Ara llegint
Simonet sosté que la ramaderia és el subsector més dèbil del camp balear i que s’ha de defensar perquè “és imprescindible”

Simonet sosté que la ramaderia és el subsector més dèbil del camp balear i que s’ha de defensar perquè “és imprescindible”

Simonet sosté que la ramaderia és el subsector més dèbil del camp balear i que s'ha de defensar perquè "és imprescindible"

La conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural va celebrar ahir la Mesa de la Ramaderia de les Illes Balears per començar la feina conjunta per al desenvolupament del Pla Sectorial.

A la reunió, que va estar presidida pel conseller Joan Simonet i el director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, hi varen assistir representants de les organitzacions professionals agràries i cooperatives, així com altres associacions i agents implicats del sector.

El “Pla Estratègic Pel Manteniment del Sector Ramader i la Viabilitat Econòmica i Sostenible de les Explotacions Ramaderes a les Illes Balears” té com a objectius frenar la disminució del cens ramader; generar productes d’origen animal caracteritzats per la seva qualitat organolèptica i el baix impacte mediambiental en la seva producció; defensar i mantenir la gestió de l’espai d’aprofitament ramader com imprescindible per a l’equilibri i la gestió sostenible del territori.

També pretén oferir una alternativa viable i estable professionalment; defensar i sostenir el patrimoni natural i genètic, la biodiversitat, la gastronomia i cultura nutricional i culinària de les Illes i garantir un adequat grau de sobirania alimentària.

El conseller Joan Simonet va assenyalar que «la ramaderia és el subsector més dèbil de tot el sector agrari i mereix una especial atenció. El que fem ara és fixar un full de ruta consensuada amb tots els agents implicats per pactar i definir les prioritats».

A la sortida, fonts del Govern Balear varen assenyalarl que la reunió havia servit, no tan sols per presentar les principals línies d’actuació al sector, sinó també per començar a fer feina pel desenvolupament del Pla -que s’ha plantejat amb una durada de cinc anys o campanyes i amb un finançament mínim estimat de 66 milions d’euros- i acordar les passes a realitzar a curt, medi i llarg termini.

El Pla, segons es va detallar al sector durant la trobada, compta amb set eixos principals que giren entorn de qüestions com la millora de la producció, viabilitat i sostenibilitat; la transformació i comercialització; la transparència de la cadena de valor; la formació del sector i la sensibilització de la ciutadania; la simplificació administrativa; la racionalització de la política d’ajudes i l’adequació del marc i els objectius normatius.

Millora de pastures

En aquest sentit, i en paraules del director general Fernando Fernández, «el Pla inclou un programa específic de millora en l’aprofitament i gestió de pastures i farratges, i un programa complementari d’Alimentació Ramadera Sostenible que farà reina en optimitzar la producció de cereals i proteaginoses. També hem parlat de l’aprofitament del material genètic que aporten les races autòctones, de fer accions per a l’optimització de la cadena sacrifici-transformació-distribució, i adoptar mesures per la simplificació administrativa, entre altres accions».

Aquest pla ramader s’ha elaborat de manera conjunta per la Conselleria, Tragsatec, representants del sector ramader balear i un equip d’experts en producció animal i economia agrària.

Estratègies per a cada subsector ramader

Simonet i el seu director general varen detallar que el Pla inclou mesures específiques per cadascú dels subsectors ramaders implicats. 

En aquest sentit, al sector del vacum de llet es preveu optimitzar la producció de cereals i lleguminoses, fer un pla plurianual en modernització i eficiència de les instal·lacions, o un programa de pràctiques remunerades en les granges. Pel que fa al vacum de carn, està previst la creació d’un l’observatori de la cadena de carn de boví balear. En relació amb el porcí, una de les mesures propostes és la creació de la marca de porcí balear; pel que fa a l’oví, caprí i sistemes de producció en extensiu, sobre la taula s’ha exposat la necessitat de millorar la gestió de la pastura i el suport a la transició a la ramaderia ecològica. 

Pel que fa al sector avícola, la potenciació de l’avicultura ecològica i la millora dels sacrificis de petita producció amb escorxadors mòbils són algunes de les mesures que estan previstes al Pla; en el sector apícola, la caracterització de l’abella autòctona, el control de l’origen i la qualitat dels productes apícola i la lluita contra el frau són les principals línies d’actuació.

En el sector equí, s’ha inclòs en el Pla la millora de la sanitat equina i l’estandardització de les races equines autòctones i, finalment, en el sector de la cunicultura es donarà un impuls a la producció cunícola i s’abordarà la millora del sacrifici.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt