instat a usuaris de catàlegs de rutes i recorreguts a retirar-les amenaçant amb la interposició d’accions legals.

Experts en territori indiquen que les dades geogràfiques i la seva representació en la cartografia són eines indispensables per a conèixer el nostre entorn, entendre-ho i cuidar-lo. L’ocultació d’elements del territori porta directament a què un mapa deixi de tenir sentit i a què aquests elements desapareixen. En l’actualitat els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) públics i privats just no mostren zones en les quals els governs expressen preocupacions de seguretat nacional relacionades amb la presència de bases militars fonamentalment. A títol de curiositat, en l’època contemporània només algunes grans potencies, com la Unió Soviètica i els Estats Units de la guerra freda, varen eliminar porcions del seu territori dels mapes establint delictes per l’elaboració de qualsevol eina de descripció geogràfica.

Portada dels mapes de la Serra de Tramuntana de l’Editorial Alpina.

Comunicat enviat per l’Editorial Alpina :

El dia 19 d’abril l’Editorial Alpina va rebre una acta de la Conselleria de Medi Ambient. Se’ns acusa de publicar mapes on hi figuren senders a les zones d’exclusió del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana i s’obre el camí cap a una possible sanció. Davant aquest fet gravíssim, l’Editorial vol fer constar:

– Que són drets fonamentals establerts dins la Constitució Espanyola:

       – poder expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions mitjançant la  paraula, l’escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció.

         – la producció i la creació literària, artística, científica i tècnica.

         – poder comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió.

L’exercici d’aquests drets no pot ser restringit per mitjà de cap tipus de censura prèvia, i només podrà acordar-se el segrest de publicacions, gravacions i altres mitjans d’informació en virtut de resolució judicial.

Que ens estimem la natura i la Serra com el que més i no volem tolerar les acusacions falses que inclou l’acta. La més destacable diu que els nostres mapes indueixen als usuaris a transitar per camins prohibits i, per tant, a cometre actes d’il·legalitat ambiental.

– Que al Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana no diu que s’hagi de demanar autorització per publicar mapes. Per lo tant, no se’ns pot obrir una acta ni sancionar.

Que és molt important que als nostres mapes hi figurin tots els tiranys i senders, ja que és indispensable pels Serveis de Rescat de Muntanya. Col·laborem amb ells d’ençà que van sortir els primers mapes el 2005 i ens omple d’orgull que ells SI reconeixen la nostra feina.

Que molts d’aquests “senders prohibits” existeixen des de fa molts d’anys i inclús segles, i apareixen a publicacions com “Rutes Amagades de Mallorca”. Per això és totalment fals quan se’ns acusa de què s’han obert a causa de publicar-los als mapes.

– Que una part de les zones d’exclusió es va declarar de forma arbitrària per amistats dels polítics i no per motius conservacionistes. Gairebé totes les zones d’exclusió es van dibuixar amb “brocha gorda” i inclouen l’accés turístic al Mirador del Colomer al Cap de Formentor, visitat per milers de persones. De fet, a l’acta apareix com a zona d’exclusió un tram de la pista al Castell del Rei que la mateixa administració està a punt d’eliminar.

– Que tenim cartografiades zones militars, com el cim del Puig Major, i mai se’ns ha demanat que hi llevéssim els senders i carreteres. Així com els militars entenen que els mapes no són una amenaça per la seguretat nacional, creiem que els Agents de Medi Ambient i els seus responsables haurien de veure que no amenacem tampoc el medi ambient.

– Que contràriament al que s’afirma a l’acta on es diu que cada edició dels mapes inclou més tiranys a zones d’exclusió, volem dir que hem aplicat sempre una autocensura responsable. Per motius conservacionistes i, a vegades, de seguretat, hem decidit no publicar determinats recorreguts o els hem suprimit a les edicions posteriors (Cingle de les Bufaranyes, Pas des Sineuer). D’aquestes rutes i de moltes més en zones sensibles hi ha molta informació en pàgines web i xarxes socials.

– Que ens ha sorprès que tot això passa uns mesos després que els tècnics del Paratge Natural de la Serra ens demanessin els nostres mapes vectorials per començar una etapa de col·laboració. No els hi vàrem poder deixar, ja que només hi tenen accés els nostres cartògrafs i són com les “claus de ca nostra”. Els hi oferirem tota la col·laboració que volguessin però els mapes només en formats digitals i paper. Aquesta petició es va fer per Facebook, demostrant un menyspreu cap a la nostra feina, ja que un tema tan important s’ha de sol·licitar d’una manera oficial.

Que no se’ns hagués convocat a una reunió per tractar dels temes que inclou l’acta i s’hagi optat per aquesta via arrogant per informar-nos. L’editorial publica mapes des de 1946 i mai ha tingut cap problema amb els Parcs Nacionals ni Naturals de l’Estat espanyol, figures de protecció molt més restrictives que la del nostre Paratge Natural.

Que no ens mereixem un tracte així després de l’esforç de l’editorial i dels seus col·laboradors per tenir el territori millor cartografiat dins l’Estat Espanyol. Aquesta agressió coincideix amb una etapa de pandèmia amb caigudes de vendes espectaculars i en la que l’editorial lluita per la seva supervivència.

Que els nostres mapes són eines fonamentals per a conèixer el nostre entorn, entendre’l i conservar-lo. A part d’incloure “camins prohibits”, també són un recull d’elements etnogràfics (cases de neu, forns de calç),  geogràfics (avencs, fonts), històrics (restes arqueològiques, torres de defensa) i turístics (refugis, senders, àrees recreatives). També tenim molt en compte d’emprar la toponímia adequada. Per tot això, considerem que no som només “publicació i difusió comercial” (com diu l’acta), sinó una font d’informació fiable i feta amb tota la cura, dedicació i amor per la Serra que tenen els col·laboradors que ens ajuden a millorar els mapes.

– Que el temps emprat en redactar l’acta de 60 fulls i els seus respectius informes, s’hagués pogut utilitzar en senyalitzar senders dins les finques públiques, en eliminar graffitis dels espais naturals o en altres activitats de conservació.

Que demanem una relació d’igual a igual entre una Administració que sigui dialogant i una petita empresa que intenta apropar l’illa als seus habitants i visitants per a que la coneguin i estimin.

– Que la societat mallorquina, els col·lectius que tresquen per la Serra, els propietaris de finques i l’Administració, poden comptar amb nosaltres per qualsevol iniciativa que ajudi a una millor relació entre tots. Hem de deixar de costat totes aquestes tàctiques de destruir l’enemic. Tots estimem la Serra!

Finalment, l’Editorial vol agrair el suport que diferents col·lectius com la Federació Balear de Muntanya i Escalada, l’Associació de Guies de Muntanya de les Illes Balears, Units per Conservar  i molts senderistes ens han fet arribar. Han estat aclaparadores les mostres d’ànim que hem rebut en les poques hores des que vàrem decidir, pel bé de tothom,  fer pública l’acta. D’aquesta manera volem contribuir al fet que s’obri un diàleg entre totes les parts interessades i no continuï el monòleg d’una part de l’Administració.

Moltes gràcies a tots!

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt