Ara llegint
Una nova planta potabilitzadora durà aigua potable a totes les llars de Manacor l’any 2024

Una nova planta potabilitzadora durà aigua potable a totes les llars de Manacor l’any 2024

Una nova planta potabilitzadora durà aigüa potable a totes les llars de Manacor l'any 2024

L’Ajuntament de Manacor ha tret a licitació la nova planta potabilitzadora que permetrà dur aigua potable a totes les aixetes de la ciutat. Així ho ha anunciat aquest dilluns de matí el batle de Manacor, Miquel Oliver, des de les instal·lacions de l’Empresa de Serveis de Manacor (SAM) al polígon agroalimentari, on s’ubicarà la nova infraestructura. Ho ha fet acompanyat de la presidenta de la SAM, Cristina Capó; el vicepresident, Sebastià Nadal; i el seu gerent, Francesc Grimalt.

L’aigua disponible per al subministrament a la ciutat de Manacor no és adequada per al consum humà degut a l’alta concentració de nitrats, amb valors molt per damunt dels límits exigits per la normativa sanitària. Amb aquesta nova infraestructura, es posarà remei a aquesta situació que es dóna des dels anys 80, quan es va posar en marxa el servei de subministrament d’aigua. 

La planta potabilitzadora que aquest dilluns es treu a licitació té un pressupost de 3.808.730,90 € i un termini d’execució de 8 mesos, pel que s’estima que el 2024 l’aigua potable arribarà a totes les llars del nucli de Manacor. La nova infraestructura s’instal·larà al recinte del dipòsit d’aigües de la SAM. El procés es dividirà en tres línies per adaptar-se a les corbes de demanda de la població i per poder alternar línies per al seu manteniment i conservació, així com fer front a possibles avaries i demandes punta.

El cabal mínim se situarà al voltant dels 150 metres cúbics/hora i el màxim dels 350 m3/h, amb un promig de 236 m3/h. Cada línia produirà 138,9 m3/h i entraran en funcionament de manera consecutiva segons la demanda. La planta potabilitzadora serà capaç de produir un màxim de 10.000 m3/dia d’aigua apta per al consum humà. El rendiment elèctric serà de 0.5 kWh/m³ d’aigua potable produïda. El rendiment de la planta pel que fa al percentatge de rebuig serà com a màxim del 20% respecte de l’aigua produïda. 

Després de diversos estudis realitzats, la SAM s’ha decantat per fer servir sistemes de tractaments físico-químics. EL 2021 la SAM instal·là una planta pilot d’osmosi capaç de subministrar els sectors de la zona més elevada del nucli, aconseguint una aigua d’excel·lent qualitat. Aquesta planta ha permès proporcionar aigua potable a dues fonts que estan obertes al públic 12 hores diàries, de 8 h a 20 h (la primera es posà en funcionament a finals de desembre i la segona el mes de maig), amb un cabal de fins a 24 metres cúbics per hora.

Aquesta potabilitzadora pilot ha permès consolidar el coneixement de l’empresa pública municipal que gestiona el servei i poder optar per aquest sistema sense riscos. La gran afluència de ciutadans que cada dia acudeixen a les dues fonts públiques constaten l’èxit de la potabilitzadora pilot i la qualitat de la seva aigua. «Els aprenentatges i experiència adquirits aquest any amb la potabilitzadora pilot ens fan anar segurs per poder optimitzar la gestió de l’aigua potable a Manacor», ha afirmat la presidenta de la SAM.

«El mes de desembre passat érem aquí per anunciar que la primera aixeta de Manacor, la de la font pública, començava a rajar aigua potable de la planta potabilitzadora pilot. Ho vàrem dir: era la primera fita visible de les moltes feines que s’han anat fent des de la SAM durant aquest mandat perquè l’aigua potable arribi a totes les aixetes del poble», ha assegurat el batle. «No hi ha res més democratitzador que proporcionar un servei bàsic essencial com és l’aigua apta per al consum», ha afegit. 

L’accés a l’aigua potable tendrà efectes beneficiosos sobre la salut dels ciutadans de Manacor, a més d’estalviar tots els problemes derivats de la calcificació que pateixen molts dels electrodomèstics de les llars, i la reducció dels envasos de plàstic que suposarà la mesura. 

Sectorització

Paral·lelament, la SAM també avança en les obres de sectorització de la xarxa de subministrament, amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència per quan l’aigua potable arribi a totes les cases. En aquest sentit, també s’ha tret a licitació les obres de sectorització del sector central de Manacor, amb un pressupost d’1,2 milions d’euros i un període d’execució d’un any. 

Mitjançant la instal·lació de dispositius tecnològics es permetrà una gestió sostenible del subministrament de l’aigua ja que es tendrà un major control dels consums d’aigua i es podran detectar ruptures i fuites a temps real.

«És una feina indispensable per garantir que l’eficiència de la xarxa és total i que si es fa una despesa important per dur aigua potable a totes les cases de la ciutat, aquesta aigua no es perdi pel camí», ha explicat el vicepresident de la SAM, Sebastià Nadal.

A més de la sectorització, una feina molt important és la recerca constants de fuites que inevitablement es produeixen a les xarxes. Aquest darrer any la SAM hainspeccionat 50 quilòmetres de xarxa que ha permès detectar fuites que suposaven un 15% de la demanda d’aigua. Actualment, el 25% del consum correspon a fuites de la xarxa general. «Amb les obres de sectorització podrem detectar-les el més aviat possible i arribar al mínim de fuites», ha assegurat Cristina Capó.

Fases de la sectorització

2019: Primera fase sectorització: el sector Llevant, que inclouen els subsectors d’Es Pla, Na Camel·la i Es Barracar.

2020- 2022 Sector Llevant completat, que inclou els subsectors del Parc, el Cilindre, Vistabella, Sa Graduada, Baix des Cós, s’Hort de la Vila, Can Batliu, ses Moreres, s’Hort des Gabre, Es Canyar i s’Hort des Correu.

2023-24 Sector Central, que inclou els subsectors del Molí d’en Beió, l’Hospital, sa Tafal, Santa Catalina, Na Freda, Sa Moladora, sa Vilanova, el Molí d’en Fraret, Crist Rei, Sant Jaume, Es Convent, el Palau, s’Antigor, ses Dames, Fartàritx, la Rambla i es Serralt.

2024 Sector Ponent, que inclou els subsectors de sa Canova, es Creurers, les Perles, es Poàs, es Tren, San Josep, sa Torre, Son Moix, Sant Pau, ses Pedreres, sa Volta, Son Fangos, el polígon agroalimentari i el polígon industrial.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt