Ara llegint
La Federació Balear de Tir de Fona afronta en assemblea problemes de gestió des de fa nou anys

La Federació Balear de Tir de Fona afronta en assemblea problemes de gestió des de fa nou anys

Segons nota de premsa remesa, dijous de la setmana passada es varen dur a terme, via telemàtica, les reglamentades i ajornades assemblees ordinària i extraordinària de la Federació Balear de Tir de Fona, per informar els clubs assembleistes de la situació federativa actual després de ser destituït, amb data 18-12-2020, l’expresident federatiu, per una sèrie continuada de manca de presentació de documents des del 2013, establert per normativa obligatòria per a totes les federacions balears, documents requerits reiteradament per la Direcció General d’Esports del Govern Balear, amb la possibilitat (segons menciona aquest mateix organisme, en un  ampli informe de 15 folis) de cancel·lar registralment la Federació Balear de Tir de Fona.

La mateixa D.G.E mitjançant una nova resolució, creà l’actual Junta Gestora formada pels quatre clubs més antics, (Club Ciclista Defensora Sollerense, Unió Excursionista Menorquina, Espanya Hoquei Club i Club Foners Ciutat de Palma) validada oficialment al BOIB núm. 16, del 6 de febrer de 2021.

Assemblea Ordinària.

No es va poder aprovar l’acta de la darrera Assemblea General Ordinària, al no disposar d’ella la Junta Gestora.

Tampoc va poder ser aprovada la Memòria Econòmica del 2020, pel mateix motiu.

Quedà aprovat, per majoria, el calendari d’activitats per al 2021,sempre que les mesures de la COVID-19 ho permetin, complint amb els protocols i mesures de seguretat establerts, quedant pendent la designació de les proves de la Lliga Balear per Equips i del Campionat de les Balears.

Biel Frontera, el precursor del retorn dels Foners Balear.

Assemblea Extraordinària.

Després d’un breu interval començà l’Assemblea General Extraordinària, amb un únic punt del dia: “Aprovació de la documentació i calendari electoral”.

La secretària de la Junta Gestora, explica tot el procés que s’ha dut a terme fins a l’Assemblea d’avui. Totes les federacions esportives balears estan obligades a realitzar el procés electoral per a la renovació de les seves assemblees els anys que coincideixen amb les olimpíades. Aquest procés ve regulat per normativa establerta per la Direcció General d’Esports del Govern de les Illes Balears. A causa de diferents problemes administratius l’anterior junta de la Federació Balear de Tir de Fona no va iniciar el procés electoral l’any passat.

A partir de tot el que disposa la D.G.E. s’inicià la tasca d’elaboració de la documentació del procés electoral. Aquesta documentació, enviada pel seu estudi, a tots els membres de l’Assemblea, dins el termini reglamentari, és el que s’ha d’aprovar per iniciar el procés electoral (reglament electoral, quadre de característiques -La FBTF segueix optant per l’opció de clubs-, cens de clubs del 2019,  i el calendari electoral, d’obligat compliment), passat a votació, punt per punt, és aprovat per majoria, amb un vot en contra, donant-se per començat el període electoral, que si tot va sobre rodes, finalitzarà el 29 de novembre de 2021.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt