Ara llegint
Presentat el Pla estratègic per a una ramaderia “més estable, sostenible i amb futur”

Presentat el Pla estratègic per a una ramaderia “més estable, sostenible i amb futur”

Presentat el Pla estratègic per a una ramaderia "més estable, sostenible i amb futur"

La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha presentat aquest dilluns el Pla estratègic per al manteniment del sector ramader i la viabilitat econòmica i sostenible de les explotacions ramaderes de les Illes Balears. Es tracta del primer pla estratègic que es fa per aquest sector, i s’ha plantejat amb una durada de 5 anys o campanyes i fins a 13 objectius generals i accions per als diferents subsectors ramaders. Segons la consellera Mae de la Concha, aquest pla és «un full de ruta per recórrer amb el sector cap a una ramaderia més estable, sostenible i amb futur».

El pla de ramaderia, elaborat per la conselleria, Tragsatec, representants del sector ramader balear i un equip d’experts en producció animal i economia agrària, té com a objectius principals incrementar el cens ramader i millorar la rendibilitat de les explotacions ramaderes, generar productes d’origen animal de gran qualitat i baix impacte ambiental, defensar i mantenir un espai agrari i rural viable i sostenible, fomentar el relleu generacional de joves i dones al sector ramader, defensar la biodiversitat de les Illes Balears i garantir una major sobirania alimentària i economia circular.

Segons ha assegurat la consellera De la Concha, aquest pla «suposarà, així com la nova PAC, una oportunitat per afavorir la incorporació de joves i dones a la ramaderia, i per seguir fomentant l’orgull pagès, que està molt viu». El director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, per la seva banda, ha incidit en la importància de tenir enllestit aquest pla estratègic que «arriba com a resultat d’un procés de treball en aquests quatre anys amb el sector, i justament el que planteja és el futur», ja que compta amb objectius a curt, mig i llarg termini.

Amb la posada en marxa dels 13 objectius generals, es preveu una inversió mínima de 66 milions d’euros, ampliables fins a 98 milions d’euros. Així, per als objectius de producció i sostenibilitat, es preveu la creació del programa per a l’abastiment d’insums per a la ramaderia de les Illes Balears, amb un pla per a preservar el sòl agrícola amb finalitat agropecuària i amb el desenvolupament de cultius autòctons necessaris per a la ramaderia; també l’aprofitament del material genètic que aporten les races autòctones, promoure els estudis ecosistèmics de la ramaderia extensiva, el potenciament de les granges i les sinergies entre operadors. Pel que fa a la transformació i comercialització, es preveuen accions per a l’optimització de la cadena sacrifici-transformació-distribució, l’estratègia transversal d’identificació del producte amb, entre d’altres, el disseny i promoció d’un distintiu diferenciador balear o un projecte de fira comercial de la producció ramadera de les Balears i la creació de noves indústries agroalimentàries i modernització de les ja existents, entre d’altres.

En matèria de cadena de valor i transparència, es preveu dotar de més transparència la cadena alimentària, amb la creació d’un fòrum ramader o un pla d’anàlisi de les cadenes de valor sectorials. Estan previstes també mesures de formació i sensibilització, i de simplificació administrativa, com la implantació d’un servei especialitzat en prestació d’atenció i servei de gestió administrativa de les granges; així com d’optimització de les ajudes. Finalment, també inclou mesures per a l’adequació a objectius mediambientals i de benestar animal.

Mesures per sectors

Cada un dels subsectors ramaders té previstes una sèrie mesures per potenciar-los. Així, per exemple, amb el vacum de llet es preveu optimitzar la producció de cereals i lleguminoses, fer un pla plurianual en modernització i eficiència de les instal·lacions, o un programa de pràctiques remunerades en les granges. Pel que fa al vacum de carn, l’observatori de la cadena de carn de boví balear o la creació de la marca de boví balear. En relació amb el porcí, la creació de la marca de porcí balear o l’organització de la interprofessional del porcí de les Illes Balears; en l’oví, caprí i sistemes de producció en extensiu, la millora de la gestió de la pastura, minimitzar els atacs de cans, la millora de classificació de canals ovins i el suport a la transició a la ramaderia ecològica. Pel que fa al sector avícola, la potenciació de l’avicultura ecològica i la millora dels sacrificis de petita producció amb escorxadors mòbils; en el sector apícola, la caracterització de l’abella autòctona, el control de l’origen i la qualitat dels productes apícola, la lluita contra el frau en el sector i potenciar la simbiosi agricultura-apicultura. Finalment, en relació amb el sector de la cunicultura, l’impuls de la producció cunícola i la millora del sacrifici; i en el sector equí, la millora de la sanitat equina i de l’estandardització de les races equines autòctones, entre d’altres.

Primera mesura en marxa

Per últim, Maria José Suasi, cap de servei de coordinació ramadera de la conselleria, ha explicat que aquest pla ja està en funcionament amb un primer projecte d’inversió, el d’alimentació animal sostenible a les explotacions ramaderes de les Balears 2023-2024, dotat amb 800.000 euros i que correspon al primer objectiu del pla. Es preveuen accions per calcular les necessitats de proveïment de proteïna i energia per a l’alimentació de la cabana ramadera, amb un anàlisi de l’entrada de l’aliment animal o un estudi sobre la possibilitat de desenvolupament d’una agricultura per contracte centrada en la producció de farratges, proteaginoses i oleaginoses. També es contemplen actuacions sobre l’alimentació animal en les explotacions que, malgrat cultivin farratges, n’han d’importar de fora de les Balears; actuacions sobre el reconeixement de factors agroambientals, com la valoració de certificats per a l’obtenció de crèdits de carboni o la incorporació a la marca Indústria Localment Sostenible (ILS) de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI); i actuacions sobre la recollida d’informació dels processos de producció ramadera de les nostres explotacions ramaderes.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt