Ara llegint
Els hospitals de Son Dureta i Verge del Toro seran per a malalts crònics de llarga estada

Els hospitals de Son Dureta i Verge del Toro seran per a malalts crònics de llarga estada

Les obres dels hospitals per a pacients de llarga estada Son Dureta, a Mallorca, i Verge del Toro, a Menorca, han estat declarades inversió d’interès autonòmic. La declaració d’interès autonòmic és prèvia a la licitació del projecte d’obra per executar el projecte arquitectònic, que està prevista pel mes de març.

El Servei de Salut estima idoni que es considerin inversions d’interès autonòmic algunes de les actuacions previstes, ateses la necessitat i la urgència o la importància, uns hospitals que es dedicaran a l’atenció de pacients de caràcter crònic.

El nou complex sociosanitari que es construirà al recinte de Son Dureta oferirà 542 llits hospitalaris en habitacions dissenyades especialment per garantir el benestar dels pacients mentre hi estiguin ingressats. Durant l’estada —que podrà durar de trenta dies a tres mesos de mitjana—, rebran tractaments i cures dirigides especialment a estabilitzar la malaltia, fer sessions de rehabilitació i recuperar l’autonomia personal.

Conforme al Pla Funcional d’Usos de l’Hospital Son Dureta, el Servei de Salut pretén engegar en aquest recinte un complex sociosanitari de referència per als sectors de Ponent i Migjorn de Mallorca, per a la qual cosa es dotaran diversos edificis per instal·lar-hi un hospital de cures especials (d’estada llarga, amb 242 llits); un centre de salut i SUAP; una àrea assistencial; un hospital d’estada mitjana, amb 300 llits; una àrea de docència; una unitat de demència, amb 30 llits; una central d’equips de suport d’assistència domiciliària; un banc de sang i teixits, i diversos espais multifuncionals.

La remodelació del recinte hospitalari de Son Dureta s’emmarca en el Pla Estratègic d’Atenció a la Cronicitat, amb el qual el Govern de les Illes Balears vol millorar l’atenció als pacients crònics i a les persones grans que estiguin en situació de dependència, uns col·lectius que es van incrementant com a conseqüència de l’envelliment de la població. Cal assenyalar que, actualment, el 15,3 % dels habitants de les Illes Balears tenen més de 65 anys, i que l’any 2029 aquesta proporció s’incrementarà fins al 22 %.

L’Hospital preveu incorporar la cartera de serveis i el dimensionament per donar atenció a la població dels sectors de Ponent i Migjorn, i algunes prestacions seran d’àmbit comunitari, amb la finalitat de respondre a unes necessitats assistencials de caràcter sociosanitari, per proporcionar una atenció integral i de qualitat a pacients amb malalties cròniques.

Per recollir la cartera de serveis, així com característiques dels diferents espais prevists en el Pla Funcional, se subdivideix la infraestructura sanitària en dues fases corresponents als dos conjunts edificats, que constituiran l’hospital d’estada llarga i l’hospital d’estada mitjana. Cadascun d’aquests conjunts integrarà alguns dels dispositius addicionals definits en el Pla Funcional, a més de l’hospitalització i els serveis ambulatoris vinculats a la cronicitat.

L’increment progressiu del nombre de pacients amb alguna malaltia crònica, descompensacions freqüents, comorbiditat creixent i pèrdua d’autonomia obliga a reflexionar sobre el model d’atenció actual. Actualment, aquests pacients són atesos als hospitals d’aguts tractant la descompensació de manera episòdica i amb escassa coordinació amb els altres dispositius que participen en l’atenció.

D’altra banda, el Pla Funcional d’Usos de l’Hospital Verge del Toro pretén recuperar un espai emblemàtic per adaptar-lo a aquestes noves necessitats, i ho fa amb la voluntat de crear un model assistencial innovador i clarament orientat cap als pacients crònics que requereixen una valoració integral i multidimensional per elaborar un pla de cures interdisciplinari que proporcioni les cures i la rehabilitació adients a cada situació clínica.

El projecte incorpora la cartera de serveis prevista per cobrir una necessitat assistencial urgent a l’àrea d’influència de Menorca, per proporcionar una atenció integral i de qualitat a pacients amb malalties cròniques, en àrees d’hospitalització d’estada llarga i mitjana, hospital de dia, espais de rehabilitació i estimulació cognitiva, consultes externes, i també de radiologia, farmàcia, laboratori i serveis socials, entre d’altres.

Les obres de consolidació de l’edifici de l’Hospital Verge del Toro ja han finalitzat. Es tracta d’un projecte clau per poder recuperar aquest antic immoble i tornar-lo a posar al servei de la societat menorquina per atendre-hi les necessitats assistencials dels pacients crònics i de les persones cuidadores.

Aquesta primera fase del projecte de rehabilitació, redactat per l’arquitecte Joan Enric Vilardell, responsable de la direcció facultativa i de la coordinació de seguretat, ha suposat una inversió de 2,4 milions d’euros.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt