Ara llegint
En exposició pública la regulació de la prova pilot del sistema de retorn d’envasos de begudes a Formentera

En exposició pública la regulació de la prova pilot del sistema de retorn d’envasos de begudes a Formentera

En el Bulletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) s’ha publicat, aquest dimarts, l’inici del procés d’informació pública de l’Ordre per la qual es regula la prova pilot d’un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) d’envasos de begudes a l’illa de Formentera. Els interessats disposen de 20 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació, per presentar-hi al·legacions.

La iniciativa dona compliment a la Llei 8/2019 de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears que, ja en l’exposició de motius, estipula que «el sistema de dipòsit, devolució i retorn és l’opció més eficaç per lluitar contra l’abandonament de residus de plàstic en el medi ambient i a la mar». Amb tot, l’article 28.7 estipula que «la posada en funcionament d’un SDDR quedarà supeditada a una prova pilot d’una durada mínima d’un any».

La prova pilot compta amb un pressupost de 500.000 € que aporta el fons de l’Impost de Turisme sostenible (ITS). L’objectiu principal és mostrar la viabilitat del sistema i implantar-lo a la resta d’illes en cas que els resultats siguin positius. Entre els objectius específics de la prova, hi consten augmentar la recollida selectiva dels envasos inclosos al sistema, augmentar la qualitat dels materials recollits i disminuir l’abandonament dels envasos al medi natural.

S’inclouen a la prova pilot els envasos de begudes d’acer, d’alumini, de plàstics i de brics amb un volum inferior a tres litres que es generin en el territori de l’illa de Formentera pels següents productes: aigües, sucs i nèctars (no làctics), begudes refrescants i energètiques, sidres i cerveses.

Es cobrarà un dipòsit de 0,10 euros per cada envàs inclòs en la prova pilot. Les persones consumidores podran retornar-los mitjançant les Màquines de Venda Inversa (MVI) habilitades pel gestor del sistema, en aquest cas la Conselleria de Medi Ambient i Territori, o bé podran retornar-los directament a qualsevol establiment que decideixi realitzar la recollida manual de forma voluntària. En retornar els envasos buits obtindran el reemborsament del dipòsit.

L’SDDR funciona amb èxit a una desena de països europeus. Un estudi de l’empresa pública Tragsatec estimà, l’any 2021, que la implantació del sistema a tot l’Estat evitaria que 2,193 tones d’envasos de plàstic i alumini de begudes acabessin al medi natural.

La prova pilot està impulsada per la Direcció General de Residus i Educació Ambiental i compta amb la col·laboració de la direcció general de Comerç del Govern de les Illes Balears i del Consell de Formentera. Les tres institucions han mantingut diverses reunions informatives amb els sectors afectats de l’illa. Les al·legacions es poden presentar a la seu de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental o a través del Portal de Participació del Govern de les Illes Balears.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt