Ara llegint
Radiografia de la prostitució a Manacor: al menys un 36% de les dones no controlen els guanys o són amenaçades

Radiografia de la prostitució a Manacor: al menys un 36% de les dones no controlen els guanys o són amenaçades

Radiografia de la prostitució a Manacor

L’Estudi sobre les situacions de prostitució a Manacor és una radiografia sobre la prostitució al municipi que ha impulsat l’Ajuntament de Manacor de la mà de Metges del Món i la Universitat de les Illes Balears. L’informe s’ha presentat aquest dilluns de matí a l’Ajuntament de Manacor per part del batle, Miquel Oliver; la delegada de Polítiques Transversals, Carme Gomila; la presidenta de l’IBDona, Maria Duran; la responsable de Metges del Món IB, Belén Matesanz; la tècnica d’intervenció de Metges del Món IB, Marina Caimari; i el professor de la UIB, Lluís Ballester. 

L’estudi analitza les situacions de necessitat social de les persones que exerceixen la prostitució a Manacor, les seves condicions de salut i l’oferta deslocalitzada (pisos i webs). Per a dur-lo a terme, s’han realitzat enquestes a persones en situació de prostitució, s’han recollit dades sobre l’oferta localitzada (carrer i clubs) i deslocalitzada (pisos i webs), i s’ha consultat a informants qualificats: cossos i forces de seguretat i policies locals, àmbit sanitari i serveis socials, i àmbit de joventut, igualtat i inserció laboral, sector turístic i del taxi, coeducació i grups polítics.

L’estudi s’ha realitzat entre el mes de juny i el novembre de 2022. Pel que fa a les persones entrevistades, el 36,4% exercien al carrer o a clubs i el 63,6% a pisos. L’estudi ha pogut determinar que 66 persones es troben en situació de prostitució en pisos a Manacor i l’existència de 14 webs d’oferta a Manacor. Pel que fa al repartiment dels pisos identificats, el 82% es localitza a la ciutat de Manacor i el 18% a Porto Cristo.

– Pel que fa a la distribució per edats, el 50% tenen entre 30 i 39 anys, el 36% tenen 40 anys o més i el 13% té entre 18 i 29 anys.

– A Manacor les dones en situacions de prostitució són sobretot llatinoamericanes sense regularitzar joves i grans (>35 anys), i moltes d’aquestes són nouvingudes (han arribat fa menys de 2 anys).

– A Manacor moltes dones en situacions de prostitució tenen fills i filles, amb reduït suport social.

– Al menys un 36% de les dones en situacions de prostitució a Manacor es troben en situacions de tracta, pel que no controlen els guanys, són amenaçades, etcètera.

– El 40% no poden triar els clients o prostiduïdors.

– Els principals motius d’inquietud de les dones en situació de prostitució a Manacor són la violència, que el client no vulgui fer servir preservatiu, que la família se n’assabenti i les infeccions.

– Almenys un 40% de les dones en situacions de prostitució han patit maltractament físic i emocional.

– La majoria de les dones en situacions de prostitució tenen problemes de son (77,3%), pateixen depressió (90,9%), i han tengut ideacions suïcides (40,9%).

– Les dones en situacions de prostitució, tenen poc suport social i demanen ajuda: als “clients”(54%), als serveis socials o a ONG (36%), a les companyes (22%).

– La majoria de “clients” són joves, amb recursos i espanyols Un 41% de les dones no els poden “triar” o rebutjar.

– Els “clients” demanen amb molta freqüència pràctiques de risc: no fer servir preservatiu (penetració vaginal i anal), fel·lació sense preservatiu, “Garganta” profunda, Consumir alcohol junts… 77% nivell de risc alt.

– La majoria de les dones (95,5%) en situacions de prostitució deixaria la prostitució si pogués trobar una feina en condicions.

L’estudi planteja també què cal fer des de la política local davant les situacions de prostitució. Així, l’estratègia integral en el context local de Manacor es basa en 5 eixos: 

1.- Prevenció: Prevenció i desincentivació de la demanda, arribant a joves i homes amb campanyes de sensibilització; continuar la feina de sensibilització a hotels, discoteques, transport; i continuar les campanyes i formacions que s’han iniciat. 

2.- Protecció: Recursos d’habitatge, específics per a dones en procés d’abandonament de la prostitució o víctimes d’explotació sexual amb arrels a Manacor; recursos específics, especialment d’atenció a la salut mental i emocional, recuperació del trauma; itineraris prelaborals per a les dones en situació irregular i itineraris laborals per les que tenen documentació (SOIB). 

3.- Participació: Desenvolupar sistemes d’escolta i consulta, com la mesa municipal de prostitució i tracta; anàlisi de les necessitats de protecció, per orientar futures millores, canvis en les ordenances municipals i altres; Escoltar les persones en risc, les organitzacions de dones, les supervivents de la prostitució, així com les ONG. 

4.- Persecució: De totes les modalitats de proxenetisme i dels agents que promouen o s’impliquen en el tràfic, la tracta de dones i l’ESIA; continuar desenvolupant i implantant, de manera conjunta entre l’administració, el sector turístic i la societat civil, mesures contra el turisme d’excessos; optimitzar la coordinació de les forces i cossos de seguretat amb la policia local i els agents socials implicats en situacions de prostitució. 

5.- Promoció: Inserció sociolaboral, per a les persones en situació de prostitució. Potenciar la voluntat de sortida d’aquestes situacions. Lluita contra la pobresa, com a risc contra la tracta i l’ESIA. Cooperació internacional amb països d’origen. Cultura de la protecció de la salut de les persones en situació de prostitució i del conjunt de la població. Educació digital i EAS per a la població.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt