Ara llegint
Creada una nova àrea de protecció per al voltor lleonat al voltant del puig Roig

Creada una nova àrea de protecció per al voltor lleonat al voltant del puig Roig

El Consell de Govern ha donat el vistiplau al Decret pel qual s’aprova la modificació puntual del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de la serra de Tramuntana.

Els canvis introduïts se circumscriuen a les zones d’exclusió, les quals es revisen en la seva totalitat, ja sigui per resoldre errors cartogràfics, per crear-ne de noves a partir de criteris científics o atenent a una instància judicial succeïda arran del litigi existent sobre el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Pollença i les previsions que aquest Pla fa en relació amb la servitud de pas pel camí de Ternelles per accedir a Cala Castell i al Castell del Rei.

Es delimita una nova zona d’exclusió al vessant sud del puig Roig (zona de Mossa), dividida en dues àrees: una, situada al puig Rodó, i una altra, a l’anomenada Tossa de sa Martina. Es tracta d’una zona on, a partir de 2008, s’ha establert una colònia de voltors lleonats (Gyps fulvus), espècie catalogada com a vulnerable a les Illes Balears. En la mateixa zona, també hi ha present un niu de milans reials (Milvus milvus) i quatre territoris d’àguila calçada (Hieraateus pennatus). Aquesta nova delimitació no afecta les dues rutes senderistes existents

La modificació incorpora al PORN la definició de les zones d’exclusió. L’any 2016 es va introduir a la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) amb la finalitat de preveure que l’accés i l’estada de persones en aquestes àrees (que són les de més qualitat biològica) es reguli en els instruments de planificació i gestió atenent prioritàriament a la seva conservació, tot procurant alhora satisfer les finalitats científiques, educatives i de gaudi en les condicions escaients per a la conservació de l’espai natural.

D’aquesta manera, es podrà autoritzar el trànsit a peu pels camins i senders existents per accedir a béns d’interès cultural o al domini públic maritimoterrestre, per motius culturals, educatius o d’un altre tipus, degudament justificat. Una vegada entri en vigor el Decret, haurà de ser l’òrgan gestor de l’espai natural protegit el que estableixi, conforme a criteris de conservació dels valors naturals i culturals, el règim d’aquestes autoritzacions, tenint en compte especialment l’època de l’any i el nombre màxim de persones.

Finalment, es corregeixen dues errades cartogràfiques a les zones del Puig Major i del Mirador d’en Parietti o des Colomer.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt