Ara llegint
La UIB crearà la Càtedra de la Insularitat per inspirar polítiques particulars

La UIB crearà la Càtedra de la Insularitat per inspirar polítiques particulars

La UIB crearà la Càtedra de la Insularitat per inspirar polítiques particulars

La Universitat de les Illes Balears posarà en marxa la Càtedra de la Insularitat amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears mitjançant el suport de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, que atorga una subvenció de 60.000 euros per tal de finançar-la.

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, i el rector de la UIB, Jaume Carot, han signat avui el conveni de col·laboració per crear aquesta càtedra.
 
Sánchez ha destacat la importància de posar en marxa aquesta iniciativa, que contribuirà a impulsar i centralitzar els coneixements derivats de la insularitat per aportar, en l’àmbit universitari, propostes per desenvolupar polítiques específiques per a les Balears.
 
En aquest sentit, la consellera ha explicat que «els darrers anys, i especialment des de la presidència de la Comissió Illes de la Unió Europea, des del Govern de les Illes Balears s’ha donat un impuls important al desenvolupament d’una estratègia europea per a les Illes Balears, enfocada en la preservació de la biodiversitat, l’economia blava i l’avenç en un turisme més sostenible». 

Sánchez ha incidit també en els avanços assolits respecte al desplegament d’una agenda específica per als territoris insulars per mitjà del Pacte per a les Illes (de la Unió Europea), i de l’oportunitat que suposarà la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea, al segon semestre de 2023, per definir el full de ruta i l’estructura de governança. 

La nova Càtedra de la Insularitat de la UIB, que estarà adscrita al departament de Geografia, tindrà entre les seves principals funcions l’anàlisi i la producció d’informació relacionada amb les característiques particulars del nostre territori, amb l’objectiu d’orientar de forma transversal les polítiques públiques i promoure’n el desenvolupament sostenible a les Illes i donar suport a la formació de la comunitat universitària en qüestions relacionades amb la insularitat.
 
Així mateix, la Càtedra pretén ser un referent per a tots els territoris insulars de l’àmbit europeu, amb característiques i problemàtiques comunes, a través del desenvolupament d’iniciatives que fomentin la innovació, la formació i la recerca per pal·liar les vulnerabilitats econòmiques, socials i ambientals d’aquests territoris.
 
Concretament, a través d’aquesta Càtedra es generarà informació i coneixement transversal sobre la insularitat a les Illes Balears a través de la investigació, l’anàlisi i la difusió de dades i resultats. Es fomentarà la cooperació i col·laboració entre entitats públiques i privades, acadèmiques i organitzacions no governamentals, per abordar els desafiaments i les oportunitats relacionats amb la insularitat.
 
D’altra banda, la Càtedra promourà la presa de decisions en el disseny i l’aplicació de polítiques públiques que tinguin en compte les característiques i necessitats específiques de les Illes Balears. Contribuint al mateix temps al desenvolupament sostenible tenint  presents els recursos naturals i culturals, així com la vulnerabilitat als canvis globals de l’arxipièlag.
 
Facilitarà també l’accés i la divulgació d’informació a la societat de les Illes Balears, per tal d’augmentar la consciència sobre les implicacions i els desafiaments de ser illes.
 
Les Illes Balears tenen característiques i problemàtiques que són comuns al conjunt de territoris insulars: recursos naturals limitats, fragilitat d’ecosistemes, dependència del transport aeri i marítim per la mobilitat de persones i mercaderies, pressió demogràfica, dependència energètica exterior, entre altres qüestions.
 
En aquest sentit, cal destacar que els darrers anys i especialment des de la presidència de la Comissió Illes de la Unió Europea, des del Govern de les Illes Balears s’ha donat un important impuls al desenvolupament d’una estratègia europea per a que les illes tenguin com a objectius la preservació de la biodiversitat, el desenvolupament sostenible de l’economia blava en un marc de gestió integrada de zones costaneres i l’avenç en un turisme sostenible.
 
Així mateix, des del Govern s’avança en la definició, l’abast i el desplegament d’una Agenda específica pels territoris insulars per mitjà d’un Pacte d’Illes de la UE, per definir el marc de treball, el full de ruta i l’estructura de governança, especialment durant la presidència espanyola del Consell de la UE, al segon semestre del 2023.

La creació d’aquesta Càtedra permetrà generar estudis que contribuiran al desenvolupament d’aquestes polítiques específiques per les Illes.

Han assistit a la signatura del conveni el director general del Finançament, Xisco Oliver; la secretaria general de la conselleria, Begoña Morey; la doctora Joana Maria Seguí, catedràtica de Geografia Humana, i el doctor Maurici Ruiz, professor titular de Geografia Física. 

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt